မဿဲ ၁၆:၁-၂၈

၁၆  ထိုအခါ ဖာရိရှဲနှင့် ဇဒ္ဒုကဲတို့သည် ကိုယ်တော်ကို အကဲစမ်းခြင်းငှာ ချဉ်းကပ်၍ ကောင်းကင်မှ နိမိတ်လက္ခဏာကို ပြတော်မူရန် တောင်းလျှောက်ကြ၏။ ၂  ကိုယ်တော်က “(သင်တို့သည် ညနေခင်းရောက်သော် ‘မိုးကောင်းကင်နီသည် ဖြစ်၍ ရာသီဥတု သာယာလိမ့်မည်’ ဟုဆိုတတ်ကြ၏။ ၃  နံနက်ရောက်သော် ‘မိုးကောင်းကင်နီ၍ အုံ့မှိုင်းလျှင် ယနေ့ မိုးလေလာမည်’ ဟုဆို၏။ သင်တို့သည် မိုးကောင်းကင်ကို ကြည့်၍ ရာသီဥတုအခြေအနေကို သိကြသော်လည်း ကပ်ကာလ၏ နိမိတ်လက္ခဏာကိုကား မသိကြ။)* ၄  ဆိုးညစ်၍ ဖောက်ပြန်သောလူမျိုးဆက်သည် နိမိတ်လက္ခဏာကို တောင်းနေတတ်ကြ၏။ သို့သော် ပရောဖက်ယောန၏ နိမိတ်လက္ခဏာမှတစ်ပါး အဘယ်နိမိတ်လက္ခဏာကိုမျှ ပြမည်မဟုတ်” ဟုမိန့်တော်မူပြီးလျှင် ထိုသူတို့ထံမှ ထွက်ကြွတော်မူ၏။ ၅  တပည့်တော်တို့သည် ကမ်းတစ်ဖက်သို့ ကူးကြသောအခါ မုန့်များယူလာရန် မေ့ခဲ့ကြ၏။ ၆  ယေရှုက “မျက်စိရှင်ရှင်ထားပြီး ဖာရိရှဲနှင့် ဇဒ္ဒုကဲတို့၏တဆေးကို သတိထားကြ” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ၇  ထိုအခါ “ငါတို့သည် မုန့်ကိုမယူခဲ့မိကြ” ဟုတပည့်တော်အချင်းချင်း ဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏။ ၈  ယေရှုသည် သိတော်မူလျှင် “ယုံကြည်ခြင်း အားနည်းသောသူတို့၊ သင်တို့သည် မုန့်မပါသည့်အကြောင်းကို အဘယ်ကြောင့် အချင်းချင်း ဆွေးနွေးနေကြသနည်း။ ၉  သင်တို့နားမလည်ဘဲ ရှိနေကြသေးသလော။ မုန့်ငါးလုံးကို လူငါးထောင်စားပြီးမှ တောင်းရေမည်မျှ ကောက်သိမ်းခဲ့ကြသည်ကို သင်တို့ မမှတ်မိကြသလော။ ၁၀  မုန့်ခုနစ်လုံးကို လူလေးထောင်စားပြီးမှ စားကြွင်းဘယ်နှစ်တောင်း ကောက်သိမ်းခဲ့ကြသနည်း။ ၁၁  ငါသည် မုန့်အကြောင်းမပြောသည်ကို အဘယ်ကြောင့် နားမလည်ကြသနည်း။ သို့ရာတွင် ဖာရိရှဲနှင့် ဇဒ္ဒုကဲတို့၏တဆေးကို သတိပြုကြ” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ၁၂  ထိုအခါ ကိုယ်တော်သည် မုန့်၏တဆေးကို မဟုတ်ဘဲ ဖာရိရှဲနှင့် ဇဒ္ဒုကဲတို့၏ သွန်သင်ချက်ကို သတိပြုစေလိုကြောင်း သူတို့ နားလည်လာကြ၏။ ၁၃  ဖိလိပ္ပိကဲသရိဒေသသို့ ရောက်သော် ယေရှုက “လူသားကို မည်သူဖြစ်သည်ဟု လူတို့ဆိုကြသနည်း” ဟူ၍ တပည့်တော်များကို မေးတော်မူ၏။ ၁၄  “လူအချို့က နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်၊ အချို့က ဧလိယ၊ အချို့က ယေရမိ သို့မဟုတ် ပရောဖက်တစ်ပါးပါး ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြပါ၏” ဟူ၍ လျှောက်ကြ၏။ ၁၅  ကိုယ်တော်က “သို့ဆိုလျှင်၊ ငါမည်သူဖြစ်သည်ဟု သင်တို့ ဆိုကြမည်နည်း” ဟုသူတို့အား မေးတော်မူ၏။ ၁၆  ရှိမုန်ပေတရုက “ကိုယ်တော်သည် အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏သားတော်၊ ခရစ်တော်ဖြစ်ပါသည်” ဟုလျှောက်လေ၏။ ၁၇  ယေရှုကလည်း “ယောန၏သား ရှိမုန်၊ သင်သည် ပျော်ရွှင်၏။ အကြောင်းမူကား ဤအကြောင်းအရာကို သင့်အား မည်သူမျှ ဖော်ပြသည်မဟုတ်။ ကောင်းကင်ဘုံရှိ ငါ၏ခမည်းတော် ဖော်ပြတော်မူ၏။ ၁၈  ထို့ပြင် ငါဆိုသည်ကား၊ သင်သည် ပေတရုဖြစ်၏။ ဤကျောက်ဆောင်ပေါ်တွင် ငါ၏အသင်းတော်ကို တည်ဆောက်မည်။ ထိုအသင်းတော်ကို သင်္ချိုင်း*၏တံခါးတို့သည် မနိုင်ရ။ ၁၉  ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏ သော့များကို သင့်အား ငါပေးမည်။ မြေကြီးပေါ်၌ သင်ချည်နှောင်သမျှသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ချည်နှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်။ မြေကြီးပေါ်၌ သင်ဖြေလွှတ်သမျှသည် ကောင်းကင်၌ ဖြေလွှတ်ပြီး ဖြစ်လိမ့်မည်” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ၂၀  ထိုအခါ ကိုယ်တော်သည် မိမိခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကို မည်သူ့ကိုမျှ မပြောမိစေရန် တပည့်တော်တို့ကို ကြပ်တည်းစွာ မှာတော်မူ၏။ ၂၁  ထိုအချိန်မှစ၍ ယေရှုခရစ်သည် မိမိဂျေရုဆလင်မြို့သို့ သွားရမည်။ လူကြီးများ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးများ၊ ကျမ်းတတ်များကြောင့် ဒုက္ခများစွာ ခံရမည်။ အသတ်ခံရမည်၊ သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် ထမြောက်မည် အကြောင်းတို့ကို တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူ၏။ ၂၂  ထိုအခါ ပေတရုသည် ကိုယ်တော်ကို ခေါ်ထုတ်သွားပြီး “ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သနားပါ၊ သခင်။ ထိုအဖြစ်မျိုးကို ကိုယ်တော် လုံးဝ မကြုံရပါ” ဟု ပြစ်တင်စကားဆိုလေ၏။ ၂၃  ကိုယ်တော်သည် လှည့်၍ “အချင်းစာတန်၊ ငါ့နောက်သို့ ဆုတ်လော့။ သင်သည် ငါ့အတွက် တိုက်မိ၍ လဲစရာအကြောင်း ဖြစ်၏။ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ရှုထောင့်မှ မစဉ်းစား၊ လူ့ရှုထောင့်ဖြင့်သာ စဉ်းစားသည်” ဟုပေတရုအား မိန့်တော်မူ၏။ ၂၄  ထို့နောက် ယေရှုက “မည်သူမဆို ငါ့နောက်သို့ လိုက်လိုလျှင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ငြင်းပယ်ရမည်။ မိမိ၏ ညှဉ်းဆဲရာသစ်တိုင် ကိုထမ်း၍ ငါ့နောက်သို့ မပြတ်လိုက်ရမည်။ ၂၅  မိမိအသက်*ကို ကယ်လိုသောသူတိုင်း အသက်ရှုံးလိမ့်မည်။ ငါ့ကြောင့် အသက်ရှုံးသောသူတိုင်း အသက်ကို တွေ့လိမ့်မည်။ ၂၆  လူသည် တစ်လောကလုံးကို အပိုင်ရ၍ မိမိအသက်*ရှုံးလျှင် အဘယ်အကျိုးရှိမည်နည်း။ မိမိအသက်*ကို အဘယ်အရာနှင့် လဲလှယ်မည်နည်း။ ၂၇  လူသားသည် မိမိခမည်းတော်၏ ဘုန်းတော်ကိုဆောင်လျက် ကောင်းကင်တမန်တို့နှင့်တကွ ကြွလာတော်မူမည်။ ထိုအခါ လူအသီးသီးတို့အား မိမိတို့၏အပြုအမူအလျောက် ဆပ်ပေးတော်မူလိမ့်မည်။ ၂၈  ငါအမှန်ဆိုသည်ကား ဤတွင်ရပ်နေသူအချို့သည် ဘုရင်အဖြစ် လူသားကြွလာသည်ကို မမြင်မီ သေခြင်းသို့ မရောက်ရကြ” ဟုမိန့်တော်မူ၏။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

ကွင်းအတွင်းရှိ စာသားကို ရှေးဟောင်းစာမူအချို့တွင် တွေ့ရပြီး အချို့တွင်မူ မတွေ့ရချေ။
ဂရိ၊ “ဟေးဒီးစ်။” နောက်ဆက်တွဲ ၉ ရှု။
ဂရိ၊“ပစီးခီး။”နောက်ဆက်တွဲ၇ရှု။
ဂရိ၊ “ပစီးခီး။” နောက်ဆက်တွဲ ၇ ရှု။
ဂရိ၊ “ပစီးခီး။” နောက်ဆက်တွဲ ၇ ရှု။