လုကာ ၂၀:၁-၄၇

၂၀  တစ်နေ့သ၌ ကိုယ်တော်သည် ဗိမာန်တော်တွင် လူတို့ကိုသွန်သင်လျက် သတင်းကောင်း ဟောပြောတော်မူစဉ် ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးများ၊ ကျမ်းတတ်များ၊ လူကြီးများသည် အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်၍၊ ၂  “သင်သည် ဤအမှုအရာများကို အဘယ်အခွင့်အာဏာနှင့် ပြုကြောင်း၊ ထိုအခွင့်အာဏာကို မည်သူပေးကြောင်း ငါတို့အား ပြောပါ” ဟု ဆိုကြသော်၊ ၃  ယေရှုက “ငါလည်း သင်တို့ကို တစ်ခုမေးဦးမည်။ သင်တို့ ဖြေဆိုကြလော့။ ၄  ယောဟန်၏ နှစ်ခြင်းသည် ကောင်းကင်ကဖြစ်သလော၊ လူကဖြစ်သလော” ဟု ပြန်၍ မိန့်တော်မူ၏။ ၅  ထိုသူတို့သည် အချင်းချင်းဆွေးနွေး၍ “‘ကောင်းကင်ကဖြစ်၏’ ဟု ငါတို့ဆိုလျှင်၊ ‘အဘယ်ကြောင့် ယောဟန်ကို မယုံကြသနည်း’ ဟု သူမေးဦးမည်။ ၆  ‘လူကဖြစ်၏’ ဟု ငါတို့ဆိုလျှင် လူအပေါင်းတို့သည် ငါတို့ကို ခဲနှင့် ပေါက်ကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား သူတို့သည် ယောဟန်ကို ပရောဖက်ဟူ၍ ယူမှတ်ကြ၏” ဟု ဆိုကြ၏။ ၇  သို့နှင့် အဘယ်ကဖြစ်သည်ကို ငါတို့မသိ ဟု သူတို့ပြန်ပြောကြ၏။ ၈  ယေရှုက “ငါလည်း ဤအမှုအရာများကို အဘယ်အခွင့်အာဏာနှင့် ပြုကြောင်း သင်တို့အား ငါမပြော” ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ၉  ထိုအခါ လူတို့ကို ပုံဥပမာဖြင့် မိန့်တော်မူသည်မှာ၊ “လူတစ်ဦးသည် စပျစ်ခြံကို စိုက်ပျိုး၍ ခြံလုပ်သားတို့အား သီးစားချပြီးလျှင် အခြားသောပြည်သို့ အတန်ကြာ ထွက်သွားလေ၏။ ၁၀  အချိန်တန်သော် သီးစားခကိုရရန် ခြံလုပ်သားများထံသို့ ကျွန်တစ်ဦးကို စေလွှတ်လေ၏။ သို့ရာတွင် ခြံလုပ်သားများသည် ထိုကျွန်ကို ရိုက်နှက်ပြီးမှ လက်ချည်းလွှတ်လိုက်ကြ၏။ ၁၁  နောက်တစ်ဖန် အခြားသော ကျွန်တစ်ဦးကို စေလွှတ်ပြန်လျှင် သူတို့သည် ရိုက်၍ အရှက်ခွဲပြီး လက်ချည်းလွှတ်လိုက်ကြ၏။ ၁၂  တစ်ဖန် တတိယကျွန်ကို စေလွှတ်ပြန်လျှင် သူ့ကိုလည်း ဒဏ်ရာရစေပြီး နှင်ထုတ်လိုက်ကြ၏။ ၁၃  ထိုအခါ စပျစ်ခြံပိုင်ရှင်က ‘အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်း။ ငါ၏ ချစ်သားကို ငါစေလွှတ်မည်။ ငါ့သားကိုမူ သူတို့ လေးစားကြလိမ့်မည်’ ဟု ဆိုလေ၏။ ၁၄  ခြံလုပ်သားတို့သည် သားကိုမြင်လျှင် ‘ဤသူသည် အမွေခံဖြစ်၏။ သူ့ကိုသတ်ကြစို့။ သို့မှ သူ၏အမွေကို ငါတို့ရကြမည်’ ဟု အချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြီးမှ၊ ၁၅  ခြံအပြင်သို့ နှင်ထုတ်၍ သတ်ပစ်ကြ၏။ ထို့ကြောင့်၊ စပျစ်ခြံပိုင်ရှင်သည် ထိုသူတို့ကို မည်သို့ပြုမည်နည်း။ ၁၆  ခြံပိုင်ရှင်သည် လာ၍ ခြံလုပ်သားတို့ကို ဖျက်ဆီးပြီးမှ ထိုခြံကို အခြားသူတို့အား ပေးလိမ့်မည်။” လူတို့သည် ကြားလျှင် “ထိုသို့မဖြစ်ပါစေနှင့်” ဟု လျှောက်ကြသော်၊ ၁၇  သူတို့ကိုကြည့်၍ ကိုယ်တော်က “‘တိုက်ကို တည်ဆောက်သောသူတို့ ပယ်ထားသော