မဿဲ ၇:၁-၂၉

 “သင်တို့သည် စီရင်ခြင်းမခံရမည်အကြောင်း စီရင်ခြင်းကို မပြုကြနှင့်တော့။ ၂  သင်တို့သည် ကိုယ်စီရင်သည့် နည်းအတိုင်း စီရင်ခြင်းကိုခံကြရမည်။ ကိုယ်ချိန်ပေးသည့် ပမာဏအတိုင်း ဆပ်ပေးခြင်းကိုခံကြရမည်။ ၃  သင်၏မျက်စိရှိ တံကျင်ကို မဆင်ခြင်ဘဲ သင့်ညီအစ်ကိုမျက်စိရှိ အမှိုက်စကိုအဘယ်ကြောင့် ကြည့်ရှုနေရသနည်း။ ၄  ကိုယ့်မျက်စိ၌ တံကျင်ရှိလျက်နှင့် ညီအစ်ကိုအား ‘သင်၏မျက်စိမှ အမှိုက်စကိုထုတ်ပါရစေ’ ဟုအဘယ်ကြောင့်ဆိုသနည်း။ ၅  အချင်းကြောင်သူတော်၊ ကိုယ်မျက်စိရှိ တံကျင်ကို ဦးစွာထုတ်ပစ်လော့။ ထို့နောက်မှ ညီအစ်ကို၏ မျက်စိ၌ရှိသော အမှိုက်စကိုထုတ်ရန် ရှင်းလင်းစွာ မြင်ရလိမ့်မည်။ ၆  “သန့်ရှင်းသောအရာကို ခွေးတို့အား မပေးကြနှင့်။ သင်တို့၏ ပုလဲများကိုလည်း ဝက်တို့ရှေ့တွင် မချပေးနှင့်။ ထိုအရာများကို ခြေနှင့်နင်းပြီး သင်တို့ကို ကိုက်ပက်ကြလိမ့်မည်။ ၇  “တောင်းမြဲတောင်းကြလော့။ တောင်းလျှင်ရလိမ့်မည်။ ရှာမြဲရှာကြလော့။ ရှာလျှင် တွေ့လိမ့်မည်။ ခေါက်မြဲခေါက်ကြလော့။ ခေါက်လျှင် တံခါးဖွင့်ပေးလိမ့်မည်။ ၈  တောင်းသောသူတိုင်းရ၏။ ရှာသော သူတိုင်းတွေ့၏။ ခေါက်သောသူတိုင်းအားလည်း တံခါးကို ဖွင့်ပေးလိမ့်မည်။ ၉  သားသည် မုန့်ကိုတောင်းလျှင် ကျောက်ခဲပေးမည့်သူ သင်တို့တွင်ရှိသလော။ ၁၀  ငါးကိုတောင်းလျှင် မြွေကိုပေးမည်လော။ ၁၁  ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် လူဆိုးဖြစ်လျက်ပင် ကိုယ့်သားသမီးတို့အား ကောင်းသောဆုလက်ဆောင်များကို ပေးတတ်လျှင် ကောင်းကင်ဘုံရှိ သင်တို့၏အဖသည် တောင်းသောသူတို့အား ကောင်းသောအရာကို ထိုမျှမက သာ၍ပေးတော်မူမည်။ ၁၂  “ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ကိုယ်၌ သူတစ်ပါးပြုစေလိုသမျှအတိုင်း သူတစ်ပါး၌ ပြုကြလော့။ ဤပညတ်ကား ပညတ်ကျမ်းနှင့် ပရောဖက်ကျမ်း*တို့၏ အနှစ်ချုပ်ဖြစ်၏။ ၁၃  “ကျဉ်းသောဂိတ်တံခါးမှ ဝင်ကြလော့။ ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်သောလမ်းသည် ကျယ်ဝန်းသောကြောင့် ဝင်သောသူတို့သည် များကြ၏။ ၁၄  အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ရောက်သောလမ်းနှင့် ဂိတ်တံခါးမူကား ကျဉ်းမြောင်းသည်ဖြစ်၍ တွေ့မြင်သောသူ နည်းကြ၏။ ၁၅  “စဉ်းလဲသော ဝံပုလွေသဘောရှိလျက် သိုးရေခြုံ၍ သင်တို့ထံလာသော ပရောဖက်အတုအယောင်များကို သတိပြုကြလော့။ ၁၆  