ဟီဘရူး ၈:၁-၁၃

 ယခုဆွေးနွေးနေသော အကြောင်းအရာများ၏ အဓိကအချက်ဟူမူကား ငါတို့တွင် ထိုသို့သော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းရှိ၏။ သူသည် ကောင်းကင်တွင် ဘုန်းတန်ခိုး ကြီးမြတ်သောအရှင် ၏ပလ္လင် လက်ယာတော်ဘက်တွင် ထိုင်နေ၏။ ၂  သူသည် လူတို့မဆောက်ဘဲ ယေဟောဝါဘုရားတည်ဆောက်တော်မူသော စစ်မှန်သောတဲတော်၏ သန့်ရှင်းရာ အရပ်တွင် လူတို့အတွက် အမှုဆောင်နေခြင်း ဖြစ်၏။ ၃  ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းမည်သည် ပူဇော်သကာနှင့် ယဇ်များကို ပူဇော်ရန် ခန့်အပ်ခံရသောကြောင့် သူသည်လည်း တစ်စုံတစ်ခုကို ပူဇော်ရန်လိုအပ်၏။ ၄  သို့သော် ထိုသူသည် ယခု မြေကြီးပေါ်ရှိနေလျှင် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း ဖြစ်မည်မဟုတ်။ ပညတ်တရားအရ ယဇ်ပူဇော်သူများရှိသောကြောင့်ဖြစ်၏။ ၅  ထိုသူတို့သည် ကောင်းကင်အရာတို့ကို ကိုယ်စားပြုသောပုံစံ၊ ကောင်းကင်အရာတို့၏ပုံရိပ်၌သာ ဘုရားဝတ်ကို ပြုနေကြ၏။ တဲတော်ကို ဆောက်ခါနီးတွင် မောရှေရခဲ့သည့် အမိန့်တော်အတိုင်းဖြစ်၏။ ဘုရားသခင်က သူ့ကို “တောင်ပေါ်တွင် သင့်အား ပြခဲ့ပြီးသော ပုံစံနှင့်အညီ အလုံးစုံကိုပြုလုပ်ရန် သတိပြုလော့” ဟူ၍မိန့်တော်မူ၏။ ၆  ယခုမူကား ယေရှုသည် သာ၍မြတ်သောအမှုဆောင်ခွင့်ကို ရရှိသောကြောင့် သာ၍မြတ်သောပဋိညာဉ်၏ ဖျန်ဖြေသူလည်းဖြစ်၏။ ထိုပဋိညာဉ်သည် သာ၍မြတ်သောကတိတော်များကို အခြေပြု၍ တရားဝင်ဖြစ်လာ၏။ ၇  ပထမပဋိညာဉ်သည် အပြစ်တင်စရာအကြောင်း မရှိခဲ့လျှင် ဒုတိယပဋိညာဉ်ဖြင့် အစားထိုးစရာအကြောင်း ရှိမည်မဟုတ်။ ၈  လူတို့ကိုလည်း အပြစ်တင်တော်မူ၍ “‘ငါသည် အစ္စရေးလူမျိုး၊ ယုဒလူမျိုးတို့နှင့် ပဋိညာဉ်သစ်ကို ဖွဲ့ရမည့်နေ့ရက် ရောက်လာမည်’ ဟုယေဟောဝါဘုရားမိန့်တော်မူ၏။ ၉  ‘ထို ပဋိညာဉ်သစ်သည် သူတို့၏ဘိုးဘေးများကို အီဂျစ်ပြည်မှ ငါလက်ဆွဲ၍ ခေါ်ထုတ်လာစဉ်က ဖွဲ့ခဲ့သောပဋိညာဉ်မျိုးမဟုတ်။ အကြောင်းမူကား သူတို့သည် ငါ၏ပဋိညာဉ်၌ မတည်သောကြောင့် ငါသည် သူတို့ကို ဂရုမစိုက်ဘဲနေ၏’ ဟုယေဟောဝါဘုရား မိန့်တော်မူ၏။” ၁၀  “‘ဤကား ထိုကာလလွန်ပြီးနောက် အစ္စရေးလူမျိုးတို့နှင့် ငါဖွဲ့မည့်ပဋိညာဉ်ဖြစ်၏။ ငါ၏ပညတ်များကို သူတို့စိတ်ထဲသို့ သွင်းမည်။ သူတို့နှလုံးပေါ်မှာ ရေးထားမည်။ ငါသည် သူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်၍ သူတို့သည်လည်း ငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်’ ဟုယေဟောဝါဘုရားမိန့်တော်မူ၏။ ၁၁  “‘ထို့ပြင် “ယေဟောဝါဘုရားကိုသိလော့” ဟု အမျိုးသားချင်း၊ ညီအစ်ကိုချင်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦး သွန်သင်စရာ လိုတော့မည်မဟုတ်။ အကြောင်းမူကား အငယ်ဆုံးမှ အကြီးဆုံးတိုင်အောင် သူတို့အားလုံးသည် ငါ့ကို သိကြလိမ့်မည်။ ၁၂  ငါသည် သူတို့၏ မဖြောင့်မတ်မှုများကို သနားသဖြင့် ခွင့်လွှတ်မည်။ သူတို့၏အပြစ်များကို သတိမရတော့ဘဲနေမည်။’” ၁၃  ကိုယ်တော်သည် “ပဋိညာဉ်သစ်” ဟူ၍ မိန့်ဆိုခြင်းဖြင့် ပဋိညာဉ်ဟောင်းကို ပျက်ပြယ်စေတော်မူ၏။ ပျက်ပြယ်၍ ဟောင်းနွမ်းလာသောအရာသည် ကွယ်ပျောက်လုနီးပြီ။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