၁ ယောဟန် ၄:၁-၂၁

 ချစ်ရသောသူတို့၊ ဘုရားသခင်ထံမှလာသည်ဟု ထင်ရသော သတင်းစကား*တိုင်းကို မယုံကြနှင့်။ ဘုရားသခင်၏သတင်းစကား ဟုတ်မဟုတ် သိမြင်ခြင်းငှာ စစ်ဆေးကြလော့။ အကြောင်းမှာ ပရောဖက်အတုအယောင် များစွာတို့သည် လောကတွင် ပေါ်လာကြပြီ။ ၂  ဘုရားသခင်၏သတင်းစကားမှန်ကြောင်း ဤသို့သိရ၏။ ယေရှုခရစ်သည် လူ့ဇာတိကိုခံယူပြီး ကြွလာတော်မူကြောင်းကို ယုံကြည်သည်ဟု ဝန်ခံသော သတင်းစကားမှန်သမျှသည် ဘုရားသခင်နှင့် စပ်ဆိုင်၏။ ၃  သို့သော် ယေရှုကို ယုံကြည်သည်ဟု ဝန်မခံသော သတင်းစကားမှန်သမျှသည် ဘုရားသခင်နှင့် မစပ်ဆိုင်။ ခရစ်တော်ကိုဆန့်ကျင်သူ၏ သတင်းစကားဖြစ်၏။ သူတို့ပေါ်လာမည်ဟု သင်တို့ ကြားထားသည့်အတိုင်း ယခုပင် လောကတွင် ပေါ်လာကြပြီ။ ၄  သားသမီးတို့၊ သင်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့်စပ်ဆိုင်ကြ၏။ ထိုသူတို့ကို သင်တို့အောင်နိုင်ကြပြီ။ အကြောင်းမူကား သင်တို့နှင့် တစည်းတလုံးတည်း ရှိတော်မူသော အရှင်သည် လောကဘက်တွင် ရှိသောသူထက် သာ၍ ကြီးမြတ်တော်မူသောကြောင့် ဖြစ်၏။။ ၅  ထိုသူတို့သည် ဤလောကနှင့်စပ်ဆိုင်ကြ၏။ ထို့ကြောင့် လောကအကြောင်းအရာများကို ပြောတတ်ကြ၏။ လောကသည်လည်း ထိုစကားများကို နားထောင်တတ်၏။ ၆  ငါတို့မူကား ဘုရားသခင်နှင့် စပ်ဆိုင်ကြ၏။ ဘုရားသခင်ကို သိကျွမ်းသောသူသည် ငါတို့စကားကို နားထောင်၏။ ဘုရားသခင်နှင့် မစပ်ဆိုင်သောသူသည် ငါတို့စကားကို နားမထောင်။ ဤနည်းဖြင့် မှန်သောသတင်းစကားနှင့် မှားသောသတင်းစကားကို သိကြရ၏။ ၇  ချစ်ရသောသူတို့၊ အချင်းချင်း ဆက်၍ချစ်ကြစို့။ အကြောင်းမူကား ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ဘုရားသခင်ထံမှဖြစ်၏။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသူတိုင်းသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ပေါ်စေသောသူဖြစ်၍ ဘုရားသခင်ကို သိကျွမ်းသောသူလည်းဖြစ်၏။ ၈  ချစ်ခြင်းမေတ္တာ မရှိသောသူသည် ဘုရားသခင်ကိုမသိ။ အကြောင်းမူကား ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏။ ၉  ဤနည်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာသည် ငါတို့တွင် ထင်ရှား၏။ အကြောင်းမူကား သားတော်အားဖြင့် ငါတို့အသက်ရရန် ဘုရားသခင်သည် တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို ဤလောကသို့ စေလွှတ်တော်မူပြီ။ ၁၀  ငါတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်သည်ဟုမဆို။ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကိုချစ်၍ ငါတို့၏အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဖြေရာယဇ်အဖြစ် သားတော်ကို