ရောမ ၆:၁-၂၃

 ထိုသို့ဖြစ်လျှင် မည်သို့ဆိုရမည်နည်း။ မဟာကရုဏာတော်ပွားများစေရန် အပြစ်တရားကိုဆက်၍ ကျင့်နေရမည်လော။ ၂  လုံးဝ မကျင့်နိုင်ရာ။ အပြစ်တရား၌ သေခဲ့သော ငါတို့သည် ထိုတရား၌မည်သို့ဆက်လက် အသက်ရှင်နိုင်ဦးမည်နည်း။ ၃  ခရစ်တော်ယေရှု၌ နှစ်ခြင်းခံသော ငါတို့အားလုံးသည် ကိုယ်တော်၏ သေခြင်း၌ နှစ်ခြင်းခံရကြောင်း သင်တို့မသိကြသလော။ ၄  ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်၏သေခြင်း၌ နှစ်ခြင်းခံသောအားဖြင့် ထိုသခင်နှင့်အတူ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံရ၏။ ထိုအကြောင်းကား ခရစ်တော်သည် ခမည်းတော်၏ဘုန်းတော်အားဖြင့် သေခြင်းမှ ထမြောက်တော်မူသည့်နည်းတူ ငါတို့သည်လည်း ဘဝသစ်တွင် လျှောက်လှမ်းမည်အကြောင်းဖြစ်၏။ ၅  အကြောင်းမူကား အသေခံတော်မူခြင်း၏ ပုံကိုဆောင်၍ ထိုသခင်နှင့်အတူ ငါတို့သည် တစည်းတလုံးတည်းဖြစ်သည်မှန်လျှင် ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်း၏ ပုံကိုလည်းဆောင်၍ တစည်းတလုံးတည်း အမှန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၆  ငါတို့၏ ပင်ကိုစရိုက်ဟောင်းကို ကိုယ်တော်နှင့်အတူ သစ်တိုင်တွင် ရိုက်ထားပြီဟု ငါတို့သိကြ၏။ အပြစ်တရားတည်ရာ ခန္ဓာကိုယ်ကို အစွမ်း မဲ့စေမည်အကြောင်း၊ အပြစ်တရား၏ အစေကိုငါတို့ မခံတော့မည် အကြောင်းတည်း။ ၇  အကြောင်းမူကား သေသောသူသည် အပြစ်တရား၏လက်မှ ကင်းလွတ်ပြီ။ ၈  ထို့ပြင် ငါတို့သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ သေလျှင်ထိုသခင်နှင့်အတူရှင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြ၏။ ၉  အကြောင်းမူကား ခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူပြီဖြစ်၍ မသေရတော့ကြောင်း ငါတို့သိ၏။ သေခြင်းတရားသည် ကိုယ်တော့်အပေါ် အစိုးမရတော့။ ၁၀  ခရစ်တော်သည် အသေခံတော်မူရာတွင် အပြစ်တရား၌ တစ်ခါတည်း အသေခံတော်မူ၏။ အသက်ရှင်တော်မူရာတွင် ဘုရားသခင်အတွက် ရှင်တော်မူ၏။ ၁၁  ထိုနည်းတူ သင်တို့သည် အပြစ်တရား၌ အသေဖြစ်သော်လည်း ခရစ်တော်ယေရှုအားဖြင့် ဘုရားသခင်အတွက် အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်း ကိုယ်ကိုထင်မှတ်ကြလော့။ ၁၂  ထို့ကြောင့် သင်တို့၏သေတတ်သော ခန္ဓာကိုယ်၏ အလိုဆန္ဒသို့လိုက်စေရန် အပြစ်တရားသည် ခန္ဓာကိုယ်၌ အစိုးရလျက် မနေစေနှင့်။ ၁၃  သင်တို့၏ကိုယ်အင်္ဂါများကို ဒုစရိုက်လက်နက်အဖြစ် အပြစ်တရားအား ဆက်သလျက်မနေကြနှင့်။ သေခြင်းမှ အသက်ပြန်ရှင်သူကဲ့သို့ ဘုရားသခင်အား ကိုယ်ကိုဆက်သကြလော့။ ကိုယ်အင်္ဂါများကိုလည်း သုစရိုက်လက်နက်အဖြစ် ဘုရားသခင်အား ဆက်သကြလော့။ ၁၄  သင်တို့သည် ပညတ်တရားအောက်၌ မရှိ၊ မဟာကရုဏာတော်အောက်၌ ရှိသောကြောင့် အပြစ်တရားသည် သင်တို့ကို အစိုးမရပါစေနှင့်။ ၁၅  သို့ဖြစ်လျှင် မည်သို့ဆိုမည်နည်း။ ငါတို့သည် ပညတ်တရားအောက်၌ မရှိ။ မဟာကရုဏာတော်အောက်၌ ရှိသောကြောင့် အပြစ်ကျူးလွန်သင့်သလော။ လုံးဝ မကျူးလွန်သင့်။ ၁၆  တစ်စုံတစ်ဦးကို နာခံရန် ကျွန်အဖြစ် ကိုယ်ကို ဆက်သလျက်နေလျှင်၊ သေခြင်းနှင့်ယှဉ်သော အပြစ်တရားဖြစ်စေ၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ယှဉ်သော နာခံခြင်းတရားဖြစ်စေ ထိုသူ၏ကျွန်ဖြစ်သည်ကို မသိသလော။ ၁၇  သင်တို့သည် အပြစ်တရား၏ကျွန် ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ခံယူခဲ့ပြီးသော သွန်သင်ခြင်းကို စိတ်နှလုံးထဲမှ နာခံသည်ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော် ကြီးလှပေ၏။ ၁၈  သင်တို့သည် အပြစ်တရား၏လက်မှ လွတ်ပြီဖြစ်၍ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၏ကျွန် ဖြစ်လာကြ၏။ ၁၉  သင်တို့၏ ဇာတိသဘောသည် အားနည်းသောကြောင့် လူ့ဝေါဟာရများဖြင့် ငါဆိုရ၏။ မတရားမှုကိုပြုရန် ညစ်ညူးမှုနှင့် မတရားမှုတို့၏ကျွန်အဖြစ် သင်တို့၏ ကိုယ်အင်္ဂါများကို ဆက်သဖူးသည့်နည်းတူ ယခု သန့်ရှင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်ရန် ဖြောင့်မတ်ခြင်း၏ ကျွန်အဖြစ် သင်တို့၏ ကိုယ်အင်္ဂါများကို ဆက်သကြလော့။ ၂၀  သင်တို့သည် အပြစ်တရား၏ကျွန် ဖြစ်စဉ်အခါ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၏ လက်မှ လွတ်ကြ၏။ ၂၁  ထိုစဉ်အခါက သင်တို့ခံစားလေ့ရှိသည့် အကျိုးကား အဘယ်နည်း။ ယခု သင်တို့ ရှက်ကြောက်သောအရာများ ဖြစ်၏။ ထိုသို့သော အရာများသည် သေခြင်း၌ လမ်းဆုံး၏။ ၂၂  ယခုမူကား သင်တို့သည် အပြစ်တရား၏လက်မှလွတ်၍ ဘုရားသခင်၏ကျွန် ဖြစ်လာသဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သော အကျိုးကိုရကြ၏။ အဆုံး၌ ထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မည်။ ၂၃  အပြစ်တရား၏အခကား သေခြင်းဖြစ်၏။ ဘုရားသခင်၏ ဆုကျေးဇူးတော်ကား ငါတို့၏သခင် ခရစ်တော်ယေရှုအားဖြင့် ထာဝရအသက် ဖြစ်သတည်း။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