၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂:၁-၅၅

  • အစ္စရေးရဲ့​သား ၁၂ ယောက် (၁၊ ၂)

  • ယုဒ​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ (၃-၅၅)

 အစ္စရေး​ရဲ့​သား​တွေ​က+ ရု​ဗင်၊+ ရှိမောင်၊+  လေ​ဝိ၊+ ယုဒ၊+ အိသ​ခါ၊+ ဇာ​ဗု​လုန်၊+ ၂  ဒန်၊+ ယောသပ်၊+​  ဗင်​ယာ​မိန်၊+ န​ဿလိ၊+ ဂဒ်၊+ အာရှာ။+ ၃  ယုဒ​ရဲ့​သား​တွေ​က ဧ​ရ၊ ဩနန်၊ ရှေ​လ။ သူတို့​သုံး​ယောက်​ဟာ ရှု​အရဲ့​သမီး​ဖြစ်​သူ  ခါ​နန်​အမျိုး​သမီး​နဲ့​ရ​တဲ့ သား​တွေ​ပဲ။+ ယေဟောဝါ​က ယုဒ​ရဲ့​သား​ဦး  ဧ​ရ​ကို မနှစ်​သက်​လို့ အဆုံး​စီရင်​လိုက်တယ်။+ ၄  ချွေး​မတာမာ​နဲ့​ရ​တဲ့+ ယုဒ​ရဲ့​သား​တွေ​က ဖာ​ရက်​နဲ့+ ဇေရ။  ယုဒ​မှာ  စု​စု​ပေါင်း  သား​ငါး​ယောက်​ရှိ​တယ်။ ၅  ဖာ​ရက်​ရဲ့​သား​တွေ​က ဟေ​ဇ​ရုံ​နဲ့ ဟာ​မု​လ။+ ၆  ဇေ​ရ​ရဲ့​သား​တွေ​က ဇိ​မရိ၊ ဧ​သန်၊ ဟေ​မန်၊ ခါ​လ​ကောလ၊ ဒါ​ရ။ စု​စု​ပေါင်း ငါး​ယောက်​ရှိ​တယ်။ ၇  ကာ​မိ​ရဲ့​သား​တစ်​ယောက်​က အာ​ခါ*  လို့​ခေါ်​တယ်။  အာ​ခါ​ဟာ အစ္စရေး​လူမျိုး​အပေါ် ဘေး​ဒုက္ခ​ရောက်​စေ​တဲ့​သူ၊+ ဖျက်​ဆီး​ပစ်​ရ​မယ့်​အရာ​နဲ့​ပတ်​သက်​တဲ့ အမိန့်​ကို မနာ​ခံ​တဲ့​သူ​ပဲ။+ ၈  ဧ​သန်​ရဲ့​သား​တစ်​ယောက်​က အာ​ဇ​ရိ။ ၉  ဟေ​ဇ​ရုံ​ရဲ့​သား​တွေ​က  ယေ​ရ​မေလ၊+ ရာ​မ၊+ ကာ​လု​ဘိုင်။* ၁၀  ရာ​မရဲ့​သား​က  အမိ​န​ဒပ်။+​ အမိ​န​ဒပ်​ရဲ့​သား​က  ယုဒ​အနွယ်​ရဲ့ မျိုး​နွယ်​စု​ခေါင်း​ဆောင်  နာ​ရှုန်။+ ၁၁  နာ​ရှုန်​ရဲ့​ သား​က စာ​လ​မာ။+ စာလ​မာ​ရဲ့​သား​က ဗော​ဇ။+ ၁၂  ဗော​ဇ​ရဲ့​သား​က ဩဗက်။ သြ​ဗက်​ရဲ့​သား​က ယေ​ရှဲ။+ ၁၃  ယေ​ရှဲ​ရဲ့​ သား​တွေ​က သား​ဦး ဧ​လျာ​ဘ၊ ဒုတိယ​သား အဘိ​န​ဒပ်၊+ တတိယ​သား ရှိ​မ၊+ ၁၄  စတုတ္ထ​သား နာသ​နေ​လ၊ ပဉ္စမ​သား ရ​ဒဲ၊ ၁၅  ဆ​ဋ္ဌ​မသား သြဇင်၊ သတ္တ​မသား ဒါဝိဒ်။+ ၁၆  သူတို့​ရဲ့​ နှ​မတွေ​က ဇေ​ရု​ယာ​နဲ့ အဘိ​ဂဲလ။+ ဇေ​ရု​ယာ​ရဲ့ သား​သုံး​ယောက်​က အဘိ​ရှဲ၊+ ယွာဘ၊+ အာသ​ဟေ​လ။+ ၁၇  အဘိ​ဂဲလ​ရဲ့​သား​က အာ​မသ၊+ အာ​မသရဲ့​အဖေ​က အိ​ရှ​မေလ​အမျိုး​သား ယေ​သာ​လို့​ခေါ်​တယ်။ ၁၈  ဟေ​ဇ​ရုံ​ရဲ့​သား ကာလက်​က အဇု​ဘ​နဲ့ လက်​ထပ်​ပြီး သား​တွေ​ရ​တယ်။ ယေ​ရုတ်​နဲ့​လည်း သား​တွေ​ရ​တယ်။ အဇု​ဘ​ရဲ့​သား​တွေ​က ယေ​ရှာ၊ ရှော​ဗပ်၊ အာ​ဒုန်။ ၁၉  အဇု​ဘ  သေဆုံး​တော့ ကာလက်​က ဧ​ဖရတ်​နဲ့+ လက်​ထပ်​ပြီး သား​ဟု​ရ​ကို+ ရ​တယ်။ ၂၀  ဟု​ရ​ရဲ့​သား​က ဥ​ရိ။ ဥ​ရိ​ရဲ့​သား​က ဗေ​ဇ​လေ​လ။+ ၂၁  ဟေ​ဇ​ရုံ​က အသက် ၆၀ အရွယ်​မှာ မာ​ခိ​ရ+ ရဲ့​သမီး​နဲ့ လက်​ထပ်​ပြီး သား​စေ​ဂုပ်​ကို ရ​တယ်။ မာ​ခိ​ရ​ဟာ ဂိလဒ်​ရဲ့​အဖေပဲ။+ ၂၂  စေ​ဂုပ်​ရဲ့​သား​က ယာ​အိ​ရ။+ ယာ​အိ​ရ​က ဂိလဒ်​ပြည်​မှာ+ မြို့ ၂၃ မြို့ ပိုင်​တယ်။ ၂၃  သူတို့​ဟာ ဂိလဒ်​အဖေ မာ​ခိ​ရ​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ​ပဲ။ နောက်​ပိုင်း​မှာ ဂေရှုရိ​လူ​တွေ​နဲ့+ ဆီး​ရီး​ယား​လူ​တွေ​က+ ဟာ​ဝုတ်​ယာ​အိ​ရ+ ကျေး​ရွာ​တွေ၊ ကေ​နတ်​မြို့​နဲ့+ ပတ်​ဝန်း​ကျင်​မြို့​ငယ်​တွေ၊ မြို့​ပေါင်း ၆၀ ကို သူတို့​ဆီ​က​နေ သိမ်း​ပိုက်​လိုက်​တယ်။ ၂၄  ကာလက်​ဧ​ဖရတ်​သာ​အရပ်​မှာ ဟေ​ဇ​ရုံ+ သေဆုံး​ပြီး​နောက် သူ့​ဇနီး​အဘိ​ယ​က  သား​အာ​ရှု​ရ​ကို+  မွေး​တယ်။ အာ​ရှု​ရ​က တေ​ကော​ရဲ့​ဖခင်*+ ဖြစ်​တယ်။ ၂၅  ဟေ​ဇ​ရုံ​ရဲ့​ သား​ဦး ယေ​ရ​မေလ​ရဲ့ သား​တွေ​က သား​ဦးရာ​မ၊ ဗု​န၊ ဩရင်၊ သြဇင်၊ အဟိ​ယ။ ၂၆  ယေရ​မေလ​မှာ အာ​တ​ရ​လို့​ခေါ်​တဲ့ ဇနီး​တစ်​ယောက် ရှိ​သေး​တယ်။ သူ​နဲ့​ရ​တဲ့​သားက ဩနိမ်။ ၂၇  ယေ​ရ​မေလ​ရဲ့​သား​ဦး ရာမ​ရဲ့​သား​တွေ​က မာ​ဇ၊ ယာ​မိန်၊ ဧကာ။ ၂၈  သြနိမ်​ရဲ့​သား​တွေ​က ရှ​မဲ​နဲ့ ယာ​ဒ။ ရှ​မဲ​ရဲ့​သား​တွေ​က နာ​ဒပ်​နဲ့ အဘိ​ရှု​ရ။ ၂၉  အဘိ​ရှု​ရ​က အဘိ​ဟဲ​လ​နဲ့​လက်​ထပ်​ပြီး အာ​ဗန်​နဲ့ မော​လိ​ကို ရ​တယ်။ ၃၀  နာ​ဒပ်​ရဲ့​သား​တွေ​က သေလက်​နဲ့ အာ​ပိမ်။ သေလက်​က သား​သမီး​မရှိ​ဘဲ သေဆုံး​သွား​တယ်။ ၃၁  အာ​ပိမ်​ရဲ့​သား​တစ်​ယောက်​က အိရှိ၊ အိ​ရှိ​ရဲ့​သား​တစ်​ယောက်​က ရှေ​ရှန်၊ ရှေ​ရှန်​ရဲ့​မျိုးဆက်​က အာ​လဲ။ ၃၂  ရှ​မဲ​ရဲ့​ညီ ယာ​ဒ​ရဲ့​သား​တွေ​က ယေ​သာ​နဲ့ ယောန​သန်။ ယေ​သာ​က သား​သမီး​မရှိ​ဘဲ သေဆုံး​သွား​တယ်။ ၃၃  ယောန​သန်​ရဲ့​သား​တွေ​က ပိ​လက်​နဲ့ ဇာ​ဇ။ သူတို့​အားလုံး​ဟာ ယေ​ရ​မေလ​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ​ပဲ။ ၃၄  ရှေ​ရှန်​ဆီ​မှာ  သား​မရှိ​ဘူး၊ သမီး​တွေ​ပဲ ရှိ​တယ်။ ယာ​ဟ​လို့​ခေါ်​တဲ့  အီဂျစ်​ကျွန်​တစ်​ယောက်​တော့​ ရှိ​တယ်။ ၃၅  ရှေ​ရှန်​က သူ့​သမီး​ကို  ကျွန်​ယာ​ဟ​နဲ့  ပေး​စား​လိုက်​တဲ့​အတွက် သမီး​က သား​အတ္တဲ​ကို မွေး​တယ်။ ၃၆  အတ္တဲ​ရဲ့​သား​က နာသန်။ နာသန်​ရဲ့​သား​က ဇာ​ဗ​ဒ်။ ၃၇  ဇာ​ဗ​ဒ်​ရဲ့​သား​က ဧ​ဖလာ။ ဧ​ဖလာ​ရဲ့​သား​က ဩဗက်။ ၃၈  သြဗက်​ရဲ့​သား​က ယေဟု။ ယေဟု​ရဲ့​သား​က အာဇ​ရိ။ ၃၉  အာ​ဇ​ရိ​ရဲ့​သား​က ဟေ​လက်။ ဟေ​လက်​ရဲ့​သား​က ဧ​လာ​သ။ ၄၀  ဧ​လာ​သရဲ့​သား​က သိသ​မဲ။ သိ​သမဲ​ရဲ့​သား​က​ ရှလုံ။ ၄၁  ရှလုံ​ရဲ့​သား​က ယေ​က​မိ။ ယေ​က​မိ​ရဲ့​သား​က ဧ​လိ​ရှ​မာ။ ၄၂  ယေ​ရ​မေလ​ရဲ့​ညီ ကာလက်​ရဲ့​သား​တွေ​ထဲ​မှာ+ သား​ဦး​က မေရှ။ မေရှ​ဟာ ဇိ​ဖရဲ့​ဖခင်​ပဲ။ ဟေ​ဗြုန်​ရဲ့​ဖခင်   မရေ​ရှ​ရဲ့​သား​တွေ​လည်း​  ရှိ​တယ်။ ၄၃  ဟေ​ဗြုန်​ရဲ့​သား​တွေ​က ကော​ရ၊ တာ​ပွာ၊ ရေ​ကင်၊ ရှေ​မာ။ ၄၄  ရှေမာ​ရဲ့​သား​က ရာ​ဟံ။ ရာ​ဟံ​က ယော​ကင်​ရဲ့​ဖခင်​ပဲ။ ရေ​ကင်​ရဲ့​သား​က  ရှ​မဲ။ ၄၅  ရှ​မဲ​ရဲ့​သား​က မော​န။ မော​န​ဟာ ဗက်ဇု​ရ​ရဲ့​ဖခင်​ပဲ။+ ၄၆  ကာလက်​ရဲ့​မယား​ငယ် ဧ​ဖာ​က ခါရန်၊ မော​ဇ၊ ဂါ​ဇက်​တို့​ကို မွေး​တယ်။ ခါရန်​ရဲ့​သား​က ဂါ​ဇက်။ ၄၇  ယာ​ဒဲ​ရဲ့​သား​တွေ​က ရေ​ဂင်၊ ယော​သံ၊ ဂေရှံ၊ ပေလက်၊ ဧ​ဖာ၊ ရှာ​ဖ။ ၄၈  ကာလက်​ရဲ့​မယား​ငယ် မာ​ခါ​က ရှေ​ဗာ​နဲ့ တိ​ရ​ဟာ​န​ကို