မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

က၇-ခ

ယေရှုရဲ့ မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ယေရှုရဲ့ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းအစ

အချိန်

နေရာ

ဖြစ်ရပ်

မဿဲ

မာကု

လုကာ

ယောဟန်

၂၉၊ ဆောင်းဦး

ဂျော်ဒန်မြစ်၊ ဂျော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက် ဗေသနိရွာ (သို့) ဗေသနိရွာနား ဖြစ်နိုင်

ယေရှု နှစ်ခြင်းခံ၊ ဘိသိက်ပေးခံရ၊မြတ်နိုးရတဲ့ သားဖြစ်ကြောင်းယေဟောဝါ ကြေညာ

၃:၁၃-၁၇

၁:၉-၁၁

၃:၂၁-၃၈

၁:၃၂-၃၄

ယုဒတော

မာရ်နတ် သွေးဆောင်တာ ခံရ

၄:၁-၁၁

၁:၁၂၊ ၁၃

၄:၁-၁၃

 

ဂျော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ဗေသနိရွာ

ယေရှုဟာ ဘုရားသခင့်သိုးသငယ်ဖြစ်ကြောင်းယောဟန် ကြေညာ၊ ယေရှုနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ဦးဆုံးတပည့်တွေ

     

၁:၁၅၊ ၂၉-၅၁

ဂါလိလဲနယ် ကာနမြို့၊ကပေရနောင်မြို့

မင်္ဂလာပွဲမှာ ရေကို စပျစ်ဝိုင် ဖြစ်စေတဲ့ဦးဆုံးအံ့ဖွယ်အမှု၊ ကပေရနောင်မြို့ကို လည်ပတ်

     

၂:၁-၁၂

၃၀၊ ပသခါပွဲ

ဂျေရုဆလင်မြို့

ဗိမာန်တော်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်

     

၂:၁၃-၂၅

နိကောဒင်နဲ့ ဆွေးနွေး

     

၃:၁-၂၁

ယုဒပြည်၊ အဲနုန်အရပ်

ယုဒကျေးလက်ဒေသကို သွား၊တပည့်များ နှစ်ခြင်းပေး၊ယေရှုအကြောင်း ယောဟန် နောက်ဆုံးသက်သေခံ

     

၃:၂၂-၃၆

တိဗေရိမြို့၊ ယုဒပြည်

ယောဟန်ထောင်ကျ၊ ဂါလိလဲနယ်ကို ယေရှုသွား

၄:၁၂; ၁၄:၃-၅

၆:၁၇-၂၀

၃:၁၉၊ ၂၀

၄:၁-၃

ရှမာရိနယ် ရှုခါမြို့

ဂါလိလဲနယ်ကို အသွားမှာရှမာရိလူတွေကို သွန်သင်ပေး

     

၄:၄-၄၃

ယုဒတော