မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

က၇-စ

ယေရှုရဲ့မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ဂျော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက် ယေရှုရဲ့ နောက်ပိုင်း အမှုဆောင်လုပ်ငန်း

အချိန်

နေရာ

ဖြစ်ရပ်

မဿဲ

မာကု

လုကာ

ယောဟန်

၃၂၊ ဆက်ကပ်အပ်နှံပွဲပြီးနောက်

ဂျော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းဗေသနိရွာ

ယောဟန်နှစ်ခြင်းပေးတဲ့ နေရာကိုသွား၊ ယေရှုကို လူအများယုံကြည်လာ

     

၁၀:၄၀-၄၂

ပေရိယနယ်

မြို့ရွာတွေမှာ ဟောပြော၊ဂျေရုဆလင်ကို ခရီးဆက်

   

၁၃:၂၂

 

ကျဉ်းတဲ့တံခါးကနေ ဝင်ဖို့ အားပေး၊ဂျေရုဆလင်အတွက် မြည်တမ်း

   

၁၃:၂၃-၃၅

 

ပေရိယနယ်မှာဖြစ်နိုင်

နှိမ့်ချဖို့ သင်ပေး၊ပုံဥပမာများ– အထင်ပေါ်ဆုံးနေရာ၊ဆင်ခြေပေးတဲ့ ဧည့်သည်တွေ

   

၁၄:၁-၂၄

 

တပည့်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ အကုန်အကျကို တွက်ချက်

   

၁၄:၂၅-၃၅

 

ပုံဥပမာများ– ပျောက်တဲ့သိုး၊ပျောက်တဲ့ငွေပြား၊ ပျောက်တဲ့သား

   

၁၅:၁-၃၂

 

ပုံဥပမာများ– မဖြောင့်မတ်တဲ့ဘဏ္ဍာစိုး၊သူဌေးနဲ့လာဇရု

   

၁၆:၁-၃၁

 

တိုက်မိလဲခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်း သွန်သင်

   

၁၇:၁-၁၀

 

ဗေသနိရွာ

လာဇရုသေဆုံးပြီး ထမြောက်

     

၁၁:၁-၄၆

ဂျရုဆလင်မြို့၊ ဧေဖရိမ်မြို့

ယေရှုကိုသတ်ဖို့ ကြံစည်၊ ယေရှုထွက်သွား

     

၁၁:၄၇-၅၄

ရှမာရိနယ်၊ ဂါလိလဲနယ်

အနာကြီးရောဂါသည်ဆယ်ဦးကို ကုသပေး၊ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော် လာမယ့်နည်းကို ပြောပြ

   

၁၇:၁၁-၃၇

 

ရှမာရိနယ် (သို့) ဂါလိလဲနယ်

ပုံဥပမာများ– ဇွဲမလျှော့တဲ့မုဆိုးမ၊ဖာရိရှဲနဲ့ အခွန်ခံ

   

၁၈:၁-၁၄

 

ပေရိယနယ်

ထိမ်းမြားခြင်းနဲ့ ကွာရှင်းခြင်းအကြောင်း သွန်သင်

၁၉:၁-၁၂

၁၀:၁-၁၂

   

ကလေးတွေကို ကောင်းချီးပေး

၁၉:၁၃-၁၅

၁၀:၁၃-၁၆

၁၈:၁၅-၁၇

 

ချမ်းသာသူတစ်ဦးရဲ့မေးခွန်း၊စပျစ်ခြံလုပ်သားတွေနဲ့တူညီတဲ့လုပ်ခ ပုံဥပမာ

၁၉:၁၆–၂၀:၁၆

၁၀:၁၇-၃၁

၁၈:၁၈-၃၀

 

ပေရိယနယ်မှာဖြစ်နိုင်

မိမိရဲ့သေခြင်းအကြောင်း တတိယအကြိမ် ကြိုပြော

၂၀:၁၇-၁၉

၁၀:၃၂-၃၄

၁၈:၃၁-၃၄

 

ယာကုပ်နဲ့ ယောဟန် နိုင်ငံတော်မှာရာထူးရဖို့ တောင်းဆို

၂၀:၂၀-၂၈

၁၀:၃၅-၄၅

   

ယေရိခေါမြို့

ယေရှု ဖြတ်လျှောက်သွား၊ မျက်မမြင်နှစ်ဦးကိုကုသပေး၊ ဇက်ခဲအိမ်ကိုသွား၊ဆယ်မိုင်နာပုံဥပမာ

၂၀:၂၉-၃၄

၁၀:၄၆-၅၂

၁၈:၃၅-၁၉:၂၈