လုကာ ၁:၁-၈၀

 လေးစားရပါသော သော်ဖိလုမင်း၊ လူအများတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ အကြွင်းမဲ့ သက်ဝင်ယုံကြည်သော အကြောင်းအရာများကို ရေးသားပြုစုခဲ့ကြ၏။ ၂  ထိုသူတို့သည် အစကပင် မျက်မြင်သက်သေဖြစ်သူများ၊ ဤသတင်းကို ပြောကြားသူများထံမှ ကြားသိရသည့်အလျောက် ရေးသားပြုစုကြသည့်နည်းတူ၊ ၃  ကျွန်ုပ်သည်လည်း ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံကို အစမှ သေချာစွာ လေ့လာစိစစ်ထားသောကြောင့် အစီအစဉ်တကျ ရေးသားပြုစုမည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ၏။ ၄  အသင် နှုတ်တိုက်သွန်သင်ခံရသော အကြောင်းအရာတို့သည် အကြွင်းမဲ့ဟုတ်မှန်ကြောင်း သိလာစေရန် ဤသို့ပြုစုရခြင်းဖြစ်၏။ ၅  ယုဒပြည်ကို အုပ်စိုးသော ဟေရုဒ်မင်း လက်ထက်တွင် အဘိယအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့် ဇာခရိအမည်ရှိသော ယဇ်ပုရောဟိတ်တစ်ပါးရှိ၏။ သူ၏ဇနီးမှာ အာရုန်အနွယ်ဖြစ်၍ ဧလိရှဗက် အမည်ရှိ၏။ ၆  ထိုသူနှစ်ဦးစလုံးသည် ယေဟောဝါ*ဘုရား၏ ပညတ်တော်နှင့် စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက် ရှိသမျှအတိုင်း အပြစ်တင်စရာမရှိအောင် ကျင့်ကြံလိုက်လျှောက်သောကြောင့် ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်ကြ၏။ ၇  ဧလိရှဗက်သည် မြုံသောကြောင့် သူတို့တွင် သားသမီးမရှိ။ ထိုသူနှစ်ဦးတို့သည် အသက်ကြီးရင့်နေကြပြီ။ ၈  ဇာခရိသည် မိမိ၏အဖွဲ့ တာဝန်ကျ၍ ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို ဆောင်ရွက်စဉ်၊ ၉  ယဇ်ပုရောဟိတ်ထုံးစံအတိုင်း မဲကျသဖြင့် ယေဟောဝါဘုရား၏ ဗိမာန်တော်အတွင်းသို့ဝင်၍ နံ့သာပေါင်းကို မီးရှို့ပူဇော်ရ၏။ ၁၀  နံ့သာပေါင်းကို ပူဇော်ချိန်၌ လူအပေါင်းတို့သည် အပြင်၌ ဆုတောင်းလျက်ရှိကြ၏။ ၁၁  ထိုအခါ ယေဟောဝါဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်သည် နံ့သာပေါင်းမီးရှို့ရာ ယဇ်ပလ္လင်၏ လက်ယာဘက်တွင်ရပ်လျက် ပေါ်လာ၏။ ၁၂  ဇာခရိသည် မြင်လျှင် စိတ်ပူပန်လျက် ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ ရောက်လေ၏။ ၁၃  သို့သော် ကောင်းကင်တမန်က “ဇာခရိ၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်။ အကြောင်းမူကား သင်၏ တိုးလျှိုးအသနားခံချက်သည် နားညောင်းခံရပြီ။ သင်၏ဇနီး ဧလိရှဗက်သည် သားယောက်ျားကို ဖွားမြင်လိမ့်မည်။ ထိုသားကို ယောဟန်ဟု အမည်ပေးရမည်။ ၁၄  သင်သည် အလွန်ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူငယ်ဖွားမြင်သောကြောင့် လူအများတို့သည်လည်း ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်။ ၁၅  အကြောင်းမူကား ထိုသားသည် ယေဟောဝါဘုရား၏ရှေ့တော်၌ ကြီးမြတ်သောသူ ဖြစ်လိမ့်မည်။ စပျစ်ဝိုင်နှင့် ယစ်မျိုးကို