၁ ယောဟန် ၃:၁-၂၄

 ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဟု ခေါ်ဆိုခံရသဖြင့် ငါတို့ကို ခမည်းတော် မည်မျှချစ်တော်မူကြောင်း ဆင်ခြင်ကြလော့။ ထိုအတိုင်း ငါတို့ခေါ်ဆိုခံရ၏။ လောကသည် ကိုယ်တော်ကို မသိသောကြောင့် ငါတို့ကိုလည်း မသိကြ။ ၂  ချစ်ရသောသူတို့၊ ယခု ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများ ဖြစ်ကြသော်လည်း အဘယ်အရာဖြစ်လာမည်ကို မသိရသေး။ ကိုယ်တော် ပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါ ကိုယ်တော် ဖြစ်တော်မူသည်အတိုင်း ကိုယ်တော်ကို မြင်ကြရမည်။ ထိုအခါ ကိုယ်တော်နှင့်တူကြမည်ကို ငါတို့သိကြ၏။ ၃  ထိုသို့သော မျှော်လင့်ချက်ရှိသူတိုင်း ကိုယ်တော်စင်ကြယ်တော်မူသကဲ့သို့ မိမိကိုယ်ကို စင်ကြယ်စေရမည်။ ၄  အပြစ်ကို ပြုလေ့ရှိသူတိုင်းသည် မတရားမှုကိုပြုလေ့ရှိ၏။ သို့ဖြစ်၍ အပြစ်သည် မတရားမှုဖြစ်၏။ ၅  ကိုယ်တော်သည် ငါတို့၏အပြစ်များကို ဖယ်ရှားရန် ကြွလာတော်မူကြောင်းကိုလည်း သင်တို့သိကြ၏။ ကိုယ်တော်၌ အပြစ်မရှိ။ ၆  ကိုယ်တော်နှင့် တစ်လုံးတစ်ဝတည်းရှိသောသူတိုင်း အပြစ်ပြုကျင့်လေ့မရှိ။ အပြစ်ပြုလေ့ရှိသူမည်သည်ကား ကိုယ်တော်ကို မသိမမြင်။ ၇  သားသမီးတို့၊ သင်တို့ကို မည်သူမျှ မလှည့်ဖြားပါစေနှင့်။ ကိုယ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်တော်မူသည်နည်းတူ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ကျင့်နေသူသည် ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်၏။ ၈  အပြစ်ကို ပြုကျင့်လေ့ရှိသူမူကား မာရ်နတ်နှင့်စပ်ဆိုင်၏။ အကြောင်းမှာ မာရ်နတ်သည် အစအဦးကပင် အပြစ်ပြုလေ့ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် မာရ်နတ်၏အမှုအရာများကို ချိုးဖျက်ရန် ဘုရားသခင်၏သားတော် ကြွလာရခြင်းဖြစ်၏။ ၉  ဘုရားသခင် ဖြစ်ပေါ်စေသောသူတိုင်း အပြစ်ကို ပြုလေ့မရှိ။ အကြောင်းမှာ ကိုယ်တော်၏မျိုးစေ့တော်သည် ထိုသူ၌ တည်နေ၏။ ထိုသူသည် ဘုရားသခင် ဖြစ်ဖွားစေတော်မူသောသူ ဖြစ်သောကြောင့် အပြစ်ကို ပြုလေ့မရှိတတ်။ ၁၀  ဘုရားသခင်၏သားသမီးများနှင့် မာရ်နတ်၏သားသမီးများသည် ဤသို့ ကွဲပြားထင်ရှားကြ၏။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ကျင့်မနေသူတိုင်း ဘုရားသခင်နှင့်မစပ်ဆိုင်။ မိမိညီအစ်ကိုကို မုန်းသောသူတိုင်းလည်း ဘုရားသခင်နှင့် မစပ်ဆိုင်။ ၁၁  အချင်းချင်း ချစ်ကြရမည်ဟူသော သတင်းတရားကို အစကတည်းက သင်တို့ကြားခဲ့ရပြီ။ ၁၂  ဆိုးညစ်သူနှင့်စပ်ဆိုင်၍ မိမိညီကိုသတ်သူ ကာဣနကဲ့သို့ မဖြစ်သင့်။ သူသည် မိမိညီကို အဘယ်ကြောင့် သတ်သနည်း။ မိမိ၏အကျင့်သည် ဆိုးယုတ်၍ ညီ၏အကျင့်သည် ဖြောင့်မတ်သောကြောင့်ဖြစ်၏။ ၁၃  ညီအစ်ကိုတို့၊ လောကသည် သင်တို့ကို မုန်းသောကြောင့် အံ့သြခြင်း မရှိကြနှင့်။ ၁၄  ငါတို့သည် ညီအစ်ကိုများကို ချစ်သောကြောင့် သေခြင်းမှ အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကူးပြောင်းခဲ့ကြောင်းကို ငါတို့သိကြ၏။ ချစ်ခြင်းမရှိသောသူသည် သေခြင်း၌တည်နေ၏။ ၁၅  မိမိညီအစ်ကိုကို မုန်းသောသူတိုင်း လူ့အသက်ကို သတ်သောသူဖြစ်၏။ လူ့အသက်ကို သတ်သောသူ၌ ထာဝရအသက် မတည်ကြောင်း သင်တို့သိကြ၏။ ၁၆  ကိုယ်တော်သည် ငါတို့အတွက် အသက်*စွန့်တော်မူသောကြောင့် ငါတို့သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို သိလာကြ၏။ သို့ဖြစ်၍ ငါတို့သည် ညီအစ်ကိုများအတွက် အသက်စွန့်ရမည့် တာဝန်ရှိကြ၏။ ၁၇  လောကစည်းစိမ်ရှိလျက်ပင် မိမိညီအစ်ကို ချို့ငဲ့နေသည်ကို သိမြင်သော်လည်း သနားစာနာစိတ်ကို ထိန်းချုပ်ထားလျှင် ထိုသူ၌ ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော် တည်ပါမည်လော။ ၁၈  သားသမီးတို့၊ နှုတ်လျှာအားဖြင့်သာမချစ်ဘဲ စိတ်ရောကိုယ်ပါ အမှန်ချစ်ကြစို့။ ၁၉  ထိုသို့ချစ်လျှင် ငါတို့သည် အမှန်တရားနှင့်စပ်ဆိုင်ကြောင်း သိကြရမည်။ ကိုယ်တော့်ရှေ့မှောက်တွင် စိတ်ချစွာ နေနိုင်ကြမည်။ ၂၀  ကိုယ့်စိတ်နှလုံးသည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မည်သို့ပင် အပြစ်တင်ပါစေ၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့၏စိတ်နှလုံးထက် ကြီးမြတ်တော်မူသောကြောင့် အရာခပ်သိမ်းကို သိတော်မူ၏။ ၂၁  ချစ်ရသောသူတို့၊ ငါတို့၏စိတ်နှလုံးသည် ငါတို့ကို အပြစ်မတင်လျှင် ဘုရားသခင်နှင့် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုနိုင်ကြမည်။ ၂၂  ငါတို့သည် ပညတ်တော်ကို လိုက်နာကြ၍ နှစ်သက်တော်မူရာများကို လုပ်ဆောင်ကြသောကြောင့် ငါတို့တောင်းသမျှကို ကိုယ်တော်ထံမှ ရရှိကြမည်။ ၂၃  ပညတ်တော်ဟူမူကား ကိုယ်တော်၏သားတော် ယေရှုခရစ်၏နာမကို ယုံကြည်ရမည်၊ ငါတို့ကို ပညတ်ထားတော်မူသည်အတိုင်း အချင်းချင်း ချစ်ကြရမည်ဖြစ်၏။ ၂၄  ထို့ပြင် ကိုယ်တော်၏ ပညတ်တော်ကို လိုက်နာသောသူသည် ကိုယ်တော်နှင့် တစည်းတလုံးတည်း ရှိ၏။ ကိုယ်တော်သည်လည်း ထိုသူနှင့် တစည်းတလုံးတည်းရှိ၏။ ငါတို့ကို ပေးတော်မူသော ဘုရားသခင့်စွမ်းအားတော်*ကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ငါတို့နှင့် တစည်းတလုံးတည်းရှိကြောင်းကို သိကြရ၏။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

၁ယ ၃:၁၆ ဂရိ၊ “ပစီးခီး။” နောက်ဆက်တွဲ ၇ ရှု။
၁ယ ၃:၂၄ ဂရိ၊ “နျူမာ။” နောက်ဆက်တွဲ ၈ ရှု။