မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

၁ ရှမွေလ

အခန်းကြီးများ

မာတိကာ

  • ဧလကာနနဲ့ ဇနီးများ (၁-၈)

  • မြုံနေတဲ့ဟန္န သားဆုပန် (၉-၁၈)

  • ရှမွေလ မွေးလာ၊ ယေဟောဝါအတွက် ပေးအပ် (၁၉-၂၈)

  • ဟန္နရဲ့ ဆုတောင်းချက် (၁-၁၁)

  • ဧလိသားနှစ်ယောက်ရဲ့ အပြစ် (၁၂-၂၆)

  • ဧလိမိသားစုကို ယေဟောဝါ စီရင် (၂၇-၃၆)

  • ရှမွေလ ပရောဖက်ဖြစ်လာ (၁-၂၁)

  • ဖိလိတိလူတွေ သေတ္တာတော် သိမ်းသွား (၁-၁၁)

  • ဧလိနဲ့သားတွေ သေဆုံး (၁၂-၂၂)

  • သေတ္တာတော် ဖိလိတိပြည်ကိုရောက် (၁-၁၂)

   • ဒါဂုန်ဘုရား အရှက်ရ (၁-၅)

   • ဖိလိတိလူတွေ ဒဏ်ခတ်ခံရ (၆-၁၂)

  • ဖိလိတိတွေ သေတ္တာတော်ကို အစ္စရေးပြည် ပြန်ပို့ (၁-၂၁)

  • ကိရယတ်ယာရိမ်မြို့ရောက် သေတ္တာတော် ()

  • ‘ယေဟောဝါကိုသာ ဝတ်ပြု’ ဖို့ ရှမွေလတိုက်တွန်း (၂-၆)

  • မိဇပါမြို့မှာ အစ္စရေးတွေ အနိုင်ရ (၇-၁၄)

  • အစ္စရေးတွေကို ရှမွေလ စီရင်အုပ်ချုပ် (၁၅-၁၇)

  • အစ္စရေးတွေ ဘုရင်တစ်ပါး တောင်းဆို (၁-၉)

  • လူတွေကို ရှမွေလ သတိပေး (၁၀-၁၈)

  • ဘုရင်တစ်ပါး တောင်းဆိုတာကို ယေဟောဝါခွင့်ပြု (၁၉-၂၂)

  • ရှောလုကို ရှမွေလ တွေ့ဆုံ (၁-၂၇)

 • ၁၀

  • ရှောလုကို ဘုရင်အဖြစ် ဘိသိက်ပေး (၁-၁၆)

  • ရှောလုကို လူတွေရှေ့ ထုတ် (၁၇-၂၇)

 • ၁၁

  • အမ္မုန်လူတွေကို ရှောလု အနိုင်ရ (၁-၁၁)

  • ရှောလုကို ဘုရင်အဖြစ် ထပ်မံအတည်ပြု (၁၂-၁၅)

 • ၁၂

  • ရှမွေလရဲ့ အမှာစကား (၁-၂၅)

   • ‘အချည်းနှီးဖြစ်တဲ့အရာတွေနောက် မလိုက်ကြနဲ့’ (၂၁)

   • လူမျိုးတော်ကို ယေဟောဝါ စွန့်မှာမဟုတ် (၂၂)

 • ၁၃

  • စစ်သည်တွေကို ရှောလု ရွေးချယ် (၁-၄)

  • ရှောလု ရောင့်တက်စွာပြုမူ (၅-၉)

  • ရှောလုကို ရှမွေလ ဆုံးမ (၁၀-၁၄)

  • အစ္စရေးတွေ လက်နက်မရှိ (၁၅-၂၃)

 • ၁၄

  • မိတ်မတ်မြို့မှာ ယောနသန်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက် (၁-၁၄)

  • အစ္စရေးရန်သူတွေကို ဘုရားတိုက်ခိုက်ပေး (၁၅-၂၃)

  • ရှောလု မဆင်မခြင်ကျိန်ဆို (၂၄-၄၆)

   • သွေးပါတဲ့အသားကို လူတွေစားကြ (၃၂-၃၄)

  • ရှောလုတိုက်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲများ၊ သူ့မိသားစုအကြောင်း (၄၇-၅၂)

 • ၁၅

  • ရှောလု မနာခံဘဲ အာဂတ်ကို အသက်ချမ်းသာပေး (၁-၉)

  • ရှောလုကို ရှမွေလ ဆုံးမ (၁၀-၂၃)

   • “နာခံတာဟာ ပူဇော်သက္ကာထက် ပိုကောင်း” (၂၂)

  • ရှောလုကို ဘုရင်အဖြစ်ကနေ ပယ်ရှား (၂၄-၂၉)

  • အာဂတ်ကို ရှမွေလ သတ်ပစ် (၃၀-၃၅)

 • ၁၆

  • နောက်တက်မယ့်မင်းအဖြစ် ဒါဝိဒ်ကို ရှမွေလ ဘိသိက်ပေး (၁-၁၃)

   • ‘ယေဟောဝါ နှလုံးသားကို ကြည့်’ ()

  • ရှောလုဆီမှာ စွမ်းအားတော် မရှိ (၁၄-၁၇)

