မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

နောက်ဆက်တွဲ က

 1. က​၁ ကျမ်း​စာ​ဘာ​သာ​ပြန် လမ်း​ညွှန်​ချက်​များ

 2. က​၂ ဒီ​ကျမ်း​စာ​ရဲ့ ထူး​ခြား​ချက်​များ

 3. က​၃ သမ္မာ​ကျမ်း​စာ ရ​ရှိ​လာ​ပုံ

 4. က​၄ ဟီ​ဘ​ရူး​ကျမ်း​စောင်​တွေ​မှာ​ပါ​တဲ့ ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည်

 5. က​၅ ခ​ရစ်​ယာန်​ဂရိ​ကျမ်း​စောင်​မှာ​ပါ​တဲ့ ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည်

 6. က​၆-က ဇ​ယား– ယုဒ​နိုင်​ငံ​နဲ့ အစ္စရေး​နိုင်​ငံ​ရဲ့ ပရော​ဖက်​များ၊ ဘု​ရင်​များ (အပိုင်း ၁)

 7. က​၆-ခ ဇ​ယား– ယုဒ​နိုင်​ငံ​နဲ့ အစ္စရေး​နိုင်​ငံ​ရဲ့ ပရော​ဖက်​များ၊ ဘု​ရင်​များ (အပိုင်း ၂)

 8. က​၇-က ယေရှုရဲ့​ မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ယေရှုရဲ့ အမှုဆောင်လုပ်ငန်း မစတင်မီ

 9. က၇-ခ ယေရှုရဲ့​ မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ယေရှုရဲ့ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းအစ

 10. က၇-ဂ ယေရှုရဲ့​ မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ဂါလိလဲနယ်မှာ ယေရှုရဲ့ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းကြီး (အပိုင်း ၁)

 11. က၇-ဃ ယေရှုရဲ့​ မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ဂါလိလဲနယ်မှာ ယေရှုရဲ့ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းကြီး (အပိုင်း ၂)

 12. က၇-င ယရှုရဲ့​ မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ဂါလိလဲနယ်မှာ ယေရှုရဲ့ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းကြီး (အပိုင်း ၃) နဲ့ ယုဒပြည်

 13. က၇-စ ယေရှုရဲ့​ မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ဂျော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက် ယေရှုရဲ့ နောက်ပိုင်း အမှုဆောင်လုပ်ငန်း

 14. က၇-ဆ ယေရှုရဲ့​ မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ–ဂျေရုဆလင်မြို့မှာ ယေရှုနောက်ဆုံး အမှုဆောင်ခြင်း (အပိုင်း ၁)

 15. က၇-ဇ ယေရှုရဲ့​ မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ဂျေရုဆလင်မြို့မှာ ယေရှုနောက်ဆုံး အမှုဆောင်ခြင်း (အပိုင်း ၂)