၂ သက်သာလောနိတ် ၃:၁-၁၈

 နောက်ဆုံး မှာကြားလိုသည်မှာ ညီအစ်ကိုတို့၊ ငါတို့အတွက် ဆက်၍ဆုတောင်းပေးကြလော့။ ယေဟောဝါဘုရား၏ တရားစကားတော်သည် သင်တို့တွင်ဖြစ်သကဲ့သို့ လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့၍ ဘုန်းထင်ရှားမည်အကြောင်းနှင့်၊ ၂  ဘေးဖြစ်စေသောသူ၊ ဆိုးညစ်သောသူတို့လက်မှ ငါတို့ ကယ်လွှတ်ခံရမည်အကြောင်း ဆုတောင်းပေးကြလော့။ အကြောင်းမူကား ယုံကြည်ခြင်းသည် လူခပ်သိမ်း ပိုင်ဆိုင်သောအရာ မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်၏။ ၃  သို့သော် သခင်သည် သစ္စာရှိတော်မူ၏။ သင်တို့ကို ခိုင်ခံ့မြဲမြံစေပြီး ဆိုးညစ်သူ၏ရန်မှ ကာကွယ်ပေးတော်မူလိမ့်မည်။ ၄  ထို့ပြင် သင်တို့သည် ငါတို့ မှာကြားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ဆက်၍ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုလည်း ငါတို့သည် သခင်၏တပည့်များအနေနှင့် သင်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ ယုံကြည်စိတ်ချပါ၏။ ၅  သင်တို့သည် ဘုရားသခင်ကိုချစ်၍ ခရစ်တော်အတွက် ခံနိုင်ရည်ရှိရန် သင်တို့၏စိတ်နှလုံးကို သခင်ဆက်၍ လမ်းညွှန်တော်မူပါစေ။ ၆  ညီအစ်ကိုတို့၊ ငါတို့ထံမှ သင်တို့ရရှိသော ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ မနေထိုင်ဘဲ စည်းစနစ်မဲ့စွာ ကျင့်ကြံပြုမူသော ညီအစ်ကိုတိုင်းကို ရှောင်ကြရန် သခင်ယေရှုခရစ်၏နာမအားဖြင့် ငါတို့ မိန့်မှာလိုက်ပါ၏။ ၇  ငါတို့ကို မည်ကဲ့သို့ တုပရမည်အကြောင်း သင်တို့ကိုယ်တိုင် သိကြ၏။ အကြောင်းမူကား ငါတို့သည် သင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ် စည်းစနစ်မဲ့စွာ ကျင့်ကြံပြုမူခဲ့ကြသည်မဟုတ်။ ၈  တစ်စုံတစ်ဦးထံမှ အစာကို အဖိုးမပေးဘဲ စားခဲ့ခြင်းလည်းမရှိ။ သင်တို့တွင် မည်သူ့ကိုမျှ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေရန် ငါတို့သည် နေ့ညမပြတ် ပင်ပင်ပန်းပန်း ကြိုးစား၍ အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြ၏။ ၉  ငါတို့သည် ခံယူပိုင်ခွင့်မရှိသောကြောင့်မဟုတ်၊ သင်တို့အတုယူရန် စံနမူနာအဖြစ် ထိုသို့ ပြုခြင်းဖြစ်၏။ ၁၀  ထို့ပြင် ငါတို့သည် သင်တို့နှင့်အတူ ရှိစဉ်အခါက “မည်သူမဆို အလုပ်မလုပ်လိုလျှင် အစာကိုလည်း မစားစေနှင့်” ဟုမှာကြားခဲ့ဖူး၏။ ၁၁  အကြောင်းမူကား သင်တို့တွင် အချို့သူများသည် စည်းစနစ်မဲ့စွာ ကျင့်ကြံပြုမူ၍ မည်သည့်အလုပ်ကိုမျှ မလုပ်သည့်အပြင် ကိုယ်နှင့်မဆိုင်သောကိစ္စတွင် ဝင်စွက်နေကြောင်းကို ငါတို့ ကြားသိရ၏။ ၁၂  ထိုသို့သောသူတို့သည် ငြိမ်ဝပ်စွာ အလုပ်လုပ်၍ ကိုယ့်ဝမ်းစာ ကိုယ်ရှာစားကြရန် သခင်ယေရှုခရစ်၏ အခွင့်အာဏာဖြင့် ငါတို့မိန့်မှာ၍ တိုက်တွန်းပါ၏။ ၁၃  ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့မူကား စိတ်ပျက်အားလျော့ခြင်းမရှိဘဲ မှန်ရာကို ပြုလုပ်နေကြလော့။ ၁၄  သို့သော် တစ်စုံတစ်ဦးသည် ဤစာတွင်ပါရှိသော ငါတို့၏စကားကို နားမထောင်လျှင် ထိုသူရှက်ကြောက်စေရန် သူ့ကို မှတ်ထား၍ အပေါင်းအဖော် မလုပ်ကြနှင့်တော့။ ၁၅  သို့ရာတွင် သူ့ကို ရန်သူကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ ညီအစ်ကိုတစ်ဦးကဲ့သို့ ယူမှတ်ကာ ဆက်၍သတိပေးဆုံးမကြလော့။ ၁၆  ငြိမ်သက်ခြင်း၏သခင် ကိုယ်တော်တိုင် သင်တို့အား အရာရာ၌ ငြိမ်သက်ခြင်းကို အစဉ်မပြတ် ပေးသနားတော်မူပါစေ။ သခင်သည် သင်တို့အားလုံးနှင့်အတူ ရှိတော်မူပါစေ။ ၁၇  ငါပေါလုသည် ဤနှုတ်ဆက်စကားကို ကိုယ်တိုင် ရေးနေခြင်းဖြစ်ပါ၏။ ဤကား ငါ၏လက်ရေး၊ ငါရေးသောစာတိုင်းတွင်ပါသော ငါ၏အမှတ်အသားဖြစ်၏။ ၁၈  ငါတို့သခင် ယေရှုခရစ်၏ မဟာကရုဏာသည် သင်တို့အားလုံးနှင့်အတူ ရှိပါစေ။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