၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၇:၁-၃၄

  • မင်း​မှု​ထမ်း အရာ​ရှိ​တွေ (၁-၃၄)

၂၇  ဘုရင့်​တပ်​မှာ  အမှု​ထမ်း​တဲ့ အစ္စရေး​တပ်​ဖွဲ့​တွေ​ထဲ​မှာ ဆွေ​မျိုး​စု​ခေါင်း​ဆောင်​တွေ၊ လူ​တစ်​ထောင်​အုပ်​တွေ၊ လူ​တစ်​ရာ​အုပ်​တွေ၊+ တပ်​ဖွဲ့​တွေ​ကို ကြီး​ကြပ်​ရ​တဲ့ ခေါင်း​ဆောင်​တွေ ပါ​ဝင်​တယ်။+ အဲဒီ​တပ်​ဖွဲ့​တွေ​ဟာ တစ်​နှစ်​မှာ တစ်​လ​စီ အလှည့်​ကျ တာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​ရ​တယ်။ တစ်​ဖွဲ့​မှာ အင်​အား ၂၄,၀၀၀ ရှိ​တယ်။ ၂  တစ်​လ​ပိုင်း​မှာ တာဝန်​ကျ​တဲ့ ပထ​မတပ်​ဖွဲ့​ကို  ဇာ​ဗ​ဒေ​လ​ရဲ့​သား ယာ​ရှော​ဗံ​က+ ကြီး​ကြပ်​ရ​တယ်။ သူ့​တပ်​ဖွဲ့​မှာ  အင်​အား  ၂၄,၀၀၀  ရှိ​တယ်။ ၃  ဖာရက်​ရဲ့+  သား​မြေး​တွေ​ထဲ​မှာ ယာရှော​ဗံ​ဟာ ပထ​မလ​မှာ တာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​ရ​တဲ့  တပ်​မှူး​အားလုံး​ရဲ့ ခေါင်း​ဆောင်​ပဲ။ ၄  နှစ်​လ​ပိုင်း​မှာ တာဝန်​ကျ​တဲ့ တပ်​ဖွဲ့​ကို အဟော​ဟိ​အမျိုး​သား+ ဒေါ​ဒဲ​က+ ကြီး​ကြပ်​ပြီး မိ​က​လုတ်​က ခေါင်း​ဆောင်​ဖြစ်​တယ်။ သူ့​တပ်​ဖွဲ့​မှာ  အင်​အား  ၂၄,၀၀၀ ရှိ​တယ်။ ၅  သုံး​လ​ပိုင်း​မှာ တာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​ရ​တဲ့ တပ်​ဖွဲ့​ရဲ့ တပ်​မှူး​က ပု​ရော​ဟိတ်​မင်း  ယော​ယ​ဒ​ရဲ့​သား+ ​ဗေ​နာ​ယ။+ သူ့​တပ်​ဖွဲ့​မှာ အင်​အား ၂၄,၀၀၀ ရှိ​တယ်။ ၆  ​ဗေ​နာ​ယ​ဟာ သူ​ရဲ​ကောင်း ၃၀ ရဲ့ အဖွဲ့​ဝင်​ဖြစ်​ပြီး ခေါင်း​ဆောင်​လည်း ဟုတ်​တယ်။ သူ့​တပ်​ဖွဲ့​ကို သူ့​သား အမိ​ဇ​ဗ​ဒ်​က ကြီး​ကြပ်​တယ်။ ၇  လေး​လ​ပိုင်း​မှာ တာဝန်​ကျ​တဲ့ တပ်​မှူး​က