မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ခ၉

ဒံယေလကြိုဟောတဲ့ ကမ္ဘာ့အာဏာစက်များ

ဗာဗုလုန်

ဒံယေလ ၂:၃၂၊ ၃၆-၃၈; ၇:၄

ဘီစီ ၆၀၇၊ ဂျေရုဆလင်ကို နေဗုခဒ်နေဇာ ဖျက်ဆီး

မီးဒီးယား-ပါးရှား

ဒံယေလ ၂:၃၂၊ ၃၉; ၇:၅

ဘီစီ ၅၃၉၊ ဗာဗုလုန်ကို အနိုင်ရ

ဘီစီ ၅၃၇၊ ဂျူးတွေ ဂျေရုဆလင်ပြန်ဖို့ ဆိုင်းရပ် အမိန့်ထုတ်

ဂရိ

ဒံယေလ ၂:၃၂၊ ၃၉; ၇:၆

ဘီစီ ၃၃၁၊ မဟာအလက်ဇန္ဒား ပါးရှားကို အနိုင်ရ

ရောမ

ဒံယေလ ၂:၃၃၊ ၄၀; ၇:၇

ဘီစီ ၆၃၊ အစ္စရေးနိုင်ငံကို စအုပ်ချုပ်

အေဒီ ၇၀၊ ဂျေရုဆလင်ကို ဖျက်ဆီး

အင်္ဂလိပ်-အမေရိကန်

ဒံယေလ ၂:၃၃၊ ၄၁-၄၃

အေဒီ ၁၉၁၄-၁၉၁၈၊ ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်း အင်္ဂလိပ်-အမေရိကန် ကမ္ဘာ့အာဏာစက် ပေါ်လာ