မဿဲ ၄:၁-၂၅

 ထို့နောက် စွမ်းအားတော်သည် ယေရှုကို တောသို့ပို့ဆောင်တော်မူ၏။ ထိုအခါ မာရ်နတ်သည်ကိုယ်တော်ကို သွေးဆောင်လေ၏။ ၂  ကိုယ်တော်သည် ရက်လေးဆယ်ပတ်လုံး အစာရှောင်သည်ဖြစ်၍ ဆာလောင်နေတော်မူ၏။ ၃  ထိုအခါ ဖြားယောင်းသွေးဆောင်သူသည်လာ၍ “သင်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်မှန်လျှင် ဤကျောက်ခဲများကို မုန့်*ဖြစ်စေရန် အမိန့်ပေးလော့” ဟုလျှောက်သော်၊ ၄  ကိုယ်တော်က “‘လူသည် မုန့်အားဖြင့်သာ အသက်ရှင်ရမည်မဟုတ်။ ယေဟောဝါဘုရား မိန့်တော်မူသမျှအားဖြင့် အသက်ရှင်ရမည်’ ဟူ၍ ကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်” ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏။ ၅  ထို့နောက် မာရ်နတ်သည်ယေရှုကို သန့်ရှင်းသောမြို့တော်သို့ ခေါ်ဆောင်သွား၍ ဗိမာန်တော်အထွတ်၌ ထားပြီးလျှင်၊ ၆  “သင်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်မှန်လျှင် အောက်သို့ခုန်ချလော့။အကြောင်းမူကား ‘သင့်ကို စောင့်ရှောက်ရန် ကောင်းကင်တမန်တို့အား မှာကြားထားတော်မူမည်။ သင်၏ခြေကို ကျောက်နှင့်မခိုက်မိစေရန် သူတို့သည် သင့်ကိုလက်နှင့် ချီပင့်ကြလိမ့်မည်’ ဟုကျမ်းစာ၌ ရေးထားသည်”ဟူ၍ဆို၏။ ၇  ယေရှုက “‘သင်၏ဘုရားသခင်ယေဟောဝါကို စမ်းသပ်ခြင်းမပြုရ’ ဟူ၍လည်း ကျမ်းစာ၌ ရေးထားသည်” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ၈  တစ်ဖန် မာရ်နတ်သည် ကိုယ်တော်ကို အလွန်မြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး လောကတိုင်းနိုင်ငံရှိသမျှနှင့် ယင်းတို့၏ဘုန်းစည်းစိမ်ကိုပြ၍၊ ၉  “သင်သည် ငါ့ကို တစ်ကြိမ်သာ ပျပ်ဝပ်၍ ကိုးကွယ်လျှင် ဤအရာရှိသမျှတို့ကို ငါပေးမည်” ဟုဆို၏။ ၁၀  ယေရှုကလည်း “အချင်းစာတန်၊ ထွက်သွားလော့။ ‘သင်၏ဘုရားသခင် ယေဟောဝါကို ကိုးကွယ်ရမည်။ ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းကိုသာ ဝတ်ပြုရမည်’ ဟူ၍ ကျမ်းစာ၌ ရေးထားသည်” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ၁၁  ထို့နောက် မာရ်နတ်သည် ကိုယ်တော်ထံမှ ထွက်သွားလေ၏။ ထိုအခါ ကောင်းကင်တမန်များ ရောက်လာ၍ ကိုယ်တော်ကိုပြုစုကြ၏။ ၁၂  ယောဟန်အဖမ်းခံရကြောင်း ကိုယ်တော်ကြားလျှင် ဂါလိလဲပြည်သို့ ကြွသွားတော်မူ၏။ ၁၃  နာဇရက်မြို့မှ ထွက်ခွာ၍ ဇာဗုလုန်နှင့် နဿလိနယ်၊ အိုင်ကမ်းနားရှိ ကပေရနောင်မြို့၌ နေထိုင်တော်မူ၏။ ၁၄  ထိုအမှုအရာကား ပရောဖက်ဟေရှာယ ဆင့်ဆိုသောစကား ပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်း။ ၁၅  “ဇာဗုလုန်နှင့်နဿလိနယ်၊ ဂျော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက် ပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်လျှောက် လူမျိုးခြားတို့နေထိုင်ရာ အို ဂါလိလဲပြည်၊ ၁၆  မှောင်မိုက်၌ ရှိနေသူတို့သည် ကြီးစွာသောအလင်းကို မြင်ကြရ၏။ သေခြင်း၏အရိပ် လွှမ်းမိုးရာအရပ်ရှိ လူတို့အပေါ်၌ အလင်းပေါ်ထွန်းလေပြီ။” ၁၇  ထိုအချိန်မှစ၍ ယေရှုက “နောင်တရကြလော့။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လုနီးပြီ” ဟုဟောပြောလေ၏။ ၁၈  ဂါလိလဲအိုင်ကမ်းခြေတစ်လျှောက် ကြွသွားတော်မူစဉ် တံငါသည်ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးဖြစ်သည့် ပေတရုဟုခေါ်သော ရှိမုန်နှင့် အန္ဒြေတို့ပိုက်ကွန်ချနေသည်ကို မြင်တော်မူလျှင်၊ ၁၉  “ငါ့နောက်သို့ လိုက်ကြလော့။ သင်တို့ကို လူဖမ်းသောတံငါသည်များဖြစ်စေမည်” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ၂၀  သူတို့သည် ပိုက်ကွန်များကို ချက်ချင်းစွန့်၍ နောက်တော်သို့ လိုက်ကြ၏။ ၂၁  ထိုနေရာမှ ဆက်၍လျှောက်သွားသော် ဇေဗေဒဲ၏သားများဖြစ်သော ယာကုပ်နှင့် ယောဟန်ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးတို့သည် အဖဇေဗေဒဲနှင့်အတူ ပိုက်ကွန်များ ဖာထေးနေကြသည်ကို မြင်လျှင် သူတို့ကို ခေါ်တော်မူ၏။ ၂၂  သူတို့သည် အဖဖြစ်သူနှင့် လှေကိုချက်ချင်းစွန့်၍ နောက်တော်သို့ လိုက်ကြ၏။ ၂၃  ထို့နောက် ကိုယ်တော်သည် ဂါလိလဲပြည်တစ်ဝန်းလုံးတွင် ခရီးလှည့်လည်၍ တရားဇရပ်များ၌ သွန်သင်လေ၏။ နိုင်ငံတော်သတင်းကောင်းကို ဟောပြော၍ ရောဂါဝေဒနာအမျိုးမျိုးတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတော်မူ၏။ ၂၄  ထိုသတင်းသည် ဆီးရီးယားပြည်တစ်ဝန်းတွင် ပျံ့နှံ့သွားရာ လူတို့သည် နတ်ဆိုးစွဲသူ၊ ဝက်ရူးနာစွဲသူ၊ လက်ခြေသေသူမှစ၍ အမျိုးမျိုးသော ရောဂါဝေဒနာစွဲကပ်သူအားလုံးကို အထံတော်သို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြသဖြင့် သူတို့ကို ကျန်းမာစေတော်မူ၏။ ၂၅  ထို့ကြောင့် ဂါလိလဲနယ်၊ ဒေကာပေါလိနယ်၊* ဂျေရုဆလင်မြို့၊ ယုဒနယ်နှင့် ဂျော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းတို့မှ လူအုပ်ကြီးသည် နောက်တော်သို့ လိုက်ကြ၏။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

သို့မဟုတ်၊ “အစားအစာ။”
သို့မဟုတ်၊ “မြို့ဆယ်မြို့။”