မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

က၇-ဇ

ဂျေရုဆလင်မြို့မှာ ယေရှုနောက်ဆုံး အမှုဆောင်ခြင်း (အပိုင်း ၂)

အချိန်

နေရာ

ဖြစ်ရပ်

မဿဲ

မာကု

လုကာ

ယောဟန်

နိသန် ၁၄

ဂျေရုဆလင်မြို့

သစ္စာဖောက်ယုဒကိုဖော်ထုတ်ပြီး ထွက်သွားခိုင်း

၂၆:၂၁-၂၅

၁၄:၁၈-၂၁

၂၂:၂၁-၂၃

၁၃:၂၁-၃၀

သခင့်ညစာစားပွဲကို အစပြုကျင်းပ (၁က ၁၁:၂၃-၂၅)

၂၆:၂၆-၂၉

၁၄:၂၂-၂၅

၂၂:၁၉၊ ၂၀၊ ၂၄-၃၀

 

ပေတရုငြင်းပယ်မယ့်အကြောင်း၊တမန်တော်တွေ ကွဲလွင့်မယ့်အကြောင်း ကြိုပြော

၂၆:၃၁-၃၅

၁၄:၂၇-၃၁

၂၂:၃၁-၃၈

၁၃:၃၁-၃၈

ကူညီသူပေးမယ့် ကတိ၊စစ်မှန်တဲ့စပျစ်ပင် ပုံဥပမာ၊ မေတ္တာပညတ်ကို ပေး၊တမန်တော်တွေနဲ့အတူ နောက်ဆုံးဆုတောင်း

     

၁၄:၁-၁၇:၂၆

ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်

ဥယျာဉ်ထဲမှာ သောကဖိစီးနေ၊ယေရှုကို သစ္စာဖောက်အပ်နှံ၊ ဖမ်းဆီး

၂၆:၃၀၊ ၃၆-၅၆

၁၄:၂၆၊ ၃၂-၅၂

၂၂:၃၉-၅၃

၁၈:၁-၁၂

ဂျေရုဆလင်မြို့

အန္နတ်ရဲ့ မေးမြန်းမှု၊ ကယာဖနဲ့ဂျူးတရားရုံးချုပ်ရဲ့ စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းခံရ၊ပေတရု ငြင်းပယ်

၂၆:၅၇–၂၇:၁

၁၄:၅၃-၁၅:၁

၂၂:၅၄-၇၁

၁၈:၁၃-၂၇

သစ္စာဖောက်ယုဒ ကြိုးဆွဲချသေ(တ ၁:၁၈၊ ၁၉)

၂၇:၃-၁၀

     

ပိလတ်မင်းရှေ့၊ ဟေရုဒ်ရှေ့ကို ရောက်၊ပိလတ်မင်းဆီ ပြန်ရောက်

၂၇:၂၊ ၁၁-၁၄

၁၅:၁-၅

၂၃:၁-၁၂

၁၈:၂၈-၃၈

ယေရှုကိုလွှတ်ပေးဖို့ ပိလတ်မင်း ရှာကြံပေမဲ့ဗာရဗ္ဗကို လွှတ်ပေးဖို့ ဂျူးတွေတောင်းဆို၊ယေရှုကို သစ်တိုင်မှာ သေဒဏ်စီရင်

၂၇:၁၅-၃၀

၁၅:၆-၁၉

၂၃:၁၃-၂၅

၁၈:၃၉-၁၉:၁၆

(သောကြာနေ့၊မွန်းလွဲ ၃ နာရီခန့်)

ဂေါလဂေါသအရပ်

သစ်တိုင်ပေါ် သေဆုံး

၂၇:၃၁-၅၆

၁၅:၂၀-၄၁

၂၃:၂၆-၄၉

၁၉:၁၆-၃၀

ဂျေရုဆလင်မြို့

အလောင်းကို သစ်တိုင်ပေါ်ကချ၊ သင်္ဂြိုဟ်

၂၇:၅၇-၆၁

၁၅:၄၂-၄၇

၂၃:၅၀-၅၆

၁၉:၃၁-၄၂

နိသန် ၁၅

ဂျေရုဆလင်မြို့

ပုရောဟိတ်တွေ၊ ဖာရိရှဲတွေကသင်္ချိုင်းဂူကို အစောင့်ချ၊ တံဆိပ်ခတ်

၂၇:၆၂-၆၆

     

နိသန် ၁၆

ဂျေရုဆလင်မြို့နဲ့အနီးဝန်းကျင်၊ ဧမောက်ရွာ

ယေရှု ရှင်ပြန်ထမြောက်၊ တပည့်တွေရှေ့ငါးကြိမ် ကိုယ်ထင်ပြ

၂၈:၁-၁၅

၁၆:၁-၈

၂၄:၁-၄၉

၂၀:၁-၂၅

နိသန် ၁၆နောက်ပိုင်း

ဂျေရုဆလင်မြို့၊ ဂါလိလဲနယ်

တပည့်တွေရှေ့ အကြိမ်ကြိမ် ကိုယ်ထင်ပြ(၁က ၁၅:၅-၇; တ ၁:၃-၈)၊လမ်းညွှန်ချက်ပေး၊ တပည့်ဖြစ်စေဖို့တာဝန်ပေး

၂၈:၁၆-၂၀

   

၂၀:၂၆-၂၁:၂၅

အီယာ ၂၅

ဗေသနိရွာအနီးသံလွင်တောင်

ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး ရက် ၄၀ မြောက်နေ့မှာယေရှု ကောင်းကင်တက် (တ ၁:၉-၁၂)

   

၂၄:၅၀-၅၃