လုကာ ၃:၁-၃၈

 ကဲသာ*တိဗေရိ နန်းစံ တစ်ဆယ့်ငါးနှစ်တွင် ပုန္တိပိလတ်သည် ယုဒပြည်၏ဘုရင်ခံ၊ ဟေရုဒ်သည် ဂါလိလဲနယ်စားမင်း၊ ဟေရုဒ်၏ညီတော် ဖိလိပ္ပုသည် ဣတုရဲနှင့် တရာခေါနိတ် နယ်စားမင်း၊ လုသာနိသည် အဘိလင်နယ်စားမင်းတို့ဖြစ်ကြ၏။ ၂  ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီး အန္နတ်နှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း ကယာဖတို့လက်ထက်တွင် ဘုရားသခင်၏ မိန့်ဆိုချက်သည် တောအရပ်၌ရှိသော ဇာခရိ၏သား ယောဟန်ထံ ရောက်လာ၏။ ၃  ထို့ကြောင့် ယောဟန်သည် ဂျော်ဒန်မြစ်တစ်လျှောက် လှည့်လည်၍ အပြစ်လွှတ်ခံရဖို့ နောင်တရခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် နှစ်ခြင်းယူကြရန် ဟောပြောလေ၏။ ၄  ထိုအမှုအရာကား ပရောဖက်ဟေရှာယကျမ်း၌ ရေးထားသည့်အတိုင်းဖြစ်၏။ “တော၌ ကြွေးကြော်သူ၏အသံမှာ ‘ယေဟောဝါဘုရား ကြွလာတော်မူရာလမ်းကို ပြင်ဆင်ကြလော့။ လမ်းခရီးတို့ကို ဖြောင့်စေကြလော့။ ၅  ချိုင့်ဝှမ်းရှိသမျှကို ဖို့၍ တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှိသမျှကို ဖြိုရမည်။ ကောက်သောလမ်းများကို ဖြောင့်စေ၍ လမ်းကြမ်းများကို ချောမွေ့စေရမည်။ ၆  လူအပေါင်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ရာနည်းလမ်းကို မြင်ရကြလိမ့်မည်။’” ၇  လူအုပ်သည် နှစ်ခြင်းခံရန် ယောဟန်ထံသို့ လာကြသောအခါ ယောဟန်က “အချင်းမြွေဆိုးအမျိုးတို့၊ ရောက်လာတော့မည့် အမျက်တော်မှ ရှောင်ပြေးရန်သင်တို့ကို မည်သူ သတိပေးသနည်း။ ၈  ထို့ကြောင့် နောင်တနှင့် ထိုက်တန်သော အကျင့်များ*ကို ကျင့်ကြလော့။ ‘အာဗြဟံသည် ငါတို့အဖဖြစ်သည်’ ဟူ၍ မထင်ကြနှင့်။ အကြောင်းမူကား ဘုရားသခင်သည် ဤကျောက်ခဲများမှ အာဗြဟံ၏သားသမီးများကို ပေါ်ထွက်စေနိုင်သည်ဟု ငါဆို၏။ ၉  သစ်ပင်အမြစ်နားမှာ ပုဆိန်ကို ထားလျက်ရှိပြီဖြစ်၍ အသီးကောင်း မသီးသော အပင်တိုင်းကို ခုတ်လှဲ၍ မီးထဲသို့ ပစ်ချရသည်” ဟုပြောဆို၏။ ၁၀  ထိုအခါ လူအုပ်က “သို့ဖြစ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ပြုရပါမည်နည်း” ဟုမေးကြသော်၊ ၁၁  ယောဟန်က “အင်္ကျီနှစ်ထည်ရှိသောသူသည် အင်္ကျီမရှိသောသူအား ဝေမျှစေ။ စားစရာရှိသူသည်လည်း ထိုနည်းတူပြုစေ” ဟုပြန်ဖြေ၏။ ၁၂  အခွန်ခံများပင် နှစ်ခြင်းခံရန် ရောက်လာ၍ “ဆရာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ပြုရပါမည်နည်း” ဟုမေးကြလျှင်၊ ၁၃  သူက “အခွန်ကို သတ်မှတ်ထားသည်ထက် ပို၍မကောက်ကြနှင့်” ဟုဆိုလေ၏။ ၁၄  စစ်မှုထမ်းသူတို့ကလည်း “ကျွန်ုပ်တို့ကော မည်သို့ပြုရပါမည်နည်း” ဟုမေးလျှောက်ကြလျှင် “သင်တို့သည် မည်သူ့ကိုမျှ ဒုက္ခမပေးကြနှင့်။ မည်သူ့ကိုမျှ မတရားမစွပ်စွဲကြနှင့်။ သင်တို့ရသောအခနှင့် ရောင့်ရဲကြလော့” ဟုပြန်ပြော၏။ ၁၅  လူတို့သည် ခရစ်တော်ကို မျှော်လင့်နေကြရာ ယောဟန်သည် “ခရစ်တော်ဖြစ်ပါမည်လော” ဟူ၍ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် စိတ်နှလုံးထဲမှာ ဆင်ခြင်လျက်နေကြ၏။ ၁၆  ယောဟန်က “ငါမူကား သင်တို့ကို ရေဖြင့် နှစ်ခြင်းပေး၏။ သို့သော် ငါ့ထက် တတ်စွမ်းနိုင်သောသူသည် ငါ့နောက်၌ ကြွလာလိမ့်မည်။ သူ၏ ဖိနပ်ကြိုးကိုပင် ငါသည် မဖြေထိုက်။ ထိုသူသည် သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ မီးဖြင့်လည်းကောင်း သင်တို့ကို နှစ်ခြင်းပေးလိမ့်မည်။ ၁၇  ထိုသူသည် လှေ့စရာ ဆန်ကောကို ကိုင်လျက် မိမိ၏ ကောက်နယ်တလင်းကို အကုန်အစင် ရှင်းလိမ့်မည်။ ဂျုံစပါးတို့ကို စပါးကျီထဲ စုသိမ်း၍ အဖျင်းတို့ကို မငြိမ်းနိုင်သောမီးဖြင့် ရှို့လိမ့်မည်” ဟုဖြေကြား၏။ ၁၈  ယောဟန်သည် အခြားသော နှိုးဆော်ချက်များစွာနှင့်တကွ လူတို့ကို သတင်းကောင်း ဟောပြောလျက်နေ၏။ ၁၉  သို့သော် နယ်စားမင်းဟေရုဒ်သည် ညီတော်၏ဇနီး ဟေရောဒိအတွက်နှင့် ကိုယ်တိုင်ပြုခဲ့သော ဆိုးသွမ်းမှုများအတွက် ယောဟန်၏ ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းကို ခံရသောကြောင့်၊ ၂၀  ထိုပြစ်မှုခပ်သိမ်းအပေါ်တွင် ထပ်ဆင့်လျက် ယောဟန်ကိုလည်း ထောင်ချလေ၏။ ၂၁  လူအပေါင်းတို့သည် နှစ်ခြင်းခံကြသော် ယေရှုသည်လည်း နှစ်ခြင်းခံ၍ ဆုတောင်းတော်မူစဉ် ကောင်းကင်ပွင့်သဖြင့်၊ ၂၂  သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်သည် ချိုးငှက်ကဲ့သို့သောသဏ္ဌာန်ဖြင့် ကိုယ်တော့်အပေါ် ဆင်းသက်၍ “သင်သည် ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသော ငါ၏ချစ်သားဖြစ်၏” ဟုကောင်းကင်မှ အသံတော် ထွက်ပေါ်လေ၏။ ၂၃  ယေရှုသည် အမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်စပြုသောအခါ အသက်သုံးဆယ်ခန့်ရှိတော်မူ၏။ လူတို့ထင်မြင်ချက်အရကိုယ်တော်သည် ယောသပ်၏သား၊ယောသပ်သည် ဧလိ၏သား၊ ၂၄  ဧလိသည် မဿတ်၏သား၊မဿတ်သည် လေဝိ၏သား၊လေဝိသည် မေလခိ၏သား၊မေလခိသည် ယန္န၏သား၊ယန္နသည် ယောသပ်၏သား၊ ၂၅  ယောသပ်သည် မတ္တသိ၏သား၊မတ္တသိသည် အာမုတ်၏သား၊အာမုတ်သည် နာဟုံ၏သား၊နာဟုံသည် ဧသလိ၏သား၊ဧသလိသည် နဂ္ဂဲ၏သား၊ ၂၆  နဂ္ဂဲသည် မာအတ်၏သား၊မာအတ်သည် မတ္တသိ၏သား၊မတ္တသိသည် ရှေမိန်၏သား၊ရှေမိန်သည် ယောသက်၏သား၊ယောသက်သည် ယောဒ၏သား၊ ၂၇  ယောဒသည် ယောဟန္န၏သား၊ယောဟန္နသည် ရေသ၏သား၊ရေသသည် ဇေရုဗဗေလ၏သား၊ဇေရုဗဗေလသည် ရှာလသေလ၏သား၊ရှာလသေလသည် နေရိ၏သား၊ ၂၈  နေရိသည် မေလခိ၏သား၊မေလခိသည် အဒ္ဒိ၏သား၊အဒ္ဒိသည် ကောသံ၏သား၊ကောသံသည် ဧလမောဒံ၏သား၊ဧလမောဒံသည် ဧရ၏သား၊ ၂၉  ဧရသည် ယေရှု၏သား၊ယေရှုသည် ဧလျေဇာ၏သား၊ဧလျေဇာသည် ယောရိမ်၏သား၊ယောရိမ်သည် မဿတ်၏သား၊မဿတ်သည် လေဝိ၏သား၊ ၃၀  လေဝိသည် ရှုမောင်၏သား၊ရှုမောင်သည် ယုဒ၏သား၊ယုဒသည် ယောသပ်၏သား၊ယောသပ်သည် ယောနံ၏သား၊ယောနံသည် ဧလျာကိမ်၏သား၊ ၃၁  ဧလျာကိမ်သည် မေလေ၏သား၊မေလေသည် မဲနာ၏သား၊မဲနာသည် မတ္တသ၏သား၊မတ္တသသည် နာသန်၏သား၊နာသန်သည် ဒါဝိဒ်၏သား၊ ၃၂  ဒါဝိဒ်သည် ယေရှဲ၏သား၊ယေရှဲသည် ဩဗက်၏သား၊ဩဗက်သည် ဗောဇ၏သား၊ဗောဇသည် စာလမုန်၏သား၊စာလမုန်သည် နာရှုန်၏သား၊ ၃၃  နာရှုန်သည် အမိနဒပ်၏သား၊အမိနဒပ်သည် အာရနိ၏သား၊အာရနိသည် ဟေဇရုံ၏သား၊ဟေဇရုံသည် ဖာရက်၏သား၊ဖာရက်သည် ယုဒ၏သား၊ ၃၄  ယုဒသည် ယာကုပ်၏သား၊ယာကုပ်သည် ဣဇာက်၏သား၊ဣဇာက်သည် အာဗြဟံ၏သား၊အာဗြဟံသည် တေရ၏သား၊တေရသည် နာခေါ်၏သား၊ ၃၅  နာခေါ်သည် စေရောက်၏သား၊စေရောက်သည် ရာဂေါ၏သား၊ရာဂေါသည် ဖာလက်၏သား၊ဖာလက်သည် ဟေဗာ၏သား၊ဟေဗာသည် ရှာလ၏သား၊ ၃၆  ရှာလသည် ကာအိနန်၏သား၊ကာအိနန်သည် အာဖာဇဒ်၏သား၊အာဖာဇဒ်သည် ရှေမ၏သား၊ရှေမသည် နောဧ၏သား၊နောဧသည် လာမက်၏သား၊ ၃၇  လာမက်သည် မသုရှလ၏သား၊မသုရှလသည် ဧနောက်၏သား၊ဧနောက်သည် ယာရက်၏သား၊ယာရက်သည် မဟာလေလ၏သား၊မဟာလေလသည် ကာဣနန်၏သား၊ ၃၈  ကာဣနန်သည် ဧနုတ်၏သား၊ဧနုတ်သည် ရှေသ၏သား၊ရှေသသည် အာဒံ၏သား၊အာဒံသည် ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်သတည်း။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

သို့မဟုတ်၊ “ဧကရာဇ်မင်း။”
မူရင်း၊ “နောင်တနှင့်ထိုက်တန်သော အသီးများကို သီးကြလော့။”