မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ခ၁

ကျမ်းစာသတင်းစကား

ယေဟောဝါဘုရားမှာ အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ ဘုရားရဲ့ အုပ်ချုပ်နည်းဟာ အကောင်းဆုံးပဲ။

မြေကြီးနဲ့ လူသားတို့အတွက် ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက် ပြည့်စုံရမယ်။

ဘီစီ ၄၀၂၆ နောက်ပိုင်း

“မြွေ” က ယေဟောဝါရဲ့ အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ အုပ်ချုပ်နည်းကို စောဒကတက်ခဲ့တယ်။ မြွေစာတန်ရဲ့ခေါင်းကို ကြိတ်မယ့် “မျိုးနွယ်” ပေါ်ထွန်းစေမယ်လို့ ယေဟောဝါ ကတိပြုခဲ့တယ်။ (ကမ္ဘာဦး ၃:၁-၅၊ ၁၅) ဒါပေမဲ့ မြွေရဲ့သြဇာလွှမ်းမှုအောက်မှာ လူလူချင်း အုပ်ချုပ်ဖို့ ယေဟောဝါ အချိန်ပေးခဲ့တယ်။

ဘီစီ ၁၉၄၃

အာဗြဟံရဲ့သားမြေးတွေကနေ ကတိထားရာ “မျိုးနွယ်” ပေါ်ထွန်းမယ်လို့ ယေဟောဝါ ကတိပြုတယ်။—ကမ္ဘာဦး ၂၂:၁၈

ဘီစီ ၁၀၇၀ နောက်ပိုင်း

ဘုရင်ဒါဝိဒ်နဲ့ သားတော်ရှောလမုန်ရဲ့ မျိုးရိုးကနေ “မျိုးနွယ်” ပေါ်ထွန်းမယ်လို့ ယေဟောဝါ ကတိပြုခဲ့တယ်။—၂ ရှမွေလ ၇:၁၂၊ ၁၆။ ၁ ဘုရင်များ ၉:၃-၅။ ဟေရှာယ ၉:၆၊ ၇

အေဒီ ၂၉

ဒါဝိဒ်ရဲ့ရာဇပလ္လင်ပေါ် နန်းထိုင်မယ့် ကတိထားရာ “မျိုးနွယ်” ဟာ ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ ယေဟောဝါ ဖော်ပြခဲ့တယ်။—ဂလာတိ ၃:၁၆။ လုကာ ၁:၃၁-၃၃။ ၃:၂၁၊ ၂၂

အေဒီ ၃၃

မြွေစာတန်က ယေရှုကိုသတ်ပြီး ကတိထားရာ “မျိုးနွယ်” ရဲ့ဖနောင့်ကို ကြိတ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ယေဟောဝါက ယေရှုကို ကောင်းကင်ကို ထမြောက်စေပြီး ယေရှုရဲ့စုံလင်တဲ့အသက်တန်ဖိုးကို လက်ခံခဲ့တယ်။ ဒီနည်းနဲ့ အာဒံရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်တွေ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခံရဖို့၊ ထာဝရအသက်ရဖို့ လမ်းပွင့်သွားတယ်။—ကမ္ဘာဦး ၃:၁၅။ တမန်တော် ၂:၃၂-၃၆။ ၁ ကောရိန္သု ၁၅:၂၁၊ ၂၂

အေဒီ ၁၉၁၄ ခန့်

ယေရှုက မြွေစာတန်ကို မြေကြီးပေါ်ပစ်ချပြီး မြေကြီးမှာပဲ တစ်ခဏတာ လုပ်ဆောင်ခွင့် ပြုထားတယ်။—ဗျာဒိတ် ၁၂:၇-၉၊ ၁၂

အနာဂတ်

ယေရှုက စာတန်ကို အနှစ် ၁,၀၀၀ ချုပ်နှောင်ပြီး နောက် ဖျက်ဆီးမယ်။ ဒီနည်းနဲ့ သူ့ခေါင်းကို ကြိတ် ပစ်မယ်။ ကမ္ဘာမြေကြီး၊ လူသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ယေဟောဝါရဲ့ မူလရည်ရွယ်ချက် ပြည့်စုံလာမယ်။ ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခံနေရတဲ့ ဘုရားသခင့်နာမည် သန့်ရှင်း မြင့်မြတ်ပြီး ဘုရားရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကို သံသယကင်းရှင်း သွားမယ်။—ဗျာဒိတ် ၂၀:၁-၃၊ ၁၀။ ၂၁:၃၊ ၄