၁ ကောရိန္သု ၅:၁-၁၃

 သင်တို့တွင် မတရားမေထုန်ပြုခြင်း*အမှုရှိသည်ဟု ကြားရ၏။ လူတစ်ဦးသည် အဖ၏မယားနှင့် ပေါင်းသင်းနေထိုင်သည့် ထိုအမှုကို လူမျိုးခြားတို့တွင်ပင် မတွေ့ရချေ။ ၂  သင်တို့သည် ထောင်လွှားနေကြသလော။ ဝမ်းနည်းသင့်သည် မဟုတ်လော။ ထိုသို့ပြုကျင့်သောသူကို သင်တို့ထဲမှ နှင်ထုတ်သင့်သည် မဟုတ်လော။ ၃  ငါသည် ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် သင်တို့နှင့်အတူမရှိသော်လည်း စိတ်အားဖြင့်ရှိသကဲ့သို့ ထိုအမှုကို ပြုသောသူအား ငါစီရင်လိုက်သည်မှာ၊ ၄  ငါတို့သခင် ယေရှု၏နာမအားဖြင့် သင်တို့ စုဝေးကြသောအခါ ငါ့စိတ်သည်လည်း ငါတို့သခင်ယေရှု၏ တန်ခိုးတော်အားဖြင့် သင်တို့နှင့်အတူ ရှိနေ၏။ ၅  လူ့ဇာတိသဘောကို ပျက်စီးစေရန် ထိုသူကို စာတန့်လက်သို့ အပ်နှံကြစေ။ သို့မှသာ သခင်၏နေ့၌ အသင်းတော်၏ စိတ်ဓာတ်ကို ထိန်းထားနိုင်မည်။ ၆  သင်တို့၏ဝါကြွားခြင်းသည် မသင့်လျော်ပေ။ အနည်းငယ်သောတဆေးသည် မုန့်ညက်တစ်ပုံလုံးကို ဖောင်းကြွစေတတ်ကြောင်း သင်တို့မသိကြသလော။ ၇  သင်တို့တွင် တဆေး မရှိသင့်သောကြောင့် မုန့်ညက်အသစ်ဖြစ်ရန် တဆေးဟောင်းကို ပယ်ရှားကြလော့။ အကြောင်းမူကား ခရစ်တော်တည်းဟူသော ငါတို့၏ပသခါယဇ်ကို ပူဇော်ပြီးဖြစ်၍၊ ၈  ဆိုးညစ်မိုက်မဲမှုတည်းဟူသော တဆေးဟောင်းဖြင့် မဟုတ်ဘဲ စိတ်ရင်းမှန်ခြင်းနှင့် အမှန်တရားတည်းဟူသော တဆေးမဲ့မုန့်ဖြင့် ပွဲတော်ကို ကျင်းပလျက်နေကြစို့။ ၉  မတရားမေထုန်ပြုသူတို့နှင့် ဆက်မပေါင်းဖော်တော့နှင့်ဟု သင်တို့အား ငါစာရေး ခဲ့ပြီ။ ၁၀  ဤလောကရှိ မတရားမေထုန် ပြုသူများ၊ လောဘကြီးသူများ၊ လုယက်သူများ၊ ရုပ်တုကိုးကွယ်သူများနှင့် အလျှင်းမပေါင်းဖော်ရဟု မဆိုလို။ ထိုသို့ဆိုလျှင် သင်တို့သည် လောကမှအမှန်ပင် ထွက်သွားကြရမည်။ ၁၁  ယခုမှာ ညီအစ်ကို ဟုခေါ်၍မတရားမေထုန်ပြုသူ၊ လောဘကြီးသူ၊ ရုပ်တုကိုးကွယ်သူ၊ ဆဲရေးကဲ့ရဲ့သူ၊ သောက်ကြူးသူ၊ လုယက်သူဖြစ်လျှင် ထိုသို့သောသူနှင့် ပေါင်းဖော်ခြင်းသာမက အတူစားသောက်ခြင်းကိုပင် မပြုတော့ရန် ငါရေးလိုက်ပါ၏။ ၁၂  ပြင်ပလူတို့*ကို တရားစီရင်ခြင်းသည် ငါနှင့်မည်သို့ဆိုင်သနည်း။ အတွင်းလူတို့ကိုသာ သင်တို့စီရင်ရမည် မဟုတ်လော။ ၁၃  ပြင်ပလူတို့ကို ဘုရားသခင်စီရင်တော်မူ၏။ “ထိုဆိုးညစ်သူကို သင်တို့အထဲမှ နှင်ထုတ်ကြလော့။”

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

နောက်ဆက်တွဲ ၄ ရှု။
သို့မဟုတ်၊ “ခရစ်ယာန်အသင်းတော်ဝင် မဟုတ်သူများ။”