၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၈:၁-၄၀

  • ဗင်​ယာ​မိန်​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ (၁-၄၀)

    • ရှောလု​ရဲ့ မျိုး​ရိုး (၃၃-၄၀)

 ဗင်​ယာ​မိန်​ရဲ့+ သား​တွေ​က သား​ဦး​ ဗေ​လ၊+ ဒုတိ​ယ​သား အာ​ရှ​ဗေ​လ၊+  တ​တိ​ယ​သား  အဟာ​ရာ၊ ၂  စ​တုတ္ထ​သား  နော​ဟ၊  ပဉ္စမ​သား ရာ​ဖ။ ၃  ဗေ​လ​ရဲ့​သား​တွေ​က အာ​ဒါ၊ ဂေရ၊+  အဘိ​ဟုတ်၊ ၄  အဘိရွှ၊​ နေမန်၊ အာ​ဟော၊ ၅  ဂေရ၊ ရှေ​ဖု​ဖံ၊ ဟု​ရံ။ ၆  မနာ​ဟတ်​အရပ်​ကို ဖမ်း​ခေါ်​ခံ​ရ​တဲ့ ဂေဘ​မြို့​သား​တွေ​ရဲ့+ ဆွေ​မျိုး​စု​ခေါင်း​ဆောင်​တွေ​ဖြစ်​တဲ့ ဧ​ဟု​ဒ​ရဲ့​သား​တွေ​က​တော့၊ ၇  နေ​မန်၊ အဟိ​ယ၊ ဂေရ။ ဂေဘ​မြို့​သား​တွေ ဖမ်း​ခေါ်​ခံ​ရ​ချိန်​မှာ ဂေရ​က ဦး​ဆောင်​ခေါ်​သွား​ခဲ့​တာ​ဖြစ်​တယ်။ ဂေရ​ရဲ့​သား​တွေ​က သြဇ​နဲ့ အဟိ​ဟု။ ၈  ရှ​ဟာ​ရိမ်​မှာ ဟု​ရှိမ်​နဲ့​ဗာ​ရာလို့​ခေါ်​တဲ့ ဇနီး​တွေ​ရှိ​တယ်။ သူ​က မောဘ​လူ​တွေ​ကို အဲဒီ​နယ်​မြေက​နေ မောင်း​ထုတ်​ပြီး​နောက်* သား​သမီး​တွေ ရ​လာ​တယ်။ ၉  ဇနီး​ဟော​ဒေ​ရှ​နဲ့​ရ​တဲ့ သား​တွေ​က ယော​ဗပ်၊ ဇိ​ဘိ၊ မေရှ၊ မာ​လ​ခံ၊ ၁၀  ယု​ဇ၊ ရှာ​ခိ၊ မိ​ရ​မ။ သူတို့​ဟာ ရှ​ဟာ​ရိမ်​ရဲ့​သား​တွေ၊ ဆွေ​မျိုး​စု​ခေါင်း​ဆောင်​တွေ​ပဲ။ ၁၁  ဇနီး​ဟု​ရှိမ်​နဲ့​ရ​တဲ့ ရှ​ဟာ​ရိမ်​ရဲ့​သား​တွေ​က အဘိ​တုပ်​နဲ့ ဧ​လ​ပါ​လ။ ၁၂  ဧ​လ​ပါ​လ​ရဲ့​သား​တွေ​က ဧ​ဗာ၊ မိရှ​ဟံ၊ (သြနော​မြို့၊+ လော​ဒ​မြို့​နဲ့+ ပတ်​ဝန်း​ကျင်​မြို့​ငယ်​တွေ​ကို တည်​ထောင်​သူ) ရှာ​မက်၊ ၁၃  ဗေ​ရိ​ယ၊  ရှေ​မာ​တို့​ဖြစ်ပြီး​ အာ​ယ​လုန်​မြို့​သား​တွေ​ရဲ့+ ဆွေ​မျိုး​စု​ခေါင်း​ဆောင်​တွေ ဖြစ်​တယ်။ သူတို့​က ဂါသ​မြို့​သား​တွေ​ကို  နှင်​ထုတ်​လိုက်​တယ်။ ၁၄  အဟိ​သြ၊ ရှာရှက်၊​ ယေ​ရ​မုတ်၊ ၁၅  ဇေ​ဗ​ဒိ၊ အာရဒ်၊ ဧ​ဒါ၊ ၁၆  မိက္ခေလ​၊ အိ​ရှ​ပ၊ ယော​ဟ​တို့​ဟာ ဗေ​ရိ​ယ​ရဲ့​သား​မြေး​တွေ​ပဲ။ ၁၇  ဇေ​ဗ​ဒိ၊ မေရှု​လံ၊ ဟိ​ဇ​ကိ၊  ဟေဗာ၊ ၁၈  အိရှ​မေရဲ၊ ယေ​ဇ​လိ၊ ယော​ဗပ်​တို့​ဟာ ဧ​လ​ပါလ​ရဲ့​သား​မြေး​တွေ​ပဲ။ ၁၉  ယာ​ကိမ်၊  ဇိ​ခ​ရိ၊ ဇာဗ​ဒိ၊ ၂၀  ဧလျေနဲ၊ ဇိလ​သဲ၊  ဧ​လျေလ၊ ၂၁  အဒါ​ယ၊ ဗေရာ​ယ၊ ရှိ​မရတ်​တို့​ဟာ ရှိ​မိ​ရဲ့​သား​မြေးတွေ​ပဲ။ ၂၂  အိ​ရှ​ပန်၊  ဟေ​ဗာ၊ ဧလျေ​လ၊ ၂၃  အာ​ဗ​ဒုန်၊ ဇိ​ခ​ရိ၊ ဟာ​နန်၊ ၂၄  ဟာ​န​နိ၊ ဧ​လံ၊ အန်​တော​သိ​ယ၊ ၂၅  အိ​ဖဒိ​ယ၊ ပေနွေ​လ​တို့​ဟာ ရှာ​ရှက်​ရဲ့​သား​မြေး​တွေ​ပဲ။ ၂၆  ရှံ​ရှ​ရဲ၊ ရှေ​ဟာ​ရိ၊ အာ​သလိ၊ ၂၇  ယာ​ရ​ရှိ၊ ဧလိယ၊ ဇိ​ခ​ရိ​တို့​ဟာ ယေ​ရော​ဟံ​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ​ပဲ။ ၂၈  သူတို့​ဟာ ဆွေ​စဉ်​မျိုး​ဆက်​စာ​ရင်း​အရ ဆွေ​မျိုး​စု​ခေါင်း​ဆောင်​တွေ ဖြစ်​ပြီး ဂျေရု​ဆ​လင်​မြို့​မှာ နေ​ထိုင်​ကြ​တယ်။ ၂၉  ယေ​ယေ​လ​က ဂိဗောင်​မြို့​ကို+ တည်​ထောင်​ပြီး အဲဒီ​မှာ နေ​ထိုင်​တယ်။ သူ့​ဇနီး​က မာ​ခါ။+ ၃၀  သား​တွေ​က သား​ဦး အာ​ဗ​ဒုန်၊ ဇု​ရ၊ ကိ​ရှ၊ ဗာလ၊ နာ​ဒပ်၊ ၃၁  ဂေဒေါ်၊ အဟိ​သြ၊ ဇာ​ခါ။ ၃၂  မိ​က​လုတ်​မှာ ရှိမာ​လို့​ခေါ်​တဲ့ သား​ရှိ​တယ်။ သူတို့​က ဂျေရု​ဆ​လင်​မြို့​မှာ​ရှိ​တဲ့ ညီ​အစ်​ကို​တွေ​အနား​မှာ​ပဲ တ​ခြား​ဆွေ​မျိုး​သား​ချင်း​တွေ​နဲ့​အတူ  နေ​ထိုင်​ကြ​တယ်။ ၃၃  နေ​ရ+ ရဲ့​သား​က ကိ​ရှ၊ ကိ​ရှ​ရဲ့​သား​က ရှောလု၊+ ရှောလု​ရဲ့​သား​တွေ​က ယောန​သန်၊+ မေလ​ခိရွှ၊+ အဘိ​န​ဒပ်၊+ အိ​ရှ​ဗာလ။*+ ၃၄  ယောန​သန်​ရဲ့​သား​က မေရိ​ဗာလ၊*+ မေရိ​ဗာလ​ရဲ့​သား​က မိက္ခာ၊+ ၃၅  မိက္ခာ​ရဲ့​သား​တွေ​က ပိ​သုန်၊ မေလက်၊ တာ​ရာ၊ အာ​ခတ်။ ၃၆  အာ​ခတ်​ရဲ့​သား​က ယေ​ဟော​ဒါ၊ ယေ​ဟော​ဒါ​ရဲ့​သား​တွေ​က အာ​လ​မက်၊ အာ​ဇ​မာ​ဝက်၊ ဇိ​မရိ။ ဇိ​မရိ​ရဲ့​သား​က မော​ဇ၊ ၃၇  မော​ဇ​ရဲ့​သား​က ဗိ​နာ၊ ဗိ​နာ​ရဲ့​သား​က ရာ​ဖာ၊ ရာ​ဖာ​ရဲ့​သား​က ဧ​လာ​သ၊ ဧ​လာ​သရဲ့​သား​က အာ​ဇေ​လ။ ၃၈  အာ​ဇေ​လ​မှာ အာ​ဇ​ရိ​ကံ၊ ဗော​ခေ​ရု၊ အိ​ရှ​မေလ၊ ရှ​ရိ​ယ၊ သြဗ​ဒိ၊  ဟာ​နန်​လို့​ခေါ်​တဲ့ သား​ခြောက်​ယောက်​ရှိ​တယ်။ သူတို့​အားလုံး​ဟာ အာ​ဇေ​လ​ရဲ့​သား​တွေ​ပဲ။ ၃၉  သူ​နဲ့​ညီ​အစ်​ကို​တော်​တဲ့ ဧ​ရှက်​ရဲ့ သား​တွေ​က သား​ဦး​ဥ​လံ၊ ဒုတိ​ယ​သား ယု​ရှ၊ တ​တိ​ယ​သား ဧ​လိ​ဖလက်။ ၄၀  ဥ​လံ​ရဲ့​သား​တွေ​ဟာ ခွန်​အား​ကြီး​စစ်​သည်​တွေ၊ လေး​သည်​တော်တွေ ဖြစ်​တယ်။ သူတို့​မှာ သား​နဲ့​မြေး​ချည်း​ပဲ ၁၅၀ ရှိ​တယ်။ အားလုံး​ဟာ ဗင်​ယာ​မိန်​ရဲ့ သား​စဉ်​မြေး​ဆက်​တွေ​ပဲ။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

“ဟု​ရှိမ်​နဲ့ ဗာ​ရာ​ကို မောင်း​ထုတ်​ပြီး​နောက်” လည်း​ဖြစ်​နိုင်။
အိ​ရှ​ဗော​ရှက်​လို့​လည်း ခေါ်။
မေဖိ​ဗော​ရှက်​လို့​လည်း ခေါ်။