ကျောက်သည် ထောင့်ချုပ်ကျောက် ဖြစ်လာ၏’ ဟူသော ကျမ်းစကားသည် အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။ ၁၈  ထိုကျောက်ပေါ်သို့ လဲကျသူတိုင်း ကျိုးပဲ့လိမ့်မည်။ မည်သူ့အပေါ်မဆို ထိုကျောက်ကျလျှင်မူကား ညက်ညက်ကြေလိမ့်မည်” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ၁၉  ကျမ်းတတ်နှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးတို့သည် မိမိတို့ကို ရည်ဆောင်လျက် ထိုဥပမာစကားကို မိန့်တော်မူကြောင်း သိကြ၍ ထိုအချိန်နာရီတွင်ပင် ကိုယ်တော်ကို ဖမ်းဆီးရန် ရှာကြံကြ၏။ သို့ရာတွင် လူအုပ်ကို ကြောက်ကြ၏။ ၂၀  ထိုအခါ သူတို့သည် ကိုယ်တော်ကို မျက်ခြည်မပြတ် စောင့်ကြည့်ပြီးနောက် စကားအားဖြင့် ကျော့မိ၍ မြို့ဝန်မင်းလက်သို့ အပ်နှံသောအခွင့်ရရန် ဖြောင့်မတ်ဟန်ဆောင်သော သူလျှိုတို့ကို အထံတော်သို့ စေလွှတ်ကြ၏။ ၂၁  ထိုသူတို့ မေးလျှောက်ကြသည်မှာ၊ “ဆရာ၊ သင်သည် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာ မိန့်ဆို သွန်သင်၍ လူ့မျက်နှာကိုလည်း မထောက်တတ်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ နည်းလမ်းတော်ကို အမှန်အတိုင်း သွန်သင်တတ်သူ ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိကြပါ၏။ ၂၂  ကျွန်ုပ်တို့သည် ကဲသာ*အား အခွန်ဆက်သင့်၊ မဆက်သင့် အမိန့်ရှိတော်မူပါ။” ၂၃  သို့သော် ကိုယ်တော်သည် ထိုသူတို့၏ စဉ်းလဲမှုကို သိသဖြင့်၊ ၂၄  “ဒေနာရိတစ်ပြားကို ပြလော့။ မည်သူ၏ပုံ၊ မည်သူ၏ ကမ္ပည်းပါသနည်း” ဟု မိန့်တော်မူ၏။ သူတို့က “ကဲသာ၏ပုံ၊ ကဲသာ၏ကမ္ပည်း ဖြစ်ပါသည်” ဟု လျှောက်ကြသော်၊ ၂၅  ကိုယ်တော်က “ကဲသာ၏ဥစ္စာကို ကဲသာအား ပေးကြလော့။ ဘုရားသခင်၏ဥစ္စာကိုကား ဘုရားသခင်အား ပေးကြလော့” ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ၂၆  ထိုသူတို့သည် လူတို့ရှေ့တွင် ကိုယ်တော်၏စကားအမှား ရှာ၍မရနိုင်သဖြင့် ကိုယ်တော်ဖြေကြားပုံကို အံ့သြလျက် ဆိတ်ဆိတ်နေကြ၏။ ၂၇  သို့ရာတွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း မရှိဟု ခံယူသော ဇဒ္ဒုကဲ*အချို့သည် အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်၍၊ ၂၈  “ဆရာ၊ ‘လူတစ်ဦး၏ အစ်ကိုဖြစ်သူသည် သားသမီးမရဘဲ သေသွား၍ မယားကျန်ရစ်လျှင် သူ၏ညီသည် မရီးကိုယူ၍ အစ်ကို၏မျိုးနွယ်ကို မပြတ်ထိန်းသိမ်းစေ’ ဟုကျွန်ုပ်တို့အား မောရှေရေးထားခဲ့ပါပြီ။ ၂၉  တစ်ချိန်က ညီအစ်ကိုခုနစ်ဦးရှိခဲ့ဖူးပါ၏။ အကြီးဆုံးသည် အိမ်ထောင်ပြု၍ သားသမီးမရဘဲ သေဆုံးသွား၏။ ၃၀  ထိုနည်းတူ ဒုတိယ၊ ၃၁  နှင့် တတိယညီသည် ထိုအမျိုးသမီးကို သိမ်းယူ၏။ ညီအစ်ကိုခုနစ်ဦးတို့သည် ထိုနည်းတူပြုကြ၏။ သူတို့သည်လည်း သားသမီးမရဘဲ သေဆုံးသွားကြ၏။ ၃၂  နောက်ဆုံး၌ ထိုမိန်းမလည်း သေလေ၏။ ၃၃  သို့ဖြစ်၍ ထိုမိန်းမသည် ထိုသူခုနစ်ဦးစလုံးနှင့် စုံဖက်ခဲ့သဖြင့် ထမြောက်ရာကာလတွင် မည်သူ၏မယားဖြစ်မည်နည်း” ဟုမေးကြ၏။ ၃၄  ယေရှုက “ဤလောကသားတို့သည်* ထိမ်းမြားပေးစားခြင်းကို ပြုတတ်ကြ၏။ ၃၅  သို့သော် လာမည့်ကာလ*တွင် သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းကို ရထိုက်သူတို့သည် ထိမ်းမြားပေးစားခြင်းကို ပြုကြမည်မဟုတ်။ ၃၆  သူတို့သည် သေရတော့မည်မဟုတ်။ ကောင်းကင်တမန်များ ကဲ့သို့ ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများ ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ၃၇  ချုံပုတ်အကြောင်းမှတ်တမ်းတွင် မောရှေက ယေဟောဝါဘုရားအား အာဗြဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇာက်၏ဘုရား၊ ယာကုပ်၏ဘုရား ဟု ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် လူသေတို့ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့၏။ ၃၈  ဘုရားသခင်သည် သေလွန်သောသူတို့၏ဘုရား မဟုတ်။ အသက်ရှင်သောသူတို့၏ဘုရား ဖြစ်တော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား ထိုသူအပေါင်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏အမြင်တွင် အသက်ရှင်နေကြ၏” ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ၃၉  ကျမ်းတတ်အချို့က “ဆရာ၊ သင်၏စကားသည် လျောက်ပတ်ပေ၏” ဟုလျှောက်ကြ၏။ ၄၀  သူတို့သည် ကိုယ်တော်အား ထပ်၍မမေးဝံ့ကြတော့ချေ။ ၄၁  ထိုအခါ ကိုယ်တော်က “ခရစ်တော်သည် ဒါဝိဒ်၏သားဖြစ်သည်ဟု အဘယ်ကြောင့် ဆိုကြသနည်း။ ၄၂  အကြောင်းမူကား ဆာလံကျမ်းတွင် ဒါဝိဒ်ကိုယ်တိုင်က ‘ယေဟောဝါဘုရားသည် “သင်၏ရန်သူတို့ကို သင်၏ခြေတင်ရာအဖြစ် ငါမချမထားမီတိုင်အောင်၊ ၄၃  ငါ၏လက်ယာဘက်၌ ထိုင်နေလော့” ဟုငါ၏သခင်အား မိန့်တော်မူသည်’ ဟူ၍ဆို၏။ ၄၄  ထို့ကြောင့် ဒါဝိဒ်သည် ခရစ်တော် ကို ‘သခင်’ ဟုခေါ်လျှင် သူ၏သား မည်သို့ဖြစ်နိုင်မည်နည်း” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ၄၅  လူအပေါင်းတို့သည် နားထောင်နေကြစဉ် တပည့်တော်တို့အား ကိုယ်တော်က၊ ၄၆  “ကျမ်းတတ်တို့ကို သတိထားကြလော့။ သူတို့သည် ဝတ်လုံများကို ဝတ်လျက် သွားလာခြင်းကို နှစ်သက်ကြ၏။ ဈေး၌ရိုသေစွာ နှုတ်ဆက်ခြင်း၊ တရားဇရပ်များတွင် ရှေ့ဆုံးနေရာ၊ ပွဲသဘင်များတွင် အထင်ပေါ်ဆုံးနေရာများကို နှစ်သက်ကြ၏။ ၄၇  မုဆိုးမတို့၏ဥစ္စာကို ဝါးမျို*၍ ဟန်ဆောင်လျက် ရှည်လျားစွာ ဆုတောင်းတတ်ကြ၏။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် သာ၍ကြီးလေးသော တရားစီရင်ခြင်းကို ခံရကြမည်” ဟု မိန့်တော်မူ၏။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

သို့မဟုတ်၊ “ဧကရာဇ်မင်း။”
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ကောင်းကင်တမန်များရှိသည်ကိုလည်းကောင်း မယုံကြည်သည့် ထင်ရှားသောဂျူးဘာသာရေးအဖွဲ့။
သို့မဟုတ်၊ “ဤလောကစနစ်၏သားသမီး။”
သို့မဟုတ်၊ “ထိုလောကစနစ်။”
မူရင်း၊ “အိမ်ကို ဝါးမျို။”