ရောမ ၁၆:၁-၂၇

၁၆  ကင်ခြေမြို့အသင်းတော်၌ အမှုဆောင်သူ ငါတို့၏ညီအစ်မ ဖိဗေကို သင်တို့နှင့် ငါမိတ်ဆက်ပေး၏။ ၂  သန့်ရှင်းသူတို့ ပြုသင့်သည့်အတိုင်း ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်သော သူ့ကို ကြိုဆိုလက်ခံကြလော့။ သူလိုအပ်သမျှကို ကူညီပေးကြလော့။ အကြောင်းမူကား သူသည် များစွာသောသူတို့မှစ၍ ငါကိုယ်တိုင်ကိုလည်း ကာကွယ်မစသူဖြစ်၏။ ၃  ခရစ်တော်ယေရှု၌ ငါ၏ လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များဖြစ်သော ပြစ်က*နှင့်အာကုလ တို့ကို နှုတ်ဆက်ပေးကြလော့။ ၄  ထိုသူတို့သည် ငါ့*အတွက် လည်စင်းခံဝံ့သူများ ဖြစ်ကြ၏။ သူတို့ကို ငါတစ်ယောက်တည်းသာမက လူမျိုးခြားအသင်းတော် အပေါင်းတို့သည်လည်း ကျေးဇူးတင်ကြ၏။ ၅  သူတို့ အိမ်၌စုဝေးသော အသင်းတော်ကိုလည်း နှုတ်ဆက်ပေးကြလော့။ အာရှနယ်*တွင် ခရစ်တော်၏တပည့် ဦးဆုံး ဖြစ်လာသူများမှ တစ်ယောက်ဖြစ်သူ ငါချစ်သော ဧပဲနက် ကို နှုတ်ဆက်ပေးကြလော့။ ၆  သင်တို့အတွက် များစွာ အားထုတ်လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သူ မာရိ ကို နှုတ်ဆက်ပေးကြလော့။ ၇  ငါ၏အမျိုး၊ ငါနှင့်အတူ အကျဉ်းခံရသော အန္ဒြောနိတ်နှင့် ယုနိတို့ကို နှုတ်ဆက်ပေးကြလော့။ သူတို့သည် တမန်တော်တို့ကြားတွင် အသရေရှိသူများ ဖြစ်ကြ၏။ ငါ့အလျင် ခရစ်တော်၌ တည်နေသောသူလည်း ဖြစ်ကြ၏။ ၈  သခင်၌ ငါချစ်သော အမ္ပလိအာတုကို နှုတ်ဆက်ပေးကြလော့။ ၉  ခရစ်တော်၏အမှုကို ငါတို့နှင့်အတူ ဆောင်ရွက်သော ဥရဗန်နှင့် ငါချစ်သော သတာခုတို့ကို နှုတ်ဆက်ပေးကြလော့။ ၁၀  ခရစ်တော်၌ နှစ်သက်ဖွယ်သော အပေလေနှင့် အာရိတ္တောဗုလု၏ အိမ်သူအိမ်သားတို့ကို နှုတ်ဆက်ပေးကြလော့။ ၁၁  ငါ့အမျိုး ဟေရောဒျုန်ကို နှုတ်ဆက်ပေးကြလော့။ သခင်၌တည်နေသော နာကိသု၏အိမ်သူအိမ်သားတို့ကို နှုတ်ဆက်ပေးကြလော့။ ၁၂  သခင်၏အမှုတော်၌ ကြိုးစားအားထုတ်သောအမျိုးသမီး တရုဖဲနနှင့် တရုဖောသ၊ သခင်၏အမှုတော်၌ များစွာကြိုးစားအားထုတ်သည့် ချစ်အပ်သောအမျိုးသမီး ပေရသိကိုလည်း နှုတ်ဆက်ပေးကြလော့။ ၁၃  သခင်၌ ရွေးကောက်ထားသူ ရုဖုနှင့် သူ၏အမိဖြစ်သူ ငါ၏အမိကို နှုတ်ဆက်ပေးကြလော့။ ၁၄  အသုံကရိတ်၊ ဖလေဂုန်၊ ဟေရမေ၊ ပတ်ရောဘ၊ ဟေရမမှစ၍ သူတို့နှင့်အတူရှိသော ညီအစ်ကိုတို့ကို နှုတ်ဆက်ပေးကြလော့။ ၁၅  ဖိလောလုပ်၊ ယုလိ၊ နေရု၊ နေရု၏နှမနှင့် ဩလုမ္ပမှစ၍ သူတို့နှင့်အတူရှိသော သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကို နှုတ်ဆက်ပေးကြလော့။ ၁၆  အချင်းချင်း သန့်ရှင်းသော