လုကာ ၂:၁-၅၂

 ထိုကာလ၌ လူအားလုံး* အမည်စာရင်းသွင်းရန် ကဲသာ*ဩဂုတ္တုသည် အမိန့်တော်ရှိ၏။ ၂  ကုရေနိသည် ဆီးရီးယားဘုရင်ခံဖြစ်စဉ်တွင်ပထမဆုံး အမည်စာရင်း ကောက်ယူခဲ့၏။ ၃  လူအပေါင်းတို့သည် အမည်စာရင်းသွင်းရန် အသီးသီး မိမိတို့ နေရင်းမြို့သို့ သွားကြ၏။ ၄  ယောသပ်သည်လည်း ဒါဝိဒ်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်၍ ဂါလိလဲပြည် နာဇရက်မြို့မှ ယုဒပြည်ရှိ ဘက်သလီဟင်အမည်ရှိသော ဒါဝိဒ်၏မြို့သို့ တက်သွားလေ၏။ ၅  စေ့စပ်၍ ထိမ်းမြားထားသော မာရိနှင့်အတူ အမည်စာရင်းသွင်းရန် ထိုမြို့သို့ ထွက်သွားခြင်းဖြစ်၏။ ထိုအခါ မာရိတွင် ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာရှိနေပြီ။ ၆  ထိုမြို့တွင်ရှိနေစဉ် မာရိသည် ဖွားချိန်စေ့သဖြင့်၊ ၇  သားဦးကိုဖွားမြင်လေ၏။ တည်းခိုရာဇရပ်၌ သူတို့နေစရာမရှိသောကြောင့် သူငယ်ကို အနှီးနှင့်ပတ်ပြီးမှ နွားစားခွက်၌ သိပ်ထားလေ၏။ ၈  ထိုအရပ်ဒေသမှ သိုးထိန်းများသည် မိမိတို့၏သိုးအုပ်များကို ညအခါ ကွင်းပြင်၌ ထိန်းကျောင်းလျက်ရှိကြ၏။ ၉  ယေဟောဝါဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်သည် သူတို့အနီးတွင် ရုတ်တရက်ပေါ်လာ၍ ဝန်းကျင်၌လည်း ယေဟောဝါဘုရား၏ဘုန်းတော် ထွန်းတောက်သဖြင့် အလွန်ကြောက်ရွံ့ကြ၏။ ၁၀  သို့ရာတွင် ကောင်းကင်တမန်က “ကြောက်ရွံ့ခြင်း မရှိကြနှင့်။ လူအပေါင်းတို့အတွက် အလွန်ဝမ်းမြောက်ဖွယ် သတင်းကောင်းကို ငါသည် သင်တို့အား ပြောကြားရ၏။ ၁၁  အကြောင်းမူကား သခင်ခရစ်တော် တည်းဟူသော ကယ်တင်ရှင်သည် သင်တို့အတွက် ဒါဝိဒ်၏မြို့၌ ယနေ့ ဖွားမြင်ခြင်းကို ခံတော်မူပြီ။ ၁၂  အဘယ်နိမိတ်ဖြင့် သင်တို့သိရမည်နည်းဟူမူကား၊ ဖွားစသူငယ်ကို အနှီးဖြင့်ပတ်လျက် နွားစားခွက်၌ သိပ်ထားသည်ကို တွေ့ရလိမ့်မည်” ဟုမြွက်ဆို၏။ ၁၃  ထို ကောင်းကင်တမန်နှင့်အတူ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေများစွာတို့သည် ရုတ်တရက်ထင်ရှား၍ ဘုရားသခင်အား၊ ၁၄  “ကောင်းကင်၌ ဘုရားသခင်သည် ဘုန်းကြီးတော်မူပါစေ။ မြေကြီးပေါ်၌လည်း ဘုရားသခင်၏ မျက်နှာသာရသူတို့တွင် ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ” ဟုချီးမွမ်းကြ၏။ ၁၅  