မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

နောက်ဆက်တွဲ ခ

 1. ခ​၁ ကျမ်း​စာ​သတင်း​စကား

မြေပုံ​များ

 1. ခ​၂ ကမ္ဘာဦး​ကျမ်း​ပါ​ဒေ​သများ၊ ဘိုး​ဘေး​တို့​ရဲ့ ခ​ရီး​စဉ်

 2. ခ​၃ အီဂျစ်​ပြည်​က ထွက်​လာ​ခြင်း

 3. ခ​၄ ကတိ​ထား​ရာ​ပြည်​ကို အောင်​နိုင်​ခြင်း

 4. ခ​၆ ကတိ​ထား​ရာ​ပြည်​မှာ နယ်​မြေခွဲ​ဝေ​ခြင်း

 5. ခ​၇ ဒါဝိဒ်​နဲ့ ရှော​လ​မုန်​ရဲ့ နိုင်​ငံ

 6. ခ​၉ ဒံယေလ​ကြို​ဟော​တဲ့ ကမ္ဘာ့​အာ​ဏာ​စက်​များ

 7. ခ​၁၀ ယေရှု​လက်​ထက် အစ္စရေး​နိုင်​ငံ

 8. ခ​၁၃ ခ​ရစ်​ယာန်​ဘာ​သာ ပျံ့​နှံ့​သွား

ရုပ်​ပုံ​များ

 1. ခ​၅ တဲ​တော်​နဲ့ ပု​ရော​ဟိတ်​မင်း

 2. ခ​၈ ရှော​လ​မုန်​ဆောက်​တဲ့ ဗိမာန်​တော်

 3. ခ​၁၁ ပထ​မရာ​စု ဗိမာန်​တော်

အချိန်

 1. ခ​၁၂-က ယေရှု​ရဲ့ မြေကြီး​အသက်​တာ နောက်​ဆုံး​သီ​တင်း​ပတ်

 2. ခ၁၂-ခ ယေရှုရဲ့ မြေကြီးအသက်တာ နောက်ဆုံးသီတင်းပတ် (အပိုင်း ၁)

 3. ခ​၁၅ ဂျူး​ပြက္ခ​ဒိန်

အတိုင်း​အတာ၊ အခြင်​အတွယ်

 1. ခ​၁၄-က အတိုင်း​အတာ၊ အခြင်​အတွယ်

 2. ခ​၁၄-ခ ငွေ​ကြေး​နဲ့ အချိန်​အတွယ်