အလျှင်းမသောက်ဘဲ နေလိမ့်မည်။ အမိဝမ်းထဲရှိစဉ်ကပင် သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်*နှင့် ပြည့်ဝလိမ့်မည်။ ၁၆  အစ္စရေးလူမျိုးအများကို သူတို့၏ဘုရားသခင် ယေဟောဝါထံ ပြန်လှည့်လာစေလိမ့်မည်။ ၁၇  အဖတို့၏ စိတ်နှလုံးကို သားတို့ထံသို့လည်းကောင်း၊ မနာခံသောသူတို့ကို ဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏ ဉာဏ်ပညာလမ်းသို့လည်းကောင်း ပြောင်းလဲစေခြင်းအားဖြင့် ယေဟောဝါဘုရားအတွက် လူမျိုးတစ်မျိုးကို အသင့်ပြင်ဆင်ရန် သူသည် ဧလိယ၏အစွမ်း*သတ္တိနှင့် ပြည့်စုံလျက် ရှေ့တော်မှ သွားလိမ့်မည်” ဟုမိန့်ဆို၏။ ၁၈  ဇာခရိကလည်း “ထိုသို့ဖြစ်မည်ကို ကျွန်ုပ် မည်သို့သိရပါမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်သည် အိုမင်းပါပြီ။ ကျွန်ုပ်၏ဇနီးသည်လည်း အသက်ကြီးရင့်ပါပြီ” ဟုကောင်းကင်တမန်အား ပြောဆိုလျှင်၊ ၁၉  ကောင်းကင်တမန်က “ငါသည် ဘုရားသခင့်အပါးတော်၌ ခစားရသော ဂါဗြေလဖြစ်၏။ ဤသတင်းကောင်းကို သင့်အား ပြောကြားစေရန် ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူ၏။ ၂၀  သို့သော် အချိန်တန်လျှင် ပြည့်စုံမည့် ငါ့စကားကို သင်သည်မယုံသောကြောင့် ဤအကြောင်းအရာ ဖြစ်ပျက်မည့်နေ့ မတိုင်မချင်း စကားမပြောနိုင်ဘဲ အ လျက်နေရလိမ့်မည်” ဟုဆိုပြန်၏။ ၂၁  ထိုအခါ လူတို့သည် ဇာခရိကို စောင့်မျှော်နေကြ၏။ သူသည် ဗိမာန်တော်ထဲတွင် ကြန့်ကြာနေသည့်အတွက် အံ့သြကြ၏။ ၂၂  ဇာခရိသည် ထွက်လာသောအခါ စကားမပြောနိုင်သည်ကိုထောက်၍ ဗိမာန်တော်တွင် ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ မြင်ခဲ့ကြောင်း သူတို့ရိပ်မိကြ၏။ သူသည် ဆွံ့အ၍ လက်ရိပ်ပြလျက်သာနေ၏။ ၂၃  ဇာခရိသည် ဗိမာန်တော်၌ အမှုဆောင်သည့် ကာလစေ့သောအခါ အိမ်သို့ပြန်လေ၏။ ၂၄  ထို့နောက် သူ၏ဇနီးဧလိရှဗက်သည် ကိုယ်ဝန်ရှိ၍ ငါးလပတ်လုံး အိမ်တွင်းအောင်းလျက်နေ၏။ သူက၊ ၂၅  “လူတို့တွင် ငါခံရသောကဲ့ရဲ့ခြင်းအကြောင်းကို ပယ်ရှင်းရန် ယေဟောဝါဘုရားသည် ယခု ငါ့ကိုကြည့်ရှု၍ ဤသို့ကျေးဇူးပြုတော်မူပြီ” ဟုပြော၏။ ၂၆  ကိုယ်ဝန်ခြောက်လတွင် ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တမန် ဂါဗြေလကို ဂါလိလဲပြည်၊ နာဇရက်မြို့သို့ စေလွှတ်လေ၏။ ၂၇  မာရိအမည်ရှိသော အပျိုကညာတစ်ဦးထံ စေလွှတ်ခြင်းဖြစ်၏။ ထိုအပျိုကညာသည် ဒါဝိဒ်၏မျိုးနွယ်မှ ယောသပ်အမည်ရှိသော အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းထားသူဖြစ်၏။ ၂၈  ကောင်းကင်တမန်သည်မာရိထံ ရောက်လာပြီး “အထူးမျက်နှာသာရသောသူ၊ သင်၌ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။ ယေဟောဝါဘုရားသည် သင်နှင့်အတူ ရှိတော်မူ၏” ဟုဆိုလေ၏။ ၂၉  မာရိသည် ထိုစကားကြောင့် အလွန်စိတ်ပူပန်လျက် ဤနှုတ်ဆက်ခြင်းကား အဘယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိလိမ့်မည်နည်း ဟု ဆင်ခြင်လျက်နေ၏။ ၃၀  ထိုအခါကောင်းကင်တမန်က “မာရိ၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း မရှိနှင့်။ သင်သည် ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ မျက်နှာသာရပြီ။ ၃၁  သင်သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍ သားယောက်ျားကို ဖွားမြင်လိမ့်မည်။ ထိုသားကို ယေရှုအမည်ဖြင့် မှည့်ရမည်။ ၃၂  ထိုသားသည် ကြီးမြတ်သောသူ ဖြစ်လိမ့်မည်။ အမြင့်ဆုံးသောအရှင်၏ သားတော်ဟု အခေါ်ခံရလိမ့်မည်။ သူ့အဖ ဒါဝိဒ်၏ရာဇပလ္လင်ကို ယေဟောဝါဘုရားသခင်သည် သူ့အားပေးတော်မူမည်။ ၃၃  သူသည် ယာကုပ်အမျိုးအနွယ်ကို အစဉ်မပြတ် အုပ်စိုးလိမ့်မည်။ သူ၏နိုင်ငံသည်လည်း အဆုံးမရှိရ” ဟုမြွက်ဆို၏။ ၃၄  မာရိကလည်း “မည်သို့ ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။ ကျွန်မသည် ယောက်ျားနှင့် သံဝါသမပြုဖူးပါ” ဟု ကောင်းကင်တမန်အား ဆိုလေ၏။ ၃၅  ကောင်းကင်တမန်က “သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်သည် သင့်အပေါ် သက်ရောက်၍ အမြင့်ဆုံးသောအရှင်၏ တန်ခိုးတော်သည် သင့်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် မွေးဖွားမည့်သူငယ်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်၊ သန့်ရှင်းတော်မူသောသူဟု ခေါ်ဆိုခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ ၃၆  ထို့ပြင် အမြုံမဟု ခေါ်ကြသော သင်၏ဆွေမျိုးဖြစ်သူ ဧလိရှဗက်သည် အသက်ကြီးရင့်ခါမှ သားယောက်ျားကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍ ခြောက်လရှိနေပြီ။ ၃၇  အကြောင်းမူကား ဘုရားသခင်၏မိန့်ဆိုချက်သည် မပြည့်စုံဘဲမနေ” ဟုပြန်ပြော၏။ ၃၈  ထိုအခါ မာရိက “ကျွန်မသည် ယေဟောဝါဘုရား၏ကျွန်မ ဖြစ်ပါ၏။ အရှင့်စကားအတိုင်း ကျွန်မ၌ဖြစ်ပါစေ” ဟုဆိုပြီးနောက် ကောင်းကင်တမန်သည် ထွက်သွားလေ၏။ ၃၉  ထိုကာလအခါ မာရိသည်ထ၍ တောင်တန်းဒေသရှိ ယုဒမြို့တစ်မြို့သို့ အလျင်အမြန် သွားပြီး၊ ၄၀  ဇာခရိအိမ်သို့ဝင်၍ ဧလိရှဗက်ကို နှုတ်ဆက်လေ၏။ ၄၁  မာရိ၏ နှုတ်ဆက်စကားကို ဧလိရှဗက်ကြားသော် သူ၏ဝမ်း၌ လွယ်ထားသောသူငယ်သည် ခုန်လေ၏။ ဧလိရှဗက်သည်လည်း သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်နှင့် ပြည့်ဝလျက်၊ ၄၂  ကျယ်သောအသံနှင့် “သင်သည် မိန်းမတကာတို့ထက် ကောင်းချီးခံစားရ၏။ သင်၏ဝမ်း၌ရှိသော သူငယ်သည်လည်း ကောင်းချီးခံစားရ၏။ ၄၃  ကျွန်ုပ်သခင်၏မိခင်သည် ကျွန်ုပ်ထံသို့ ရောက်လာသောအခွင့်ထူးကို အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်ခံစားရပါသနည်း။ ၄၄  သင်၏နှုတ်ဆက်သံကို ကျွန်ုပ်ကြားသော် ဝမ်းထဲ၌ရှိသော သူငယ်သည် ဝမ်းသာအားရ ခုန်လေပြီ။ ၄၅  ယုံကြည်သောမိန်းမသည်လည်း