နမ်းခြင်းနှင့် နှုတ်ဆက်ကြလော့။ ခရစ်တော်၏ အသင်းတော် အပေါင်းတို့သည် သင်တို့ကို နှုတ်ဆက်ကြ၏။ ၁၇  ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့သိထားသော သွန်သင်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်လျက် စိတ်ဝမ်းကွဲပြားခြင်း၊ တိုက်မိ၍လဲစေခြင်းအကြောင်း ဖြစ်ပွားစေသူတို့ကို မျက်စိရှင်ရှင်ထား၍ ကြဉ်ရှောင်ကြလော့ဟု ငါနှိုးဆော်၏။ ၁၈  အကြောင်းမူကား ထိုသို့သောသူတို့သည် ငါတို့သခင်ခရစ်တော်၏ အစေကိုမခံဘဲ မိမိတို့ဝမ်း၏ အစေကိုခံကြ၏။ ရိုးသားသောသူတို့ကို နားဝင်ချိုသောစကား၊ မြှောက်ပင့်သောစကားတို့ဖြင့် ဖြားယောင်းကြ၏။ ၁၉  သင်တို့၏နာခံမှုသတင်းကို လူအပေါင်းတို့ သတိပြုမိကြပြီ။ သို့ဖြစ်၍ သင်တို့အတွက် ငါဝမ်းမြောက်၏။ သို့သော် သင်တို့သည် ကောင်းသောအမှုတွင် ပညာရှိ၍၊ ဆိုးသောအမှုတွင်ကား အပြစ်ကင်းကြစေရန် ငါအလိုရှိ၏။ ၂၀  ငြိမ်သက်ခြင်း၏အရှင် ဘုရားသခင်သည် စာတန်ကို သင်တို့ခြေအောက်၌ မကြာမီ ချေမှုန်းတော်မူလိမ့်မည်။ ငါတို့သခင်ယေရှု၏ မဟာကရုဏာတော်သည် သင်တို့နှင့်အတူ ရှိပါစေ။ ၂၁  ငါ၏လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်ဖြစ်သော တိမောသေမှစ၍ ငါ၏အမျိုးဖြစ်သော လုကိ၊ ယာသုန်၊ သောသိပတရုတို့သည် သင်တို့ကို နှုတ်ဆက်ကြ၏။ ၂၂  ဤစာကိုရေးပေးသော ကျွန်ုပ်တေရတိသည် သခင်၌ရှိသော သင်တို့ကို နှုတ်ဆက်လိုက်၏။ ၂၃  ငါ၏အိမ်ရှင်၊ အသင်းတော်တစ်ခုလုံး စုဝေးရာအိမ်၏ အိမ်ရှင်ဂါယုသည် သင်တို့ကို နှုတ်ဆက်၏။ မြို့ဘဏ္ဍာစိုးဧရတ္တုနှင့် သူ၏ညီ ကွာတုတို့ကလည်း သင်တို့ကို နှုတ်ဆက်ကြ၏။ ၂၄  — ၂၅  ယေရှုခရစ်အကြောင်း ဟောပြောခြင်းဖြစ်သည့် ငါပြောကြားသော သတင်းကောင်းနှင့်အညီ ဘုရားသခင်သည် သင်တို့ကို မြဲမြံခိုင်ခံ့စေနိုင်တော်မူ၏။ ဤသတင်းကောင်းသည် ရှေးကာလပတ်လုံး ဝှက်ထားသည့် မြင့်မြတ်သောလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်၏။ ၂၆  သို့သော် ထာဝရဘုရားသခင်၏ အမိန့်တော်အတိုင်း လူမျိုးအပေါင်းတို့သည် ယုံကြည်၍ နာခံကြမည်အကြောင်း ထိုလျှို့ဝှက်ချက်ကို ယခု ထင်ရှားစေ၍ ပရောဖက်ပြုကျမ်းချက်များအားဖြင့် ဖော်ပြတော်မူပြီ။ ၂၇  တစ်ဆူတည်းသာလျှင် ပညာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ထာဝစဉ်ဘုန်းထင်ရှားတော်မူပါစေ။ အာမင်။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

“ပြစ်ကိလ” ဟုလည်းခေါ်သည်။
ဂရိ၊ “ပစီးခီး။” နောက်ဆက်တွဲ ၇ ရှု။
တ ၂:၉ အောက်ခြေမှတ်ချက်ရှု။