ကောင်းကင်တမန်တို့သည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်သွားသောအခါ သိုးထိန်းတို့က “ငါတို့သည် ယေဟောဝါဘုရား ဖော်ပြတော်မူသော ဤအမှုကိုကြည့်ရှုရန် ဘက်သလီဟင်မြို့သို့ ယခုသွားကြစို့” ဟု အချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏။ ၁၆  သူတို့သည် အလျင်အမြန်သွား၍ မာရိနှင့်ယောသပ်အပြင် နွားစားခွက်၌ သိပ်ထားလျက်ရှိသော ဖွားစသူငယ်ကိုလည်း တွေ့ကြ၏။ ၁၇  တွေ့သောအခါ ထိုသူငယ်အကြောင်း မိမိတို့ကြားသိခဲ့ရာများကို ပြောပြကြ၏။ ၁၈  သိုးထိန်းတို့ ပြောပြသမျှကို ကြားသူအပေါင်းတို့သည် အံ့သြကြ၏။ ၁၉  မာရိသည် ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံကို နှလုံးသွင်း၍ ဆင်ခြင်လျက်နေ၏။ ၂၀  သိုးထိန်းတို့သည်လည်း မိန့်မှာခံရသည့်အတိုင်း ကြားရ၊ မြင်ရသမျှကိုထောက်၍ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို ချီးမွမ်းလျက် ပြန်သွားကြ၏။ ၂၁  သူငယ်သည် ရှစ်ရက်သားရှိ၍ အရေဖျားလှီးချိန်စေ့သော် သူ့ကို ယေရှုဟု မှည့်ခေါ်ကြ၏။ ထိုအမည်သည် သူငယ်ကို ကိုယ်ဝန်မဆောင်မီ ကောင်းကင်တမန် ပေးခဲ့သောအမည် ဖြစ်၏။ ၂၂  ထို့နောက် မောရှေ၏ပညတ်ကျမ်း*အတိုင်း သန့်စင်ခြင်းဝတ်ကို ပြုရသောနေ့ရက်ကာလစေ့သော် မိဘတို့သည် သူငယ်ကို ဂျေရုဆလင်မြို့သို့ ဆောင်သွား၍၊ ယေဟောဝါဘုရားအား ဆက်သကြ၏။ ၂၃  အကြောင်းမူကား “သားဦး ယောက်ျားမှန်သမျှကို ယေဟောဝါဘုရားအား ဆက်ကပ်ရမည်” ဟူ၍ ယေဟောဝါဘုရား၏ ပညတ်ကျမ်းတွင် ရေးထား၍ဖြစ်၏။ ၂၄  “ချိုးငှက်တစ်စုံကိုဖြစ်စေ၊ ခိုကလေးနှစ်ကောင်ကိုဖြစ်စေ” ပူဇော်ရမည်ဟူသော ယေဟောဝါဘုရား၏ ပညတ်ကျမ်းတွင် ရေးထားသည့်အတိုင်းဖြစ်၏။ ၂၅  ထိုအခါ ဂျေရုဆလင်မြို့တွင် ရှိမောင် အမည်ရှိသောသူ တစ်ဦးရှိ၏။ ထိုသူသည် ဖြောင့်မတ်သောသူ၊ ဘုရားတရားကြည်ညိုသောသူ၊ အစ္စရေးလူမျိုး၏ နှစ်သိမ့်ခြင်းချမ်းသာကို စောင့်မျှော်သောသူဖြစ်၏။ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်သည် သူ့အပေါ်၌ တည်ရှိ၏။ ၂၆  ထို့ပြင် သူသည်ယေဟောဝါဘုရား၏ ခရစ်တော်ကို မမြင်မီ မသေဆုံးရဟု သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်ဖြင့် ဗျာဒိတ်တော်ကို ရထားနှင့်ပြီ။ ၂၇  သူသည် စွမ်းအားတော် လမ်းညွှန်မှုကြောင့် ဗိမာန်တော်သို့ ရောက်လာ၏။ မိဘတို့သည် ပညတ်ကျမ်း ထုံးစံအတိုင်းပြုရန် ကလေးသူငယ် ယေရှုကို ဆောင်ခဲ့ကြရာ၊ ၂၈  ရှိမောင်သည် သူငယ်ကို ချီပိုက်၍ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းလျက်၊ ၂၉  “အချုပ်အခြာအာဏာ ပိုင်သအုပ်စိုးရှင်၊ ကိုယ်တော်မိန့်ဆိုချက်အတိုင်း ကိုယ်တော့်ကျွန်အား ငြိမ်သက်စွာ သေဆုံးရသောအခွင့်ကို ယခုပေးတော်မူပြီ။ ၃၀  ကိုယ်တော်၏ ကယ်တင်ရာနည်းလမ်းကို ကိုယ့်မျက်စိနှင့် မြင်ရပါပြီ။ ၃၁  ထိုနည်းလမ်းကို လူအမျိုးမျိုးရှေ့မှောက်တွင် အသင့်ပြင်ဆင်တော်မူပြီ။ ၃၂  ဤသူငယ်သည် လူမျိုးခြားတို့ထံမှ မှောင်မိုက်ကို ဖယ်ရှားပေးမည့် အလင်းဖြစ်၍ ကိုယ်တော်၏ အစ္စရေးလူမျိုးအတွက် ဘုန်းအသရေ ဖြစ်လိမ့်မည်” ဟု မြွက်ဆို၏။ ၃၃  မိဘတို့သည် သူငယ်နှင့်ဆိုင်သော ထိုစကားများကို ကြားလျှင် အံ့သြလျက်နေကြ၏။ ၃၄  ရှိမောင် သည်လည်း သူတို့ကို ကောင်းချီးပေး၍ သူငယ်၏ မိခင်မာရိအား “ဤသူငယ်သည် အစ္စရေးလူမျိုးတွင် လူအများတို့ လဲခြင်း၊ ထခြင်းအကြောင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငြင်းပယ်ခံရမည့် နိမိတ်လက္ခဏာလည်း ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၃၅  လူအများတို့၏ စိတ်နှလုံးအကြံအစည်များကို ထင်ရှားစေရန် သင်၏စိတ်နှလုံး*သည်လည်း ဓားရှည်နှင့် အခွင်းခံရလိမ့်မည်” ဟုပြော၏။ ၃၆  အာရှာအနွယ်၊ ဖနွေလ၏သမီး အန္နအမည်ရှိသော ပရောဖက်မတစ်ပါးရှိ၏။ သူသည် အသက်ကြီးရင့်ပြီဖြစ်၏။ ပျိုရွယ်ချိန်တွင် အိမ်ထောင်ကျ၍ ခင်ပွန်းနှင့်ခုနစ်နှစ်သာ ပေါင်းသင်းရ၏။ ၃၇  ထို့နောက် မုဆိုးမဖြစ်၍ ယခု အသက် ရှစ်ဆယ့်လေးနှစ် ရှိနေပြီ။ သူသည် တိုးလျှိုးအသနားခံ ဆုတောင်းခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်းအားဖြင့် နေ့ညမပြတ် ဘုရားဝတ်ကိုပြုလျက် ဗိမာန်တော်နှင့် မခွာဘဲနေ၏။ ၃၈  ထိုအချိန်၌ပင် သူသည် ရောက်လာ၍ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းလေ၏။ ဂျေရုဆလင်မြို့ ကယ်လွှတ်ခံရမည့်အချိန်ကို စောင့်မျှော်နေသူအပေါင်းတို့အား ထိုသူငယ်အကြောင်း ပြောလေ၏။ ၃၉  မိဘတို့သည် ယေဟောဝါဘုရား၏ ပညတ်ကျမ်းအတိုင်း အကုန်အစင်ပြုပြီးမှ ဂါလိလဲပြည်၊ မိမိတို့နေရင်းမြို့ နာဇရက်သို့ ပြန်သွားကြ၏။ ၄၀  