ပျော်ရွှင်၏။ အကြောင်းမူကား ထိုသူအား ယေဟောဝါဘုရားထံတော်မှ မိန့်ဆိုသောအရာများသည် ပြည့်စုံလိမ့်မည်” ဟုပြော၏။ ၄၆  ထို့နောက် မာရိက “ငါသည် ယေဟောဝါဘုရားကို ချီးမွမ်းပါ၏။ ၄၇  ငါ၏ စိတ်နှလုံးသည်လည်း ငါ၏ ကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင်၌ အလွန်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ပါ၏။ ၄၈  အကြောင်းမူကား မိမိကျွန်မ၏ နိမ့်ကျသောအဖြစ်ကို ကြည့်ရှုတော်မူပြီ။ ယခုမှစ၍ လူမျိုးအဆက်ဆက်တို့သည် ငါ့ကိုပျော်ရွှင်သောသူဟု ခေါ်ကြလိမ့်မည်။ ၄၉  အကြောင်းမူကား တန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသောအရှင်သည် ငါ့အတွက် ကြီးမြတ်သောအမှုကို ပြုတော်မူပြီ။ ကိုယ်တော်၏နာမတော်သည် သန့်ရှင်းတော်မူ၏။ ၅၀  ဘုရားသခင်အား ကြောက်ရွံ့သော လူမျိုးအဆက်ဆက်တို့သည် သနားကြင်နာခြင်း ကျေးဇူးကိုခံစားကြပါ၏။ ၅၁  လက်ရုံးတော်အားဖြင့် တန်ခိုးကိုပြတော်မူပြီ။ မောက်မာသောသူတို့ကို ကွဲလွင့်စေတော်မူပြီ။ ၅၂  ကိုယ်တော်သည် မင်းအရာရှိတို့ကို နန်းချ၍ နိမ့်ကျသောသူတို့ကို ချီးမြှောက်တော်မူပြီ။ ၅၃  ငတ်မွတ်သောသူတို့ကို ကောင်းမွန်ရာများနှင့် ဝလင်စေ၍ ကြွယ်ဝသောသူတို့ကို လက်ချည်းလွှတ်လိုက်တော်မူပြီ။ ၅၄  သနားတော်မူမည်ဟူသော ကတိတော်ကို အစဉ်သတိရလျက် မိမိ၏ကျွန် အစ္စရေးလူမျိုးကို မစတော်မူပြီ။ ၅၅  ငါတို့ဘိုးဘေးများကို မိန့်ဆိုထားသည့်အတိုင်း အာဗြဟံနှင့် သူ၏အမျိုးအနွယ်ကို သနားတော်မူပြီ” ဟုဆို၏။ ၅၆  မာရိသည် ဧလိရှဗက်နှင့် သုံးလခန့် အတူနေပြီးနောက် မိမိအိမ်သို့ပြန်သွားလေ၏။ ၅၇  ဧလိရှဗက်သည် မီးဖွားချိန်စေ့သောအခါ သားယောက်ျားကို ဖွားမြင်လေ၏။ ၅၈  ထိုအခါ ယေဟောဝါဘုရားသည် ဧလိရှဗက်ကို သနားခြင်းကျေးဇူးပြုတော်မူကြောင်း အိမ်နီးချင်းနှင့် အဆွေအမျိုးတို့ ကြားသိသော် သူနှင့်အတူ ဝမ်းမြောက်ကြ၏။ ၅၉  သူတို့သည် ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ သူငယ်ကို အရေဖျားလှီးရန်လာကြသော်၊ အဖ၏အမည်အတိုင်း ဇာခရိဟု မှည့်ခေါ်မည် ပြုကြ၏။ ၆၀  သို့သော် အမိက “ထိုသို့မဟုတ်၊ ယောဟန်ဟူ၍ မှည့်ရမည်” ဟုဆိုလျှင်၊ ၆၁  သူတို့က “သင်၏ အဆွေအမျိုးတွင် ဤအမည်ဖြင့် တစ်ယောက်မျှမရှိ” ဟု ဆိုကြ၏။ ၆၂  ထိုအခါ မည်သို့မှည့်စေလိုသနည်းဟု အဖကို လက်ရိပ်ပြ၍ မေးကြ၏။ ၆၃  အဖသည်လည်း သင်ပုန်းကိုတောင်း၍ “သူ၏အမည်ကား ယောဟန်ဖြစ်၏” ဟုရေးသော် ထိုသူအပေါင်းတို့သည် အံ့သြကြ၏။ ၆၄  ထိုခဏချင်းတွင် ဇာခရိသည် နှုတ်ပွင့်လျက်၊ လျှာကြောပြေလျက် စကားပြောကာ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းလေ၏။ ၆၅  အိမ်နီးချင်းအပေါင်းတို့သည် ကြောက်ရွံ့ကြ၏။ ယုဒပြည် တောင်တန်းဒေသ တစ်လျှောက်လုံးတွင် ထိုသတင်း ပျံ့နှံ့သွားလေ၏။ ၆၆  ကြားသောသူအပေါင်းတို့သည် စိတ်နှလုံးထဲ၌ မှတ်သား၍ “ဤသူငယ်သည် မည်သို့သောသူ ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း” ဟုဆိုကြ၏။ အကြောင်းမူကား ယေဟောဝါဘုရား၏ လက်တော်သည် သူငယ်နှင့်အတူ ရှိတော်မူ၏။ ၆၇  ထိုအခါ အဖဇာခရိသည် သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်ဖြင့် ပြည့်ဝလျက် ပရောဖက်ပြု၍၊ ၆၈  “အစ္စရေးလူမျိုး၏ဘုရားသခင် ယေဟောဝါဘုရားသည် ချီးမွမ်းခံရပါစေ။ အကြောင်းမူကား မိမိလူမျိုးတော်ကို ကယ်နုတ်ရန် အကြည့်အရှု ကြွလာတော်မူပြီ။ ၆၉  ကိုယ်တော်၏ကျွန် ဒါဝိဒ်၏မျိုးနွယ်တွင် ကယ်တင်ခြင်းဦးချိုကို ပေါ်ထွက်စေတော်မူပြီ။ ၇၀  သို့ဖြင့် ရှေးခေတ်က သန့်ရှင်းသော ပရောဖက်တို့၏ နှုတ်မှတစ်ဆင့် မိန့်တော်မူရာကို ပြည့်စုံစေတော်မူ၏။ ၇၁  ငါတို့၏ ရန်သူများနှင့် ငါတို့ကို မုန်းသောသူအပေါင်းတို့၏လက်မှ ကယ်လွှတ်မည်ဟု မိန့်တော်မူပြီ။ ၇၂  ငါတို့၏ဘိုးဘေးများအပေါ် သနားခြင်းကျေးဇူးကိုပြု၍၊ သန့်ရှင်းသော ပဋိညာဉ်ကို အောက်မေ့တော်မူမည်။ ၇၃  ထိုပဋိညာဉ်သည် ငါတို့၏အဖ အာဗြဟံအား ကျိန်ဆိုထားရာဖြစ်၏။ ၇၄  ထိုကျိန်ဆိုချက်နှင့်အညီ ငါတို့ကို ရန်သူတို့လက်မှ လွတ်မြောက်စေပြီးလျှင် ဘုရားသခင်အား ရဲရင့်စွာ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရသောအခွင့်ကို ပေးမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ၇၅  သို့ဖြင့် ငါတို့သည် ကိုယ်တော့်ရှေ့မှောက်တွင် တစ်သက်လုံး သစ္စာစောင့်သိလျက်၊ ဖြောင့်မတ်လျက် ရှိကြမည်အကြောင်းတည်း။ ၇၆  အချင်းသူငယ်၊ သင်သည်လည်း အမြင့်မြတ်ဆုံးအရှင်၏ပရောဖက်ဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား ယေဟောဝါဘုရား၏လမ်းခရီးကို အသင့်ပြင်ဆင်ရန် ရှေ့တော်မှ သွားလိမ့်မည်။ ၇၇  လူမျိုးတော်၏အပြစ်များ ဖြေလွှတ်ခံရရန် ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကို ကြားသိစေလိမ့်မည်။ ၇၈  ထိုအခြင်းအရာသည် ဘုရားသခင်၏ သနားစာနာခြင်း ကျေးဇူးကြောင့် ဖြစ်၏။ အထက်အရပ်မှ ထိုကျေးဇူးတော်သည် အရုဏ်ဦးအလင်းကဲ့သို့ ထွန်းလင်းလိမ့်မည်။ ၇၉  မှောင်မိုက်နှင့် သေခြင်း၏အရိပ်တွင် ထိုင်နေသောသူတို့အပေါ် အလင်းထွန်းလင်း၍ ငါတို့အား ငြိမ်သက်ခြင်းလမ်းသို့ အောင်မြင်စွာပို့ဆောင်လိမ့်မည်”ဟု ဟောလေ၏။ ၈၀  သူငယ်သည်လည်း ကြီးပြင်းလျက် ဉာဏ်သတ္တိ တိုးပွားလေ၏။ သူသည် အစ္စရေးလူမျိုးအား ထင်ရှားသည့်နေ့မတိုင်မီ တောအရပ်၌ နေလေ၏။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

ဤဘာသာပြန်ကျမ်းတွင် ‘ယေဟောဝါ’ ဟူသည့် ဘုရားသခင်၏နာမတော် ၂၃၇ ကြိမ်ပါရှိသည့်အနက်မှ တစ်ကြိမ်အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆက်တွဲ ၂ ရှု။
ဂရိ၊ “နျူမာ။” နောက်ဆက်တွဲ ၈ ရှု။
ဂရိ၊ “နျူမာ။” နောက်ဆက်တွဲ ၈ ရှု။