မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

 က​၆-က

ဇယား- ယုဒနိုင်ငံနဲ့ အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ ပရောဖက်များ၊ ဘုရင်များ (အပိုင်း ၁)

တောင်​ပိုင်း ယုဒ​နှစ်​နွယ်​ နိုင်​ငံ​ရဲ့ ဘု​ရင်​များ

၉၉၇

ရော​ဗောင်– ၁၇ နှစ်

၉၈၀

အဘိ​ယ (အဘိ​ယံ)– ၃ နှစ်

၉၇၈

အာ​သ– ၄၁ နှစ်

၉၃၇

ယောရှဖတ်– ၂၅ နှစ်

၉၁၃

ယ​ဟော​ရံ– ၈ နှစ်

၉၀၆ ခန့်

အာခဇိ– ၁ နှစ်

၉၀၅ ခန့်

ဘုရင်မ​အာ​သလိ​– ၆ နှစ်

၈၉၈

ယော​ရှ– အနှစ် ၄၀

၈၅၈

အာ​မဇိ– ၂၉ နှစ်

၈၂၉

ဩဇိ (အာ​ဇ​ရိ)– ၅၂ နှစ်

 မြောက်​ပိုင်း အစ္စရေး​ဆယ်​နွယ်​ နိုင်​ငံ​ရဲ့ ဘု​ရင်​များ

၉၉၇

ယေ​ရော​ဗောင်– ၂၂ နှစ်

၉၇၆ ခန့်

နာ​ဒပ်– ၂ နှစ်

၉၇၅ ခန့်

ဗာ​ရှာ– ၂၄ နှစ်

၉၅၂ ခန့်

ဧ​လာ– ၂ နှစ်

ဇိ​မရိ– ၇ ရက် (၉၅၁ ခန့်)

သြမရိ​နဲ့ တိ​ဗ​နိ– ၄ နှစ်

၉၄၇ ခန့်

ဩမရိ (တစ်​ဦး​တည်း)– ၈ နှစ်

၉၄၀ ခန့်

အာဟပ်– ၂၂ နှစ်

၉၂၀ ခန့်

အာခဇိ– ၂ နှစ်

၉၁၇ ခန့်

ယော​ရံ– ၁၂ နှစ်

၉၀၅ ခန့်

ယေဟု– ၂၈ နှစ်

၈၇၆

ယော​ခတ်– ၁၄ နှစ်

၈၆၂ ခန့်

ယော​ခတ်​နဲ့ ယ​ဟော​ရှ– ၃ နှစ်

၈၅၉ ခန့်

ယ​ဟော​ရှ (တစ်​ဦး​တည်း)– ၁၆ နှစ်

၈၄၄ ခန့်

ယေ​ရော​ဗောင် ၂– ၄၁ နှစ်

  • ပရောဖက်များ

  • ယောလ

  • ဧလိယ

  • ဧလိရှဲ

  • ယောန

  • အာမုတ်