၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၁:၁-၅၄

  • အာ​ဒံ​က​နေ အာဗြဟံ​အထိ (၁-၂၇)

  • အာဗြဟံ​ရဲ့ သား​စဉ်​မြေး​ဆက် (၂၈-၃၇)

  • ဧ​ဒုံ​လူမျိုး၊ သူတို့​ရဲ့​ဘု​ရင်တွေ၊ စော်​ဘွား​တွေ (၃၈-၅၄)

 အာ​ဒံ၊ ရှေ​သ၊+ဧ​နုတ်၊ ၂  ကေ​နန်၊မဟာ​လေ​လ၊+ယာ​ရက်၊+ ၃  ဧ​နောက်၊+မသု​ရှ​လ၊လာ​မက်၊+ ၄  နော​ဧ၊+ရှေ​မ၊+ ဟာ​မ၊ ယာ​ဖက်။+ ၅  ယာ​ဖက်​ရဲ့​သား​တွေ​က ဂေါ​မာ၊ မာ​ဂေါ​ဂ၊ မာ​ဒဲ၊ ယာ​ဝန်၊ တု​ဗ​လ၊+ မာရှက်၊+ တိ​ရတ်။+ ၆  ဂေါ​မာ​ရဲ့​သား​တွေ​က  အာ​ရှ​ကေ​နတ်၊  ရိ​ဖတ်၊ တော​ဂါ​မ။+ ၇  ယာ​ဝန်​ရဲ့​သား​တွေ​က ဧ​လိ​ရှ၊ တာ​ရှိ၊ ခိ​တိမ်၊ ရော​ဒ​နိမ်။ ၈  ဟာ​မရဲ့​သား​တွေ​က ကု​ရှ၊+ မိ​ဇ​ရိမ်၊ ဖု​တ၊ ခါ​နန်။+ ၉  ကု​ရှ​ရဲ့​သား​တွေ​က သေဘ၊+ ဟ​ဝိလ၊  သာ​ဗ​တ၊  ယာ​ဂမ၊+ သတေ​ခါ။ ယာ​ဂမရဲ့​သား​တွေ​က  ရှေ​ဘ​နဲ့ ဒေဒန်။+ ၁၀  ကု​ရှ​ရဲ့​သား​က နိမ်​ရော​ဒ။+ သူ​ဟာ ကမ္ဘာ​ပေါ်​မှာ ဦး​ဆုံး​ပေါ်​လာ​တဲ့ အစွမ်း​ခွန်​အား​ကြီး​သူ​ပဲ။ ၁၁  မိ​ဇ​ရိမ်​ရဲ့  သား​တွေ​က လုဒိမ်၊+​ အာ​န​မိမ်၊ လ​ဟာ​ဗိမ်၊ န​တု​ဟိမ်၊+ ၁၂  ပါ​သရု​သိမ်၊+  ကာသ​လု​ဟိမ်၊ ကတ္တော​ရိမ်။+ (ကာ​သလု​ဟိမ်​က​နေ ဖိ​လိ​တိ​လူမျိုး+ ဆင်း​သက်​လာ​တယ်။) ၁၃  ခါ​နန်​ရဲ့​ သား​တွေ​က သား​ဦး​ဆိုင်​ဒုန်​နဲ့+ ဟေ​သ။+ ၁၄  ခါ​နန်​ဟာ  ယေ​ဗု​သိ၊+   အာမောရိ၊+   ဂိရ​ဂါရှိ၊+ ၁၅  ဟိ​ဝိ၊+  အာ​ကိ၊ သိ​နိ၊ ၁၆  အာဝ​ဒိ၊+ ဇေ​မရိ၊ ဟာ​မသိ​လူ​တွေ​ရဲ့ ဘိုး​ဘေး​ပဲ။ ၁၇  ရှေ​မရဲ့​သား​တွေ​က  ဧ​လံ၊+ အာရှု​ရ၊+ အာ​ဖာ​ဇ​ဒ်၊ လု​ဒ၊ အာ​ရံ။ပြီး​တော့* ဥ​ဇ၊ ဟု​လ၊ ဂေသာ၊ မာ​ရှ။+ ၁၈  အာ​ဖာ​ဇ​ဒ်​ရဲ့​သား​က ရှေ​လ။+ ရှေ​လ​ရဲ့​သား​က ဧ​ဗာ။ ၁၉  ဧ​ဗာ​မှာ သား​နှစ်​ယောက် ရှိ​တယ်။ တစ်​ယောက်​က ဖာ​လက်။*+ သူ့​လက်​ထက်​ရောက်​တော့ ကမ္ဘာ​ပေါ်​မှာ လူ​တွေ​ကွဲ​လွင့်​သွား​လို့ အဲဒီ​နာ​မည်​ကို ရ​ခဲ့​တယ်။ နောက်​တစ်​ယောက်​က​တော့ ယုတ္တန်။ ၂၀  