ယွာဘ​ရဲ့​ညီ+ အာ​သဟေ​လ​ဖြစ်​ပြီး+ သူ မရှိ​တဲ့​နောက်​မှာ သူ့​သား ဇေ​ဗ​ဒိ​က ဆက်​တာဝန်​ယူ​တယ်။ သူ့​တပ်​ဖွဲ့​မှာ အင်​အား ၂၄,၀၀၀ ရှိ​တယ်။ ၈  ငါး​လ​ပိုင်း​မှာ တာဝန်​ကျ​တဲ့​တပ်​မှူး​က အိ​ဇ​ရ​ဟိ​အမျိုး​သား ရှံဟုတ်။ သူ့​တပ်​ဖွဲ့​မှာ အင်​အား ၂၄,၀၀၀ ရှိ​တယ်။ ၉  ခြောက်​လ​ပိုင်း​မှာ တာဝန်​ကျ​တဲ့ တပ်​မှူး​က တေကော​မြို့​သား၊+ အိ​ကေ​ရှ​ရဲ့​သား အိ​ရာ။+ သူ့​တပ်​ဖွဲ့​မှာ အင်​အား ၂၄,၀၀၀ ရှိ​တယ်။ ၁၀  ခုနစ်​လ​ပိုင်း​မှာ တာဝန်​ကျ​တဲ့ တပ်​မှူး​က ဧဖ​ရိမ်​အမျိုး​သား ပေလော​နိ​လူ ဟေ​လက်။+ သူ့​တပ်​ဖွဲ့​မှာ အင်​အား ၂၄,၀၀၀ ရှိ​တယ်။ ၁၁  ရှစ်​လ​ပိုင်း​မှာ တာဝန်​ကျ​တဲ့ တပ်​မှူး​က ဇေ​ရ​မိသား​စု​ဝင်+ ဟု​ရှ​အမျိုး​သား သိ​ဗေ​ခဲ။+ သူ့​တပ်​ဖွဲ့​မှာ အင်​အား ၂၄,၀၀၀ ရှိ​တယ်။ ၁၂  ကိုး​လ​ပိုင်း​မှာ တာဝန်​ကျ​တဲ့ တပ်​မှူး​က ဗင်​ယာ​မိန်​အမျိုး​သား အာ​န​သုတ်​မြို့​သား+ အဗျေဇာ။+ သူ့​တပ်​ဖွဲ့​မှာ  အင်​အား  ၂၄,၀၀၀  ရှိ​တယ်။ ၁၃  ဆယ်​လ​ပိုင်း​မှာ တာဝန်​ကျ​တဲ့ တပ်​မှူး​က ဇေ​ရ​မိသား​စု​ဝင်+ နေ​တော​ဖရွာ​သား မဟာ​ရဲ။+ သူ့​တပ်​ဖွဲ့​မှာ အင်​အား ၂၄,၀၀၀ ရှိ​တယ်။ ၁၄  ဆယ့်​တစ်​လ​ပိုင်း​မှာ တာဝန်​ကျ​တဲ့ တပ်​မှူး​က ဧ​ဖရိမ်​အမျိုး​သား ပိ​ရ​သုန်​မြို့​သား ​ဗေ​နာ​ယ။+ သူ့​တပ်​ဖွဲ့​မှာ အင်​အား ၂၄,၀၀၀ ရှိ​တယ်။ ၁၅  ဆယ့်​နှစ်​လ​ပိုင်း​မှာ တာဝန်​ကျ​တဲ့ တပ်​မှူး​က သြသံ​ယေ​လ​မိသား​စု​ဝင် နေ​တော​ဖရွာ​သား ဟေ​လ​ဒဲ။ သူ့​တပ်​ဖွဲ့​မှာ အင်​အား ၂၄,၀၀၀ ရှိ​တယ်။ ၁၆  အစ္စရေး​အနွယ်​တွေ​ရဲ့ ခေါင်း​ဆောင်​တွေ​က​တော့–  ရု​ဗင်​အနွယ်​မှာ ဇိ​ခ​ရိ​ရဲ့​သား ဧ​လျာ​ဇာ၊ ရှိ​မောင်​အနွယ်​မှာ မာ​ခါ​ရဲ့​သား ရှေ​ဖတိ၊ ၁၇  လေ​ဝိအနွယ်​မှာ ကေ​မွေ​လ​ရဲ့​သား ဟာ​ရှ​ဘိ၊​ အာ​ရုန်​အမျိုး​မှာ ဇာဒုတ်၊ ၁၈  ယုဒ​အနွယ်​မှာ ဒါဝိဒ်​ရဲ့​အစ်​ကို ဧ​လိဟု၊+ အိသခါ​အနွယ်​မှာ  မိက္ခေလ​​ရဲ့​သား ဩမရိ၊ ၁၉  ဇာ​ဗု​လုန်​အနွယ်​မှာ သြဗ​ဒိ​ရဲ့​သား အိ​ရှ​မာ​ယ၊ န​ဿလိ​အနွယ်​မှာ အာ​ဇ​ရေ​လ​ရဲ့​သား ယေ​ရိ​မုတ်၊ ၂၀  ဧ​ဖရိမ်​အနွယ်​မှာ အာ​ဇ​ဇိ​ရဲ့​သား  ဟော​ရှာ၊  မနာ​ရှေ​အနွယ်​တစ်ဝက်​မှာ ပေဒါ​ယ​ရဲ့​သား ယောလ၊ ၂၁  ဂိလဒ်​ပြည်​က  မနာ​ရှေ​အနွယ်​တစ်ဝက်​မှာ ဇာခရိ​ရဲ့​သား အိ​ဒေါ၊ ဗင်ယာ​မိန်​အနွယ်​မှာ အာဗနာ​ရဲ့​သား+ ယာ​သေလ၊ ၂၂  ဒန်​အနွယ်​မှာ ယေ​ရော​ဟံ​ရဲ့​သား အာ​ဇာ​ရေ​လ။ သူတို့​ဟာ အစ္စရေး​အနွယ်​တွေ​ရဲ့  ခေါင်း​ဆောင်​တွေ​ပဲ။ ၂၃  ယေဟောဝါ​က အစ္စရေး​လူမျိုး​ကို  ကောင်း​ကင်​ကြယ်​တွေ​လို   များ​ပြား​စေ​မယ်​ဆို​ပြီး  ကတိ​ပေး​ထား​တဲ့​အတွက်+ ဒါဝိဒ်​က အသက် ၂၀ မပြည့်​သူ​တွေ​ကို မရေ​တွက်​ဘူး။ ၂၄  ဇေ​ရု​ယာ​ရဲ့​သား ယွာဘ​က လူ​ဦး​ရေ​စာ​ရင်း စတင်​ကောက်​ယူ​ခဲ့​ပေမဲ့ အပြီး​မသတ်​ခဲ့​ဘူး။ အဲဒီ​လို စာ​ရင်း​ကောက်​တဲ့​အတွက် အစ္စရေး​လူ​တွေ​ကို ဘုရား​သခင် အမျက်​ထွက်​ခဲ့​တယ်။+ အဲဒီ​စာ​ရင်း​ကို ဒါဝိဒ်​မင်း​လက်​ထက်​က ရာ​ဇ​ဝင်​မှတ်​တမ်း​မှာ မထည့်​သွင်း​ဘူး။ ၂၅  အဒေ​လ​ရဲ့​သား  အာ​ဇ​မာ​ဝက်​က  ဘု​ရင့်​ဘဏ္ဍာတွေ​ကို  ကြီး​ကြပ်​တယ်။+ သြဇိ​ရဲ့​သား  ယောန​သန်​က အစွန်​အဖျား​ဒေ​သတွေ၊ မြို့​တွေ၊ ရွာ​တွေ၊ မျှော်​စင်​တွေ​မှာ​ရှိ​တဲ့ သို​လှောင်​ရုံတွေ​ကို  ကြီး​ကြပ်​တယ်။ ၂၆  ခိလက်​ရဲ့​သား  ဧ​ဇ​ရိ​က  ထွန်​ယက်​စိုက်​ပျိုး​သူ လယ်​သမား​တွေ​ကို ကြီး​ကြပ်​တယ်။ ၂၇  