သူငယ်သည် ကြီးထွား၍ ခွန်အားတိုးပွားလျက်၊ ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံလေ၏။ ဘုရားသခင်၏ မျက်နှာသာကိုလည်း ရလျက်နေ၏။ ၄၁  သူငယ် ၏မိဘတို့သည် နှစ်စဉ် ပသခါပွဲခံချိန်၌ ဂျေရုဆလင်မြို့သို့ သွားလေ့ရှိကြ၏။ ၄၂  ယေရှုအသက် တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ် ရှိသော် ပွဲတော်ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်း တက်သွားကြ၏။ ၄၃  ပွဲနေ့ရက်များလွန်ပြီးမှ ပြန်ကြစဉ်တွင် သူငယ်ယေရှုသည် ဂျေရုဆလင်မြို့၌ နေရစ်လေ၏။ မိဘတို့သည် ထိုအခြင်းအရာကို မသိကြ။ ၄၄  ခရီးသွားဖော်စုထဲမှာ သူငယ်ပါသည်ဟု စိတ်ထင်နှင့် တစ်နေ့ခရီးသွားပြီးမှ အဆွေအမျိုး၊ အသိအကျွမ်းတို့တွင်လိုက်ရှာ၍၊ ၄၅  ရှာမတွေ့သောအခါ ဂျေရုဆလင်မြို့သို့ပြန်၍ ကြိုးစားရှာဖွေကြ၏။ ၄၆  သုံးရက်ကြာသော် သူငယ်သည် ဗိမာန်တော်၌ ဆရာတို့ အလယ်မှာထိုင်၍ သူတို့၏စကားကို ကြားနာလျက်၊ မေးမြန်းလျက်နေကြောင်း တွေ့ကြ၏။ ၄၇  သူ၏စကားကို နားထောင်သူအပေါင်းတို့သည် သူ၏ဉာဏ်ပညာနှင့် အဖြေများကို အံ့သြကြ၏။ ၄၈  မိဘတို့သည် သားကိုရှာတွေ့လျှင် အံ့သြမိန်းမောလျက်၊ မိခင်က “ငါ့သား၊ ငါတို့အား အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ပြုသနည်း။ သင့်အဖနှင့် ငါသည် စိတ်ပူပန်လျက် သားကိုရှာကြပြီ” ဟု ဆိုသော်၊ ၄၉  ယေရှုက “မိဘတို့သည် အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်ကို ရှာကြပါသနည်း။ ကျွန်ုပ်သည် အဖ၏အိမ်တော်၌ ရှိနေမည်အကြောင်းကို မသိကြသလော” ဟု ပြောဆိုလေ၏။ ၅၀  သို့သော် သူတို့သည် ထိုစကားကို နားမလည်ကြ။ ၅၁  ယေရှုသည် မိဘတို့နှင့်အတူ ဆင်းသွား၍ နာဇရက်မြို့သို့ရောက်သော် သူတို့ကို လက်အောက်ခံလျက်နေ၏။ မိခင်သည်လည်း ထိုအကြောင်းအရာ အလုံးစုံကို နှလုံးသွင်းထားလေ၏။ ၅၂  ယေရှုသည်လည်း ကာယဉာဏ ကြီးထွားတိုးတက်လျက် ဘုရားသခင့်ရှေ့၊ လူတို့ရှေ့မှာ မျက်နှာပွင့်လန်းတော်မူ၏။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

မူရင်း၊ “လူနေရာမြေတစ်ပြင်လုံးတွင်။”
သို့မဟုတ်၊ “ဧကရာဇ်မင်း။”
သိနာတောအရပ်တွင် ဖျန်ဖြေသူမောရှေအားဖြင့် အစ္စရေးလူမျိုးအား ဘုရားသခင်ပေးသောပညတ်။
ဂရိ၊ “ပစီးခီး။” နောက်ဆက်တွဲ ၇ ရှု။