  • ရှောလုအတွက် ဒါဝိဒ် စောင်းတီးပေး (၁၈-၂၃)

 • ၁၇

  • ဂေါလျတ်ကို ဒါဝိဒ်အနိုင်ရ (၁-၅၈)

   • အစ္စရေးတွေကို ဂေါလျတ် စိန်ခေါ် (၈-၁၀)

   • စီးချင်းထိုးဖို့ ဒါဝိဒ်သဘောတူ (၃၂-၃၇)

   • ယေဟောဝါနာမည်သုံးပြီး ဒါဝိဒ်တိုက်ခိုက် (၄၅-၄၇)

 • ၁၈

  • ဒါဝိဒ်နဲ့ယောနသန်ရဲ့ ရင်းနှီးမှု (၁-၄)

  • ဒါဝိဒ်အောင်ပွဲကြောင့် ရှောလု မနာလိုဖြစ် (၅-၉)

  • ရှောလု ဒါဝိဒ်ကို သတ်ဖို့ကြိုးစား (၁၀-၁၉)

  • ရှောလုရဲ့သမီးတော် မိခါလနဲ့ ဒါဝိဒ်ထိမ်းမြား (၂၀-၃၀)

 • ၁၉

  • ရှောလု ဒါဝိဒ်ကို မုန်းတီးနေဆဲ (၁-၁၃)

  • ရှောလုရန်ကနေ ဒါဝိဒ် လွတ်မြောက် (၁၄-၂၄)

 • ၂၀

  • ဒါဝိဒ်ကို ယောနသန် သစ္စာရှိ (၁-၄၂)

 • ၂၁

  • နောဗမြို့မှာ ရှေ့တော်မုန့်ကို ဒါဝိဒ်စားသုံး (၁-၉)

  • ဂါသမြို့မှာ ဒါဝိဒ် ရူးဟန်ဆောင် (၁၀-၁၅)

 • ၂၂

  • အဒုလံလိုဏ်ဂူနဲ့ မိဇပါမြို့ကို ဒါဝိဒ်ရောက် (၁-၅)

  • နောဗမြို့က ပုရောဟိတ်တွေကို ရှောလုကွပ်မျက် (၆-၁၉)

  • အဗျာသာ လွတ်မြောက် (၂၀-၂၃)

 • ၂၃

  • ကိလာမြို့ကို ဒါဝိဒ်ကယ်တင် (၁-၁၂)

  • ဒါဝိဒ်ကို ရှောလုလိုက်ဖမ်း (၁၃-၁၅)

  • ဒါဝိဒ်ကို ယောနသန်အားပေး (၁၆-၁၈)

  • ရှောလုရန်ကနေ ဒါဝိဒ် သီသီလေးလွတ် (၁၉-၂၉)

 • ၂၄

  • ရှောလုကို ဒါဝိဒ်အသက်ချမ်းသာပေး (၁-၂၂)

   • ယေဟောဝါဘိသိက်ပေးထားသူကို ဒါဝိဒ်လေးစား ()

 • ၂၅

  • ရှမွေလ ကွယ်လွန် ()

  • ဒါဝိဒ်ရဲ့လူတွေကို နာဗလ ငြင်း (၂-၁၃)

  • အဘိဂဲလရဲ့ ပညာရှိလုပ်ရပ် (၁၄-၃၅)

   • ‘ရတနာအိတ်လို ယေဟောဝါ ကာကွယ်ပေး’ (၂၉)

  • အသိတရားမရှိတဲ့ နာဗလကို ယေဟောဝါဒဏ်ခတ် (၃၆-၃၈)

  • အဘိဂဲလ ဒါဝိဒ်ရဲ့ဇနီးဖြစ်လာ (၃၉-၄၄)

 • ၂၆

  • ရှောလုကို ဒါဝိဒ် အသက်ချမ်းသာပေးပြန် (၁-၂၅)

   • ယေဟောဝါ ဘိသိက်ပေးထားသူကို ဒါဝိဒ်လေးစား (၁၁)

 • ၂၇

  • ဖိလိတိလူတွေ ဒါဝိဒ်ကို ဇိကလတ်မြို့ပေး (၁-၁၂)

 • ၂၈

  • အင်ဒေါရမြို့က နတ်ကတော်ဆီ ရှောလုသွား (၁-၂၅)

 • ၂၉

  • ဒါဝိဒ်ကို ဖိလိတိလူတွေ မယုံ (၁-၁၁)

 • ၃၀

  • အာမလက်လူတွေ ဇိကလတ်မြို့ကို ဝင်စီး၊ မီးရှို့ (၁-၆)

   • ဒါဝိဒ် ဘုရားဆီက ခွန်အားရ ()

  • အာမလက်လူတွေကို ဒါဝိဒ်အနိုင်ရ (၇-၃၁)

   • သိမ်းသွားခံရသူတွေကို ဒါဝိဒ်ပြန်ခေါ်လာ (၁၈၊ ၁၉)

   • တိုက်ရာပါဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဒါဝိဒ်ရဲ့ စည်းမျဉ်း (၂၃၊ ၂၄)

 • ၃၁

  • ရှောလုနဲ့ သားတော်သုံးယောက် သေဆုံး (၁-၁၃)