၁ ကောရိန္သု ၂:၁-၁၆

 ညီအစ်ကိုတို့၊ ငါသည် သင်တို့ရှိရာသို့ လာသောအခါ ဘုရားသခင်၏ မြင့်မြတ်သောလျှို့ဝှက်ချက်ကို ထူးမြတ်သောစကား၊ ထူးမြတ်သော ဉာဏ်ပညာဖြင့် သင်တို့အား ပြောကြားရန် ရောက်လာသည် မဟုတ်။ ၂  အကြောင်းမူကား သစ်တိုင်မှာ အတင်ခံရသော ယေရှုခရစ်အကြောင်းကိုသာ သင်တို့အာရုံစိုက်စေရန် ငါဆုံးဖြတ်ထား၏။ ၃  ငါသည် အားနည်းလျက်၊ ကြောက်ရွံ့လျက်၊ အလွန်တုန်လှုပ်လျက် သင်တို့ထံရောက်လာ၏။ ၄  ငါ၏စကား၊ ငါ၏ဟောပြောချက်သည် ပညာနှင့်ယှဉ်သော ဖြားယောင်းစကား မဟုတ်၊ စွမ်းအားတော်*နှင့် တန်ခိုးတော်၏ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်၏။ ၅  ဤသို့ဖြင့် သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည် လူ့ဉာဏ်ပညာ၌မတည်၊ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်၌ တည်စေရန်ဖြစ်၏။ ၆  ငါတို့သည် ရင့်ကျက်သူတို့တွင် ပညာစကားကို ယခု ဟောပြောကြ၏။ ထိုသို့ဆိုသော် ဤလောကစနစ်၏ဉာဏ်ပညာကို မဆိုလို။ အချည်းနှီးဖြစ်ရမည့် ဤလောကစနစ်ရှိ အုပ်စိုးရှင်တို့၏ဉာဏ်ပညာကိုလည်း မဆိုလို။ ၇  သို့သော် ငါတို့သည် မြင့်မြတ်သောလျှို့ဝှက်ချက်၌ရှိသော ဘုရားသခင့်ဉာဏ်ပညာတော်ကို ဟောပြောကြ၏။ ထိုဝှက်ထားသောဉာဏ်ပညာကို ငါတို့၏ဘုန်းအသရေအတွက် ဤခေတ်စနစ်များ* မတည်ရှိမီက ဘုရားသခင် ခွဲခန့်ပြဋ္ဌာန်းတော်မူ၏။ ၈  ထိုဉာဏ်ပညာကို ဤလောကစနစ်၏ အုပ်စိုးရှင်တစ်ပါးမျှ မသိ။ သိခဲ့လျှင် ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ကို သစ်တိုင်ပေါ်တင်ကြမည်မဟုတ်။ ၉  “မျက်စိဖြင့် မမြင်စဖူး၊ နားဖြင့် မကြားစဖူး၊ လူ့စိတ်နှလုံးထဲတွင် မရှိစဖူးသောအရာများကို ဘုရားသခင်သည် မိမိကို ချစ်သောသူတို့အတွက် ပြင်ဆင်ထားတော်မူပြီ” ဟူ၍ ကျမ်းစာ၌ ရေးထားသည့်အတိုင်းဖြစ်၏။ ၁၀  အကြောင်းမူကား ဘုရားသခင်သည် စွမ်းအားတော်အားဖြင့် ငါတို့ကို ဖော်ပြတော်မူ၏။ ထိုစွမ်းအားတော်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာ၊ ဘုရားသခင်၏နက်နဲရာတို့ကိုပင် စစ်တော်မူ၏။ ၁၁  လူနှင့်ဆိုင်သောအရာများကို လူ့အတွင်းစိတ်မှတစ်ပါး မည်သူသိသနည်း။ ထိုနည်းတူ ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်သော အရာများကိုလည်း ဘုရားသခင့် စွမ်းအားတော်မှတစ်ပါး မည်သူမျှ မသိ။ ၁၂  ယခု ငါတို့သည် လောကစိတ်ဓာတ်ကို မခံယူကြ။ ဘုရားသခင် ပေးသနားတော်မူသော အရာများကို သိနိုင်မည်အကြောင်း ဘုရားသခင်ထံမှ စွမ်းအားတော်ကို ခံယူကြ၏။ ၁၃  ထိုအရာများကို ငါတို့သည် လူ့ဉာဏ်ပညာဖြင့် သွန်သင်သောစကားနှင့် မဟောဘဲ စွမ်းအားတော်၏သွန်သင်မှုဖြင့် ဟောပြော၍ ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ဘုရားတရားစကား*ဖြင့် ရှင်းပြကြ၏။ ၁၄  လူ့ဇာတိ သဘောရှိသူသည် ဘုရားသခင့် စွမ်းအားတော် ဖော်ပြသော အရာများကို မခံယူ။ ထိုအရာများသည် သူ့အတွက် မိုက်မဲသောအရာများဖြစ်၏။ ထိုသူသည် ဘုရားသခင့် စွမ်းအားတော်မရရှိသောကြောင့် ထိုအရာများကို နားမလည်နိုင်။ ၁၅  စွမ်းအားတော်၏ လမ်းပြမှုခံယူသူမူကား အရာခပ်သိမ်းကို စိစစ်တတ်၏။ သို့သော် လူ့ဇာတိသဘောရှိသူသည် ထိုသူကိုမစစ်ဆေးနိုင်။ ၁၆  “ယေဟောဝါဘုရားကို သွန်သင်နိုင်မည်အကြောင်း ကိုယ်တော်၏စိတ်တော်ကို မည်သူသိသနည်း။” ငါတို့၌ကား ခရစ်တော်၏စိတ်သဘောထားမျိုး ရှိ၏။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

ဂရိ၊ “နျူမာ။” နောက်ဆက်တွဲ ၈ ရှု။
သို့မဟုတ်၊ “ဤလောကစနစ်များ။”
သို့မဟုတ်၊ “ဘုရားသခင့်စွမ်းအားတော်နှင့်ညီသော စကားများ။”