ရောမ ၅:၁-၂၁

 သို့ဖြစ်၍ ငါတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ပြီဖြစ်လျှင် ငါတို့၏သခင် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ ငြိမ်သက်ခြင်းကို ခံစားကြစို့။ ၂  ထိုသခင်အားဖြင့်လည်း ယခုငါတို့တည်နေရာ မဟာကရုဏာတော်သို့ ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ချဉ်းကပ်ခွင့်ရကြ၏။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကို မျှော်လင့်လျက် ဝမ်းမြောက်ကြစို့။ ၃  ထိုမျှမက ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေချိန်၌လည်း ရွှင်လန်းကြစို့။ အကြောင်းမူကား ဆင်းရဲဒုက္ခသည် ခံနိုင်ရည်ကို ဖြစ်စေတတ်၏။ ၄  ခံနိုင်ရည်သည်လည်း ဘုရားသခင်၏နှစ်သက်မှုကို ဖြစ်စေတတ်၏။ ဘုရားသခင်၏ နှစ်သက်မှုသည်လည်း မျှော်လင့်ခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်၏။ ၅  ထိုမျှော်လင့်ခြင်းသည် စိတ်ပျက်စရာအကြောင်း မရှိစေတတ်။ အကြောင်းမူကား ငါတို့အား ပေးတော်မူသော သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ကို ငါတို့၏စိတ်နှလုံးထဲသို့ သွန်းလောင်းတော်မူ၏။ ၆  အကြောင်းမူကား ငါတို့သည် အားနည်းလျက်ရှိနေသေးစဉ် ခရစ်တော်သည် သတ်မှတ်ထားချိန်တွင် ဘုရားတရားမဲ့သူတို့အတွက် အသေခံတော်မူ၏။ ၇  ဖြောင့်မတ်သူတစ်ဦးအတွက် အသေခံမည့်သူ ရှိခဲ၏။ သူတော်ကောင်းအတွက်မူ အသေခံဝံ့သူ ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်။ ၈  သို့ရာတွင် ငါတို့သည် အပြစ်သားဖြစ်နေသေးစဉ်ပင် ခရစ်တော်သည် ငါတို့အတွက် အသေခံတော်မူခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ချစ်တော်မူကြောင်း ပြတော်မူ၏။ ၉  ယခုတွင် ငါတို့သည် အသွေးတော်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ပြီဖြစ်၍ ထိုအရှင်ကြောင့် အမျက်တော်သင့်ခြင်းမှ ကယ်တင်ခံရရန် သာ၍အကြောင်းရှိ၏။ ၁၀  အကြောင်းမူကား ငါတို့သည် ရန်သူဖြစ်လျက်ပင် ဘုရားသခင်၏သားတော် အသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့်ပြန်လည် သင့်မြတ်လာလျှင် ယခု သင့်မြတ်ပြီဖြစ်၍ အသက်ရှင်တော်မူခြင်းအားဖြင့် ငါတို့ကို သာ၍ကယ်တင်လိမ့်မည်။ ၁၁  ထိုမျှမက ငါတို့သခင် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ယခု ငါတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ပြီဖြစ်၍ ထိုသခင်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၌ ရွှင်လန်းခြင်းရှိကြ၏။ ၁၂  အပြစ်တရားသည် တစ်ယောက်သောသူအားဖြင့် ဤလောကသို့ ဝင်လာ၏။ သေခြင်းတရားသည်လည်း အပြစ်တရားအားဖြင့် ဝင်လာ၏။ သို့ဖြစ်၍ လူအပေါင်းတို့သည် အပြစ်ရှိသောကြောင့် သေခြင်းတရားသည် လူအပေါင်းတို့ထံ ပြန့်ပွားရ၏။ ၁၃  အကြောင်းမူကား ပညတ်တရားမရှိမီကပင် ဤလောက၌ အပြစ်ရှိ၏။ သို့သော် ပညတ်တရားမရှိမီက မည်သူ့ကိုမျှ အပြစ်ရှိသည်ဟု ယူမှတ်စရာမရှိ။ ၁၄  မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အာဒံလက်ထက်မှစ၍ မောရှေလက်ထက်တိုင်အောင် သေခြင်းတရားသည် အစိုးရ၏။ အာဒံပြစ်မှားသကဲ့သို့ မပြစ်မှားသူများကိုပင် အစိုးရ၏။ ထိုအာဒံသည် ကြွလာတော်မူမည့် သခင်၏ပုံကို ဆောင်သတည်း။ ၁၅  သို့သော်လည်း ပြစ်မှားမှုနှင့် ဆုကျေးဇူးတော်တူသည် မဟုတ်။ အကြောင်းမူကား တစ်ယောက်သောသူ၏ အပြစ်ကြောင့် လူအများ သေကြသည်မှန်လျှင် ဘုရားသခင်၏ မဟာကရုဏာတော်နှင့် တစ်ယောက်သောသူတည်းဟူသော ယေရှုခရစ်၏ မဟာကရုဏာအားဖြင့် ရရှိသော ဆုကျေးဇူးတော်သည် လူအများ၌ သာ၍ကြွယ်ဝ၏။ ၁၆  ထို့ပြင် လူတစ်ဦး၏ ပြစ်မှုအကျိုးဆက်နှင့် ဆုကျေးဇူးတော် တူသည်မဟုတ်။ အကြောင်းမူကား၊ ပြစ်မှုတစ်ခုကြောင့် ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရ၏။ များစွာသော အပြစ်အတွက် ဆုကျေးဇူးတော်မူကား လူအများကို ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်စေ၏။ ၁၇  တစ်ယောက်သောသူ၏ အပြစ်ကြောင့် သေခြင်းတရားသည် အစိုးရသည်မှန်လျှင် မဟာကရုဏာတော်ကိုလည်းကောင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ဆုကျေးဇူးတော်ကိုလည်းကောင်း ကြွယ်ဝစွာခံရသူတို့သည် တစ်ယောက်သောသူတည်းဟူသော ယေရှုခရစ်အားဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းတရားသည် သာ၍အစိုးရလိမ့်မည်။ ၁၈  ထို့ကြောင့် ပြစ်မှုတစ်ခုအားဖြင့် လူအမျိုးမျိုးတို့သည် ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကို ခံရ၏။ ထိုနည်းတူ ဖြောင့်မတ်သော အမှုတစ်ခုအားဖြင့် လူအမျိုးမျိုးတို့သည် အသက်နှင့်ဆိုင်သော ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ရ၏။ ၁၉  အကြောင်းမူကား တစ်ယောက်သောသူ နာခံမှုမရှိသောကြောင့် လူအများသည် အပြစ်သားများ ဖြစ်ရ၏။ ထိုနည်းတူ တစ်ယောက်သောသူ နာခံသောကြောင့် လူအများသည် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ရ၏။ ၂၀  ပညတ်တရားသည် ပြစ်မှုပွားများစေရန် နောက်မှ ဝင်လာ၏။ သို့သော် အပြစ်ပွားများလေ မဟာကရုဏာတော် သာ၍ ကြွယ်ဝလေဖြစ်၏။ ၂၁  အဘယ်အတွက်နည်း။ အပြစ်တရားသည် သေခြင်းနှင့်အတူ အစိုးရသကဲ့သို့ ငါတို့၏သခင် ယေရှုခရစ်ကြောင့် မဟာကရုဏာတော်သည်လည်း ထာဝရအသက်ရစေရန် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအားဖြင့် အစိုးရမည် အကြောင်းတည်း။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