သူတို့၏အသီးများအားဖြင့် သူတို့ကို သိလိမ့်မည်။ ဆူးပင်တွင် စပျစ်သီးကို ဆွတ်ဖူးသလော။ ဆူးလေပင်တွင် သဖန်းသီးကို ဆွတ်ဖူးသလော။ ၁၇  ထိုနည်းတူ ကောင်းသောအပင်တိုင်းသည် ကောင်းသောအသီးကို သီးတတ်ကြ၏။ မကောင်းသောအပင်မူကား မကောင်းသောအသီးကို သီးတတ်၏။ ၁၈  ကောင်းသောအပင်သည် မကောင်းသောအသီးကို မသီးနိုင်။ မကောင်းသော အပင်သည်လည်း ကောင်းသောအသီးကို မသီးနိုင်။ ၁၉  ကောင်းသောအသီး မသီးသောအပင်ရှိသမျှကို ခုတ်လှဲ၍ မီးထဲသို့ ချလိုက်တတ်၏။ ၂၀  သို့ဖြစ်၍ ထိုသူတို့၏ အသီးများအားဖြင့် သူတို့ကို သိကြရလိမ့်မည်။ ၂၁  “‘သခင်၊ သခင်’ ဟုငါ့ကိုခေါ်သော သူတိုင်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရမည်မဟုတ်။ ကောင်းကင်ဘုံရှိ ငါ့ခမည်းတော်၏ အလိုတော်ကို ဆောင်သောသူသာ ဝင်ရလိမ့်မည်။ ၂၂  ထိုနေ့၌ အများသောသူတို့က ‘သခင်၊ သခင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏နာမဖြင့် ပရောဖက်ပြုကြပြီ မဟုတ်လော။ ကိုယ်တော်၏နာမဖြင့် နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်ပါပြီ မဟုတ်လော။ ကိုယ်တော်၏နာမဖြင့် များစွာသောတန်ခိုးတို့ကို ပြပါပြီ မဟုတ်လော’ ဟုဆိုကြလိမ့်မည်။ ၂၃  ထိုသို့ဆိုကြသောအခါ သင်တို့ကို ငါလုံးဝမသိ။ မတရားသောအမှုကို ပြုသောသူတို့၊ ငါထံမှ ထွက်သွားကြဟု ထိုသူတို့အား ငါပြောမည်။ ၂၄  “ထို့ကြောင့် ငါဟောသော ဤစကားကို ကြား၍ လိုက်နာသောသူတိုင်းကို ကျောက်ဆောင်ပေါ်တွင် အိမ်ဆောက်သည့် သတိပညာရှိသောသူနှင့် ငါပုံခိုင်းမည်။ ၂၅  မိုးသည်းထန်စွာရွာပြီး ရေတက်လာကာ လေထန်၍ ထိုအိမ်ကို တိုက်ခတ်သော်လည်း ကျောက်ဆောင်ပေါ်တွင် တည်သောကြောင့် မပြိုမလဲဘဲနေ၏။ ၂၆  ငါဟောသော ဤစကားကိုကြား၍ မလိုက်နာဘဲနေသောသူတိုင်းကို သဲပေါ်တွင် အိမ်ဆောက်သည့် လူမိုက်နှင့် ငါပုံခိုင်းမည်။ ၂၇  မိုးသည်းထန်စွာရွာပြီး ရေတက်လာကာ လေထန်၍ ထိုအိမ်ကို တိုက်ခတ်သော် ထိုအိမ်သည် ပြိုလဲပျက်စီးသွား၏။” ၂၈  ဤသို့ ဟောပြောပြီးသည့်အဆုံး၌ လူအုပ်သည် ကိုယ်တော်၏သွန်သင်ပုံကို အလွန်အံ့သြကြ၏။ ၂၉  အကြောင်းမူကား ကိုယ်တော်သည် သူတို့၏ကျမ်းတတ်များကဲ့သို့မဟုတ်၊ အာဏာရှိသောသူကဲ့သို့ သွန်သင်တော်မူ၏။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

‘ပညတ်ကျမ်းနှင့် ပရောဖက်ကျမ်း’ ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်ဟေဗြဲကျမ်းတစ်ကျမ်းလုံးကို ရည်ညွှန်းသည်။