မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

က၆-ခ

က၆-ခ ဇယား- ယုဒနိုင်ငံနဲ့ အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ ပရောဖက်များ၊ ဘုရင်များ (အပိုင်း ၂)

တောင်ပိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ဘုရင်များ (အဆက်)

၇၇၇

ယောသံ– ၁၆ နှစ်

၇၆၂

အာခတ်– ၁၆ နှစ်

၇၄၆

ဟေဇကိ– ၂၉ နှစ်

၇၁၆

မနာရှေ– ၅၅ နှစ်

၆၆၁

အာမုန်– ၂ နှစ်

၆၅၉

ယောရှိ– ၃၁ နှစ်

၆၂၈

ယောခတ် ၃ လ

ယောယကိမ် ၁၁ နှစ်

၆၁၈

ယေခေါနိ– ၃ လ၊ ၁၀ ရက်

၆၁၇

ဇေဒကိ– ၁၁ နှစ်

၆၀၇

ဂျေရုဆလင်နဲ့ ဗိမာန်တော်ဟာ နေဗုခဒ်နေဇာ ဦးဆောင်တဲ့ ဗာဗုလုန်စစ်တပ် လက်ချက်နဲ့ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရ။ မြေကြီးပေါ်မှာ ဒါဝိဒ်မင်းဆက်ရဲ့ နောက်ဆုံးမင်းဆက် ဇေဒကိ နန်းချခံခဲ့ရ

မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ဘုရင်များ (အဆက်)

၈၀၃ ခန့်

ဇာခရိ– စိုးစံချိန် ၆ လ

ဇာခရိဟာ ၈၀၃ ခုနှစ်ခန့်မှာ စတင်နန်းထိုင်ပေမဲ့ ၇၉၂ ခုနှစ်ခန့်အထိ မင်းအာဏာ မတည်မြဲသေး

၇၉၁ ခန့်

ရှလုံ– ၁ လ

မေနဟင်– ၁၀ နှစ်

၇၈၀ ခန့်

ပေကဟိ– ၂ နှစ်

၇၇၈ ခန့်

ပေကာ– အနှစ် ၂၀

၇၅၈ ခန့်

ဟောရှာ– ၇၄၈ ခန့်ကစပြီး ၉ နှစ်

၇၄၈ ခန့်

အဆီးရီးယားဘုရင် တိဂလတ်ပိလေသာ ၃ ရဲ့ ထောက်ခံမှုကြောင့် ဟောရှာဟာ ၇၄၈ ခုနှစ်လောက်မှ အစ္စရေးဘုရင်အဖြစ် အပြည့်အဝ အသိအမှတ်ပြုခံရတာ ဖြစ်နိုင်

၇၄၀

အဆီးရီးယားက ရှမာရိမြို့ကို သိမ်းပိုက်၊ အစ္စရေးကို လက်အောက်ခံနိုင်ငံ ဖြစ်စေ။ မြောက်ပိုင်း အစ္စရေးဆယ်နွယ်နိုင်ငံ ဇာတ်သိမ်းသွား

 • ပရောဖက်များ

 • ဟေရှာယ

 • မိက္ခာ

 • ဇေဖနိ

 • ယေရမိ

 • နာဟုံ

 • ဟဗက္ကုတ်

 • ဒံယေလ

 • ယေဇကျေလ

 • သြဗဒိ

 • ဟောရှေ