၁ ကောရိန္သု ၉:၁-၂၇

 ငါသည် လူလွတ်ဖြစ်သည် မဟုတ်လော။ တမန်တော်ဖြစ်သည် မဟုတ်လော။ ငါတို့သခင်ယေရှုကို ငါမြင်ခဲ့ပြီ မဟုတ်လော။ သင်တို့သည် သခင်၌ ငါလုပ်ဆောင်ခဲ့သောအလုပ်၏ အကျိုးရလဒ်ပင် မဟုတ်လော။ ၂  ငါသည် အခြားသူတို့အတွက် တမန်တော်မဖြစ်လျှင်ပင် သင်တို့အတွက် တမန်တော်အမှန် ဖြစ်၏။ ငါသည် သခင်၏တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်း သင်တို့သည် ငါ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်၏။ ၃  ငါ့ကို ပြစ်တင်ဝေဖန်သူတို့အား ငါဤသို့ချေပပြောဆို၏။ ၄  ငါတို့တွင် စားသောက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်လော။ ၅  ကေဖနှင့် သခင်၏ညီတော်များမှစ၍ အခြားသောတမန်တော်တို့ကဲ့သို့ပင် ငါတို့သည် ယုံကြည်သူဇနီးကို ခေါ်ဆောင်သွားခွင့်ရှိသည် မဟုတ်လော။ ၆  ငါနှင့် ဗာနဗတို့သာလျှင် စားဝတ်နေရေးအတွက် အလုပ်လုပ်ရမည်လော။ ၇  မည်သူသည် ကိုယ့်စရိတ်ဖြင့် စစ်မှုထမ်းဖူးသနည်း။ မည်သူသည် စပျစ်ခြံကိုစိုက်ပျိုး၍ စပျစ်ခြံမှအသီးကို မစားဘဲနေသနည်း။ မည်သူသည် သိုးထိန်းလုပ်၍ သိုးအုပ်မှနို့ကို မသုံးဆောင်ဘဲနေသနည်း။ ၈  ငါသည် ဤအရာများကို လူ့စံနှုန်းအရ ပြောနေခြင်းလော။ ပညတ်ကျမ်း*သည်လည်း ဤသို့ပင်ဆိုသည် မဟုတ်လော။ ၉  အကြောင်းမူကား “စပါးနင်းနယ်သောနွားကို ပါးချုပ်မတပ်ရ” ဟု မောရှေ၏ ပညတ်၌ ရေးထား၏။ ဘုရားသခင်သည် နွားကို ဂရုစိုက်ခြင်းကြောင့်လော။ ၁၀  သို့မဟုတ် ငါတို့အကျိုးအတွက် ထိုသို့ မိန့်ဆိုခြင်းလော။ မှန်ပေ၏။ ငါတို့အကျိုးအတွက် ကျမ်းစာ၌ ထိုသို့ရေးထား၏။ အကြောင်းမူကား လယ်ထွန်သောသူသည် အကျိုးရလဒ်ကို မျှော်လင့်လျက် ထွန်သင့်၏။ စပါးနယ်သောသူသည်လည်း အကျိုးရလဒ်ကို မျှော်လင့်လျက် နယ်သင့်၏။ ၁၁  ငါတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်သောအရာများကို သင်တို့၌ စိုက်ပျိုးထားလျှင် သင်တို့ထံမှ ကာယရေးဆိုင်ရာများကို ရိတ်သိမ်းခြင်းသည် လွန်ရာကျသလော။ ၁၂  အခြားသောသူတို့သည် သင်တို့ထံမှ ထိုအခွင့်ကိုရလျှင် ငါတို့သည် သာ၍ရထိုက်သည် မဟုတ်လော။ သို့သော် ငါတို့သည် ထိုအခွင့်ကို မသုံးဘဲ ခရစ်တော်အကြောင်း သတင်းကောင်းကို အတားအဆီး မဖြစ်စေရန် အရာရာ၌ သည်းခံလျက်နေကြ၏။ ၁၃  ဘုရားအမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်သောသူတို့သည် ဗိမာန်တော်နှင့်ဆိုင်သောအရာကို သုံးဆောင်ခွင့်ရှိကြောင်း၊ ယဇ်ပလ္လင်၌ မပြတ်အမှုဆောင်ရွက်သောသူတို့သည် ယဇ်ပလ္လင်နှင့်ဆိုင်သောအရာကို ပါဝင်သုံးဆောင်ခွင့်ရှိကြောင်း သင်တို့မသိကြသလော။ ၁၄  ထိုနည်းတူ သတင်းကောင်းကို ကြွေးကြော်သောသူတို့သည်လည်း ထိုသတင်းကောင်းအားဖြင့် အသက်မွေးရမည်အကြောင်း သခင်စီမံတော်မူ၏။ ၁၅  သို့သော်လည်း ငါသည် ထိုစီမံပေးချက်တစ်ခုကိုမျှ မသုံးခဲ့။ ငါ၌ ထိုသို့ဖြစ်စေရန် ဤသို့ရေးရခြင်း မဟုတ်။ ထိုသို့ဖြစ်မည့်အစား ငါသေသော် သာ၍ကောင်းမည်။ ငါဝါကြွားရသောအကြောင်းကို မည်သူမျှ အချည်းနှီး မဖြစ်စေရ။ ၁၆  ငါသည် သတင်းကောင်းကို ဟောပြောနေလျှင် ဝါကြွားစရာအကြောင်း မရှိ။ အကြောင်းမူကား ငါ၌ ဟောရမည့်တာဝန်ရှိ၏။ သတင်းကောင်းကို မဟောဘဲနေလျှင် ငါ၌ အမင်္ဂလာရှိ၏။ ၁၇  ငါသည် ဤအမှုတော်ကို စိတ်ပါလက်ပါ ဆောင်ရွက်လျှင် အကျိုးရှိ၏။ စိတ်မပါလျှင်ပင် ငါ၌ အပ်နှင်းထားသော ဘဏ္ဍာစိုးအရာကို ဆောင်ရွက်ရပေမည်။ ၁၈  သို့ဖြစ်၍ ငါရမည့်အကျိုးကား အဘယ်နည်း။ သတင်းကောင်းကို အခမဲ့ဟောပြောရခြင်း ဖြစ်၏။ သို့ဖြင့် ငါသည် သတင်းကောင်းကို ဟောပြောသောအခါ သတင်းကောင်းနှင့်ဆိုင်သော အခွင့်အရေးကို အလွဲသုံးစားမပြု။ ၁၉  ငါသည် မည်သူ့ကိုမျှ ကျွန်ခံနေစရာ မလိုသော်လည်း သာ၍များသော သူတို့ကိုရရန် လူအပေါင်းတို့၏ကျွန်ကိုငါခံ၏။ ၂၀  ထို့ကြောင့် ဂျူးတို့ကိုရရန် ဂျူးတို့တွင် ဂျူးလူကဲ့သို့ ဖြစ်လာ၏။ ပညတ်တရားအောက်၌ ကိုယ်တိုင်မရှိသော်လည်း ပညတ်တရားအောက်ရှိ လူတို့ကိုရရန် ပညတ်တရားအောက်ရှိသူတို့တွင် ပညတ်တရားအောက်၌ ရှိသောသူကဲ့သို့ ဖြစ်လာ၏။ ၂၁  ငါသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် ပညတ်တရားမဲ့သူမဟုတ်၊ ခရစ်တော်၏ တရားအောက်၌ ရှိသူဖြစ်သော်လည်း ပညတ်တရားမဲ့သူတို့ကိုရရန် တရားမဲ့သူတို့တွင် တရားမဲ့သူကဲ့သို့ ဖြစ်လာ၏။ ၂၂  ငါသည် အားနည်းသောသူတို့ကိုရရန် အားနည်းသောသူတို့တွင် အားနည်းသောသူကဲ့သို့ ဖြစ်လာ၏။ လူအချို့ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကယ်တင်ရန် လူအမျိုးမျိုးတို့တွင် အမျိုးမျိုး ဖြစ်လာ၏။ ၂၃  သတင်းကောင်းကို အခြားသူများနှင့်အတူ မျှဝေခံစားနိုင်မည်အကြောင်း ထိုသတင်းတရားအတွက် အရာခပ်သိမ်းကို ငါပြု၏။ ၂၄  အပြေးပြိုင်သူတိုင်း ပြေးပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြသော်လည်း တစ်ဦးတည်းသာ ဆုရကြောင်း သင်တို့မသိကြသလော။ သို့ဖြစ်၍ ဆုရရန် ထိုနည်းအတိုင်း ပြေးကြလော့။ ၂၅  ထို့ပြင် ပြိုင်ပွဲဝင်သူတိုင်းသည် အရာရာ၌ ကိုယ်ကိုချုပ်တည်းတတ်၏။ ထိုသူတို့သည် ပျက်စီးတတ်သော ပန်းဦးရစ်ကိုရရန် ထိုသို့ပြုကြ၏။ ငါတို့မူကား မပျက်စီးနိုင်သော ပန်းဦးရစ်ကိုရရန် ထိုသို့ပြုကြ၏။ ၂၆  ထို့ကြောင့် ငါသည် ပြေးသောအခါ ဦးတည်ရာမဲ့ ပြေးသည်မဟုတ်။ လက်ဝှေ့ထိုးသောအခါ လေထဲကို လက်ဝှေ့ထိုးသကဲ့သို့ မဟုတ်။ ၂၇  သူတစ်ပါးကို ဟောပြောပြီးမှ ကိုယ်တိုင်ငြင်းပယ်တော်မူခြင်း မခံရမည်အကြောင်း ငါ၏ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိုးနှက်၍ ကျွန်ဖြစ်စေ၏။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

သိနာတောအရပ်တွင် ဖျန်ဖြေသူမောရှေအားဖြင့် အစ္စရေးလူမျိုးအား ဘုရားသခင်ပေးသောပညတ်။