မွေး​တယ်။ ၄၉  နောက်​ပိုင်း​မှာ မာ​ခါ​က ရှာ​ဖကို​မွေး​တယ်။ ရှာ​ဖက မာ​ဒ​မေန​ရဲ့​ဖခင်​ပဲ။+ မာ​ခါ​က ရှိ​ဘ​ကို​လည်း မွေး​တယ်။ ရှိ​ဘ​က မာ​ခ​ဗေ​န​နဲ့ ဂိ​ဗာ​ရဲ့+ ဖခင်​ပဲ။ ကာလက်​ရဲ့+ သမီး​က အာ​ခ​သလို့​ခေါ်​တယ်။+ ၅၀  သူတို့​အားလုံး​ဟာ ကာလက်​ရဲ့​သား​မြေး​တွေ​ပဲ။ ဧ​ဖရတ်​သာ​ရဲ့​သား​ဦး+  ဟု​ရ​ရဲ့​သား​တွေ​က+  ကိ​ရ​ယတ်​ယာ​ရိမ်​ရဲ့​ဖခင်+ ရှော​ဗ​လ၊ ၅၁  ဘက်​သလီ​ဟင်​ရဲ့​ဖခင်+ စာ​လ​မာ​နဲ့ ဗက်​ဂါ​ဒါ​ရဲ့​ဖခင် ဟာ​ရပ်​တို့​ဖြစ်​တယ်။ ၅၂  ကိရ​ယတ်​ယာ​ရိမ်​ရဲ့​ဖခင် ရှော​ဗ​လ​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ​က ဟာ​ရော​နဲ့ မန​ဟေ​သိ​အမျိုး​တစ်​ဝက်​ဖြစ်​တယ်။ ၅၃  ကိရ​ယတ်​ယာ​ရိမ်​မြို့​မှာ နေ​ထိုင်​တဲ့ ဆွေ​မျိုးစု​တွေ​က အိ​သရိ၊+ ဖု​ဟိ၊ ရှု​မသိ​နဲ့ မိရှ​ရိ​ဆွေ​မျိုး​စု​တွေ ဖြစ်​တယ်။ သူတို့​ဆီ​က​နေ ဇော​ရာ​သိ​ဆွေ​မျိုး​စု​နဲ့+ ဧ​ရှ​တော​လိဆွေ​မျိုး​စု+ ဆင်း​သက်​လာ​တယ်။ ၅၄  ဘက်​သလီ​ဟင်​မြို့၊+ နေ​တော​ဖရွာ၊ အတ​ရုတ်​ဗက်ယွာဘ​မြို့​နဲ့ ဇော​ရာ​မြို့​မှာ နေ​ထိုင်​သူ​တွေ​အပြင် မနာ​ဟတ်​အမျိုး​တစ်​ဝက်​က​လည်း စာ​လ​မာ​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ​ပဲ။ ၅၅  တိ​ရ​သိ၊ ရှိ​မသိ​နဲ့ စု​ခ​သိ​ဆွေ​မျိုး​စုတွေဟာ ယာ​ဗက်​မြို့​မှာ နေ​ထိုင်​တဲ့ စာ​ရေး​တွေ  ဖြစ်​တယ်။  သူတို့​ဟာ ရေ​ခပ်​အမျိုး​ရဲ့+ အဖေ ဟာ​မတ်​က​နေ ဆင်း​သက်​လာ​တဲ့  ကေ​နိတ်​လူမျိုး​တွေ​ပဲ။+

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

အဓိပ္ပာယ်၊ “ဘေး​ဒုက္ခ​ကျ​ရောက်​စေ​သူ၊ အပယ်​ခံ​ဘဝ​ရောက်​စေ​သူ။” ယ​ရ ၇:၁ မှာ အာ​ခန်။
အခန်း​ငယ် ၁၈၊ ၁၉၊ ၄၂ မှာ ကာလက်။
ဒီ​အခန်း​ကြီး​မှာ​ပါ​တဲ့ နာ​မည်​တ​ချို့​က လူ​နာ​မည်​ဖြစ်​နိုင်​သလို ဒေ​သနာ​မည်​လည်း ဖြစ်​နိုင်။ “ဖခင်” ဆို​တာ “တည်​ထောင်​သူ” ကို​လည်း ဆိုလို​နိုင်။