ယုတ္တန်​ရဲ့​သား​တွေ​က အာ​လ​မော​ဒန်၊ ရှေ​လပ်၊ ဟာ​ဇာ​မာ​ဝက်၊ ယေရ၊+ ၂၁  ဟ​ဒေါ​ရံ၊ ဥ​ဇ​လ၊ ဒိ​က​လ၊ ၂၂  ဩဗာလ၊ အဘိ​မေလ၊ ရှေ​ဘ၊ ၂၃  သြဖိ​ရ၊+ ဟ​ဝိလ၊+ ယော​ဗပ်။ သူတို့​အားလုံး​ဟာ ယုတ္တန်​ရဲ့​သား​တွေ​ပဲ။ ၂၄  ရှေ​မ၊အာ​ဖာ​ဇ​ဒ်၊ရှေ​လ၊ ၂၅  ဧ​ဗာ၊ဖာ​လက်၊+ရာ​ဂေါ၊+ ၂၆  စေ​ရတ်၊+နာ​ခေါ်၊+တေ​ရ၊+ ၂၇  အာဗြဟံ​လို့​ခေါ်​တဲ့ အာ​ဗြံ။+ ၂၈  အာဗြဟံ​ရဲ့​သား​တွေ​က အိဇက်​နဲ့+  အိ​ရှ​မေလ။+ ၂၉  မျိုး​နွယ်​စု​အလိုက် သူတို့​က​နေ ဆင်း​သက်​လာ​သူ​တွေ​က​တော့ အိ​ရှ​မေလ​ရဲ့ သား​ဦး န​ဗာ​ယုတ်၊+ ကေ​ဒါ၊+ အာ​ဒ​ဗေ​လ၊ မိ​ဗ​သံ၊+ ၃၀  မိ​ရှ​မ၊ ဒုမာ၊ မာ​စ၊ ဟာ​ဒ​ဒ်၊ တေ​မ၊ ၃၁  ယေ​တု​ရ၊ နာ​ဖိ​ရှ၊ ကေ​ဒ​မာ။ အဲဒီ ၁၂ ယောက်​ဟာ အိ​ရှ​မေလ​ရဲ့ သား​တွေ​ပဲ။ ၃၂  အာဗြဟံ​ရဲ့​မယား​ငယ် ကေ​တု​ရ​မွေး​တဲ့​သား​တွေ​က+ ဇိ​မရံ၊ ယုတ်​ရှန်၊ မေဒန်၊ မိ​ဒျန်၊+ အိ​ရှ​ဘတ်၊ ရှု​အာ။+ ယုတ်​ရှန်​ရဲ့​သား​တွေ​က  ရှေ​ဘ​နဲ့ ဒေဒန်။+ ၃၃  မိ​ဒျန်​ရဲ့​သား​တွေ​က  ဧ​ဖာ၊+ ဧဖေရ၊ ဟာ​နုတ်၊ အဘိ​ဒ၊ ဧ​လ​ဒါ။ သူတို့​အားလုံး​ဟာ ကေ​တု​ရ​ရဲ့​သား​မြေး​တွေ​ပဲ။ ၃၄  အာဗြဟံ​က  သား​အိ​ဇက်​ကို ရတယ်။+ အိ​ဇက်​ရဲ့​သား​တွေ​က ဧ​သော​နဲ့+ အစ္စရေး။+ ၃၅  ဧ​သော​ရဲ့​သား​တွေ​က ဧ​လိ​ဖတ်၊ ရွေ​လ၊ ယု​ရှ၊ ယာ​လံ၊ ကော​ရ။+ ၃၆  ဧ​လိ​ဖတ်​ရဲ့​သား​တွေ​က တေ​မန်၊+ ဩမရ၊ ဇေ​ဖော၊ ဂါ​တံ၊ ကေ​နတ်။ ပြီး​တော့ တိ​မန​နဲ့​ရ​တဲ့​သား အာမ​လက်။+ ၃၇  ရွေ​လ​ရဲ့​သား​တွေ​က​  နာဟတ်၊​ ဇေ​ရ၊ ရှမ္မာ၊ မိ​ဇာ။+ ၃၈  စိ​ရ​ရဲ့​သား​တွေ​က+ လော​တန်၊ ရှော​ဗ​လ၊ ဇိ​ဘောင်၊ အာ​န၊ ဒိ​ရှုန်၊ ဧ​ဇာ၊ ဒိရှန်။+ ၃၉  လော​တန်​ရဲ့​သား​တွေ​က ဟော​ရိ​နဲ့ ဟော​မံ။ လော​တန်​ရဲ့​ နှ​မက တိ​မန။+ ၄၀  ရှော​ဗ​လ​ရဲ့​သား​တွေ​က အာလ​ဝန်၊ မနာ​ဟတ်၊ ဧ​ဗ​လ၊ ရှေ​ဖော၊ ဩနိမ်။ ဇိ​ဘောင်​ရဲ့​သား​တွေ​က အာ​ယ​နဲ့ အာ​န။+ ၄၁  အာ​န​ရဲ့​သား​တစ်​ယောက်​က ဒိ​ရှုန်။ ဒိ​ရှုန်​ရဲ့​သား​တွေ​က