မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

က၇-ဃ

က၇-ဃ ယေရှုရဲ့မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ဂါလိလဲနယ်မှာ ယေရှုရဲ့ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းကြီး (အပိုင်း ၂)

အချိန်

နေရာ

ဖြစ်ရပ်

မဿဲ

မာကု

လုကာ

ယောဟန်

၃၁ (သို့) ၃၂

ကပေရနောင်မြို့

နိုင်ငံတော် ပုံဥပမာများကို ယေရှုပြော

၁၃:၁-၅၃

၄:၁-၃၄

၈:၄-၁၈

 

ဂါလိလဲအိုင်

လှေပေါ်ကနေ မုန်တိုင်းကို ငြိမ်သက်စေ

၈:၁၈၊ ၂၃-၂၇

၄:၃၅-၄၁

၈:၂၂-၂၅

 

ဂါဒရပြည်

နတ်ဆိုးတွေကို ဝက်အုပ်ထဲ နှင်ထုတ်

၈:၂၈-၃၄

၅:၁-၂၀

၈:၂၆-၃၉

 

ကပေရနောင်မြို့မှာဖြစ်နိုင်

သွေးသွန်နာစွဲတဲ့ အမျိုးသမီးကို ကုသပေး၊ယာအိရုသမီးကို ရှင်ပြန်ထမြောက်ပေး

၉:၁၈-၂၆

၅:၂၁-၄၃

၈:၄၀-၅၆

 

ကပေရနောင်မြို့ (?)

မျက်မမြင်နဲ့ စကားအသူကို ကုသပေး

၉:၂၇-၃၄

     

နာဇရက်မြို့

နေရင်းမြို့မှာ ထပ်မံငြင်းပယ်ခံရ

၁၃:၅၄-၅၈

၆:၁-၅

   

ဂါလိလဲနယ်

ဂါလိလဲနယ်ကို သွားတဲ့ တတိယခရီးစဉ်၊တမန်တော်တွေ စေလွှတ်ပြီး လုပ်ငန်းတိုးချဲ့

၉:၃၅–၁၁:၁

၆:၆-၁၃

၉:၁-၆

 

တိဗေရိမြို့

နှစ်ခြင်းပေးသူ ယောဟန်ကို ဟေရုဒ် ခေါင်းဖြတ်၊ယေရှုကြောင့် ဟေရုဒ်စိတ်ရှုပ်သွား ၁၄:၁-၁၂

၁၄:၁-၁၂

၆:၁၄-၂၉

၉:၇-၉

 

၃၂၊ ပသခါပွဲကျင်းပခါနီး (ယဟ ၆:၄)

ကပေရနောင်မြို့ (?)၊ဂါလိလဲအိုင်ရဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက်

ဟောပြောရာကနေ တမန်တော်တွေပြန်လာ၊ယောက်ျား ၅,၀၀၀ ကျော်ကို ယေရှုကျွေးမွေး

၁၄:၁၃-၂၁

၆:၃၀-၄၄

၉:၁၀-၁၇

၆:၁-၁၃

ဂါလိလဲအိုင်အရှေ့မြောက်ဘက်၊ဂင်နေသရက်နယ်

ယေရှုကိုမင်းမြှောက်ဖို့ ကြိုးစားကြ၊ရေပေါ်လမ်းလျှောက်၊ လူများစွာကို ကုသပေး

၁၄:၂၂-၃၆

၆:၄၅-၅၆

 

၆:၁၄-၂၁

ကပေရနောင်မြို့

မိမိဟာ “အသက်မုန့်” လို့ပြော၊တပည့်များစွာ တိုက်မိလဲပြီး နောက်ဆုတ်သွား

     

၆:၂၂-၇၁

၃၂၊ ပသခါပွဲပြီးနောက်

ကပေရနောင်မြို့မှာ ဖြစ်နိုင်

လူ့ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေ မှားကြောင်း ဖော်ထုတ်

၁၅:၁-၂၀

၇:၁-၂၃

 

၇:၁

ဖိုနီးရှားဒေသ၊ ဒေကာပေါလိနယ်

အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ သမီးကို ကုသပေး၊ ယောက်ျား ၄,၀၀၀ ကျော်ကို ကျွေးမွေး

၁၅:၂၁-၃၈

၇:၂၄–၈:၉

   

မာဂဒန်နယ်

ယောနအံ့ဖွယ်အမှုကိုပဲ မြင်ရမယ်လို့ပြော

၁၅:၃၉–၁၆:၄

၈:၁၀-၁၂