ရာ​မမြို့​သား ရှိမိ​က  စ​ပျစ်​ခြံ​တွေ​ကို  ကြီး​ကြပ်​တယ်။ စပျစ်​ဝိုင်​လုပ်ဖို့အတွက်  စ​ပျစ်​ခြံ​က​ထွက်တာတွေကို ရှိ​ဖမုတ်​မြို့​သား ဇာဗဒိ​က  ကြီး​ကြပ်​တယ်။ ၂၈  ရှ​ဖိ​လာ​အရပ်​မှာ​ရှိ​တဲ့+ သံ​လွင်​ခြံ​တွေ​နဲ့ သဖန်း​ပိုးစာ​ပင်​တွေ​ကို+ ဂေဒါ​မြို့​သား ဗာလ​ဟာ​နန်​က  ကြီး​ကြပ်​တယ်။  ဆီ​သို​လှောင်​ရုံ​တွေ​ကို ယောရှ​က​ကြီး​ကြပ်​တယ်။ ၂၉  ရှာရုန်​လွင်​ပြင်​မှာ+ ကျက်​စား​တဲ့ နွား​အုပ်​တွေ​ကို ရှာ​ရုန်​အရပ်​သား ရှိ​တ​ရဲ​က ကြီး​ကြပ်​တယ်။ ချိုင့်​ဝှမ်း​လွင်​ပြင်​တွေ​မှာ ရှိ​တဲ့ နွား​အုပ်​တွေ​ကို အာ​ဒ​လဲ​ရဲ့​သား ရှာ​ဖတ်​က ကြီး​ကြပ်​တယ်။ ၃၀  ကုလား​အုတ်​တွေ​ကို အိရှ​မေလ​အမျိုး​သား သြဗိ​လ​က ကြီး​ကြပ်​တယ်။ မြည်း​တွေ​ကို မေရော​နုတ်​အရပ်​သား ယေ​ဒေ​ယ​က ကြီး​ကြပ်​တယ်။ ၃၁  သိုး​အုပ်​တွေ​ကို ဟာ​ဂရိ​အမျိုး​သား ယာ​ဇ​ဇ်​က ကြီး​ကြပ်​တယ်။ သူတို့​အားလုံး​ဟာ ဒါဝိဒ်​မင်း​ရဲ့ ဥစ္စာ​ဘဏ္ဍာတွေ​ကို ကြီး​ကြပ်​သူ​တွေ​ပဲ။ ၃၂  ဒါဝိဒ်​ရဲ့​တူ  ယောန​သန်​က+​ သိနား​လည်​နိုင်​စွမ်း​ရှိ​တဲ့ အတိုင်​ပင်​ခံ၊ စာရေး​တော်​ဖြစ်​တယ်။​ ဟခမော​နိရဲ့​သား ယေ​ဟေ​လ​က ဘု​ရင့်​သား​တော်တွေ​ကို+  စောင့်​ရှောက်​ရ​တယ်။ ၃၃  အဟိ​သော​ဖေလ​က+ ဘု​ရင့်​အတိုင်​ပင်​ခံ၊ အာ​ခိ​လူမျိုး ဟု​ရှဲ​က+ ဘု​ရင့်​မိတ်ဆွေ*  ဖြစ်​တယ်။ ၃၄  အဟိ​သော​ဖေလ မရှိ​တော့​တဲ့​နောက် ​ဗေနာ​ယ​ရဲ့​သား+ ယော​ယ​ဒ​နဲ့ အဗျာ​သာ​က+ ဘုရင့်​အတိုင်​ပင်​ခံ​တွေ ဖြစ်​လာ​တယ်။ ယွာဘ​က​တော့+ ဘု​ရင့်​တပ်​ရဲ့​ဗိုလ်​ချုပ် ဖြစ်​တယ်။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

ဒါ​မှ​မဟုတ်၊ “လူ​ယုံ​တော်။”