ဟင်​ဒန်၊ ဧ​ရှ​ဗန်၊ အိ​သရန်၊ ခေ​ရန်။+ ၄၂  ဧ​ဇာ​ရဲ့​သား​တွေ​က+  ဗိ​လ​ဟန်၊ ဇာ​ဝန်၊ အာ​ကန်။ ဒိ​ရှန်​ရဲ့​သား​တွေ​က ဥ​ဇ​နဲ့ အာ​ရန်။+ ၄၃  အစ္စရေး​လူမျိုး​ကို ဘုရင်​တစ်ပါး​မှ မအုပ်​စိုး​ခင် ဧ​ဒုံ​ပြည်​ကို+ အုပ်​စိုး​တဲ့ ဘုရင်​တွေ​က​တော့-+  ဗော​ရ​ရဲ့​သား ဗေလ​က ဒင်​န​ဗာ​မြို့​မှာ နန်း​ထိုင်​တယ်။ ၄၄  ဗေ​လ​မင်း ကွယ်​လွန်​တော့ ဗော​ဇ​ရ​မြို့​က+ ဇေ​ရ​ရဲ့​သား ယော​ဗပ် နန်း​တက်​တယ်။ ၄၅  ယော​ဗပ်​မင်း ကွယ်​လွန်​တော့ တေ​မန်​နယ်​သား ဟု​ရှံ နန်း​တက်​တယ်။ ၄၆  ဟု​ရှံ​မင်း ကွယ်​လွန်​တော့ ဗေ​ဒ​ဒ်​ရဲ့​သား ဟာ​ဒ​ဒ် နန်း​တက်​တယ်။ မြို့​တော်​က အာ​ဝိတ်​မြို့။ ဟာ​ဒ​ဒ်​က မောဘ​ပြည်​မှာ မိ​ဒျန်​လူမျိုး​တွေ​ကို အနိုင်​ရ​ခဲ့​သူ​ဖြစ်​တယ်။ ၄၇  ဟာ​ဒ​ဒ်​မင်း ကွယ်​လွန်​တော့ မာ​သရက်​အရပ်​သား စာမ​လ နန်း​တက်​တယ်။ ၄၈  စာ​မလ​မင်း ကွယ်​လွန်​တော့ ရ​ဟော​ဘုတ်​မြို့​သား ရှော​လ နန်း​တက်​တယ်။ အဲဒီ​မြို့​က မြစ်​နား​မှာ ရှိ​တယ်။ ၄၉  ရှော​လ​မင်း ကွယ်​လွန်​တော့ အာ​ခ​​ဗော်​ရဲ့​သား ဗာလ​ဟာ​နန် နန်း​တက်​တယ်။ ၅၀  ဗာလ​ဟာ​နန်​မင်း ကွယ်​လွန်​တော့ ဟာ​ဒ​ဒ် နန်း​တက်​တယ်။ မြို့​တော်​က ပေါ​မြို့​ပဲ။ မိ​ဖု​ရား​က မေဇ​ဟပ်​ရဲ့​မြေး၊ မာ​တ​ရေ​ဒ​ရဲ့​သမီး မဟေ​တ​ဗေ​လ​လို့ ခေါ်​တယ်။ ၅၁  နောက်​တော့ ဟာ​ဒ​ဒ်​မင်း ကွယ်​လွန်​သွား​တယ်။ ဧ​ဒုံ​စော်​ဘွား​တွေ​က​တော့ စော်​ဘွား​တိ​မန၊ စော်​ဘွား​အာ​လ​ဝ၊ စော်​ဘွား​ယေ​သက်၊+ ၅၂  စော်​ဘွား​အဟော​လိ​ဗာ​မ၊ စော်​ဘွား​ဧ​လာ၊ စော်​ဘွား​ပိ​နုန်၊ ၅၃  စော်​ဘွား​ကေ​နတ်၊ စော်​ဘွား​တေ​မန်၊ စော်​ဘွား​မိ​ဗ​ဇာ၊ ၅၄  စော်​ဘွား​မာ​ဂဒေ​လ​နဲ့ စော်​ဘွား​အိ​ရံ။ သူတို့​ဟာ ဧဒုံ​စော်​ဘွား​တွေ​ပဲ။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

အာ​ရံ​ရဲ့​သား​တွေ​က​တော့၊ က ၁၀:၂၃ ကို​ကြည့်။
အဓိပ္ပာယ်၊ “ကွဲ​လွင့်​ခြင်း။”