စေလွှတ်တော်မူ၏။ ၁၁  ချစ်ရသောသူတို့၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ဤမျှလောက် ချစ်သည်မှန်လျှင် ငါတို့သည်လည်း အချင်းချင်း ချစ်ကြရမည့် တာဝန်ရှိ၏။ ၁၂  ဘုရားသခင်ကို အဘယ်သူမျှ မမြင်စဖူး။ ငါတို့သည် အချင်းချင်း ဆက်၍ချစ်လျှင် ငါတို့၌ ဘုရားသခင်တည်ရှိ၏။ ကိုယ်တော်၏မေတ္တာသည်လည်း ငါတို့တွင် ပြည့်ဝစုံလင်လေပြီ။ ၁၃  ငါတို့ကို ဘုရားသခင့်စွမ်းအားတော် ပေးတော်မူသောကြောင့် ငါတို့သည် ကိုယ်တော်နှင့် တစည်းတလုံးတည်းရှိနေကြောင်း၊ ကိုယ်တော်သည်လည်း ငါတို့၌ ရှိနေကြောင်းကို ငါတို့သိကြရ၏။ ၁၄  ခမည်းတော်သည် မိမိ၏သားတော်အား ဤလောက၏ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် စေလွှတ်တော်မူကြောင်းကို ငါတို့တွေ့မြင်၍ သက်သေခံကြ၏။ ၁၅  ယေရှုခရစ်သည် ဘုရားသခင့်သားတော်ဖြစ်သည်ဟု ဝန်ခံသောသူသည် ဘုရားသခင်နှင့် တစည်းတလုံးတည်းရှိ၏။ ဘုရားသခင်သည်လည်း ထိုသူနှင့် တစည်းတလုံးတည်း ရှိတော်မူ၏။ ၁၆  ငါတို့၌ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိကြောင်းကို ငါတို့သည် သိ၍ ယုံကြည်ကြ၏။ ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဖြစ်တော်မူ၏။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ တည်နေသူတိုင်း ဘုရားသခင်နှင့် တစ်လုံးတစ်ဝတည်းရှိ၍ ဘုရားသခင်သည်လည်း ထိုသူနှင့် တစည်းတလုံးတည်းရှိတော်မူ၏။ ၁၇  ငါတို့၌ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပြည့်ဝစုံလင်စေတော်မူသောကြောင့် တရားစီရင်ရာနေ့တွင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုနိုင်ကြမည်။ ဤလောကတွင် ကိုယ်တော်နည်းတူ ငါတို့ဖြစ်ကြ၏။ ၁၈  ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိ။ ပြည့်ဝစုံလင်သောမေတ္တာသည် ကြောက်ရွံ့ခြင်းကို ဖယ်ရှားတတ်၏။ အကြောင်းမူကား ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် အပြစ်ဒဏ်ခံရမည်ကို စိုးရိမ်စေ၏။ ကြောက်ရွံ့စိတ်ရှိသူ၌ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ပြည့်ဝစုံလင်ခြင်းမရှိ။ ၁၉  ကိုယ်တော်သည် ငါတို့ကို ဦးစွာချစ်တော်မူသောကြောင့် ငါတို့သည်လည်း ချစ်တတ်ကြ၏။ ၂၀  “ဘုရားသခင်ကို ငါချစ်၏” ဟုဆိုလျက် မိမိညီအစ်ကိုကို မုန်းသောသူသည် လိမ်လည်သူဖြစ်၏။ မြင်ရသော ညီအစ်ကိုကို မချစ်သောသူသည် မမြင်ရသော ဘုရားသခင်ကို မချစ်နိုင်။ ၂၁  ဘုရားသခင်ကို ချစ်သောသူသည် မိမိညီအစ်ကိုကိုလည်း ချစ်ရမည်ဟူသော ပညတ်တော်ကို ကိုယ်တော်ထံမှ ငါတို့ ရထားကြ၏။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

၁ယ ၄:၁ ဂရိ၊ “နျူမာ။” နောက်ဆက်တွဲ ၈ ရှု။