မာကု ၁၂:၁-၄၄

၁၂  ထို့နောက် ပုံဥပမာများဖြင့် မိန့်တော်မူသည်ကား၊ “လူတစ်ဦးသည် စပျစ်ခြံကိုစိုက်ပျိုး၍ ခြံစည်းရိုးခတ်ပြီးလျှင် စပျစ်သီးနယ်ရာ ကျင်းကို တူးလေ၏။ လင့်စင်ကိုလည်း ဆောက်ပြီးမှ ခြံလုပ်သားတို့အား သီးစားချ၍ အခြားသောပြည်သို့ ထွက်သွားလေ၏။ ၂  အချိန်တန်သော် သီးစားခကိုရရန် ခြံလုပ်သားများထံသို့ ကျွန်တစ်ဦးကို စေလွှတ်လေ၏။ ၃  သို့ရာတွင် ခြံလုပ်သားတို့သည် သူ့ကို ဖမ်းဆီး၍ ရိုက်နှက်ပြီးမှ လက်ချည်းလွှတ်လိုက်ကြ၏။ ၄  နောက်တစ်ဖန် အခြားသောကျွန်တစ်ဦးကို စေလွှတ်ပြန်လျှင် ခြံလုပ်သားတို့သည် သူ၏ခေါင်းကိုရိုက်၍ အရှက်ခွဲလိုက်ကြ၏။ ၅  အခြားကျွန်တစ်ဦးကို စေလွှတ်ပြန်လျှင် သူ့ကိုသတ်ကြ၏။ ကျွန်အများတို့ကို စေလွှတ်ပြန်ရာ အချို့ကိုရိုက်ကြ၏၊ အချို့ကိုသတ်ကြ၏။ ၆  ထိုခြံရှင်၌ ချစ်သားတစ်ဦးရှိသေး၏။ ‘ငါ့သားကိုမူ သူတို့လေးစားကြလိမ့်မည်’ ဟုဆို၍ နောက်ဆုံးတွင် သားကိုစေလွှတ်လေ၏။ ၇  ခြံလုပ်သားတို့က ‘ဤသူသည် အမွေခံဖြစ်၏။ လာကြ။ သူ့ကိုသတ်ကြစို့။ သို့မှသာ သူ၏အမွေကို ငါတို့ရကြလိမ့်မည်’ ဟု အချင်းချင်း တိုင်ပင်ပြီး၊ ၈  သူ့ကို ဖမ်းဆီး၍ သတ်ပြီးလျှင် စပျစ်ခြံအပြင်သို့ ပစ်လိုက်ကြ၏။ ၉  သို့ဖြစ်၍ စပျစ်ခြံပိုင်ရှင်သည် မည်သို့ပြုမည်နည်း။ သူသည် လာ၍ ခြံလုပ်သားတို့ကို ဖျက်ဆီးပြီးလျှင် ထိုခြံကို အခြားသူတို့အား ငှားလိမ့်မည်။ ၁၀  သင်တို့သည် ဤကျမ်းစကားကို မဖတ်ဖူးသလော။ ‘တိုက်ကို တည်ဆောက်သောသူတို့ ပယ်ထားသော ကျောက်သည် ထောင့်ချုပ်ကျောက် ဖြစ်လေပြီ။ ၁၁  ထိုအမှုသည် ယေဟောဝါဘုရားပြုတော်မူသော အမှုဖြစ်၍ ငါတို့မျက်မှောက်တွင် အံ့သြဖွယ်ဖြစ်၏။’” ၁၂  ထိုသူတို့သည် မိမိတို့ကိုရည်ညွှန်း၍ ထိုဥပမာစကားကိုပြောတော်မူကြောင်း သိသောကြောင့် ကိုယ်တော်အား ဖမ်းဆီးရန် ရှာကြံကြ၏။ သို့ရာတွင် လူအုပ်ကို ကြောက်သဖြင့် အထံတော်မှ ထွက်သွားကြ၏။ ၁၃  ထို့နောက် စကားအားဖြင့် ကျော့မိစေရန် ဖာရိရှဲတို့နှင့် ဟေရုဒ်ဘက်တော်သား အချို့ကို အထံတော်သို့ စေလွှတ်ကြ၏။ ၁၄  ထိုသူတို့သည် အထံတော်သို့ ရောက်သော် “ဆရာသည် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သောသူ ဖြစ်ပါ၏။ မည်သူ့ကိုမျှ အမှုမထား၊ လူ့မျက်နှာကိုလည်း မထောက်တတ်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ နည်းလမ်းတော်ကို အမှန်အတိုင်း သွန်သင်တတ်သူဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိပါ၏။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောပြတော်မူပါ။ ကဲသာ*အား အခွန်ဆက်သင့်သလော၊ မဆက်သင့်သလော။ ၁၅  ကျွန်ုပ်တို့သည် အခွန်ဆက်ရမည်လော၊ မဆက်ဘဲနေရမည်လော” ဟုမေးလျှောက်ကြ၏။ ကိုယ်တော်သည် ထိုသူတို့၏အရေခြုံမှုကို သိသဖြင့် “ငါ့ကို အဘယ်ကြောင့် အကဲစမ်းကြသနည်း။ ဒေနာရိတစ်ပြားကို ယူလာပြလော့” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ၁၆  သူတို့သည် ယူခဲ့ကြသော်၊ “ဤပုံနှင့် ကမ္ပည်းကား မည်သူ့ပုံ၊ မည်သူ့ကမ္ပည်းနည်း” ဟုမေးတော်မူလျှင်၊ “ကဲသာ၏ပုံ၊ ကဲသာ၏ ကမ္ပည်းဖြစ်ပါသည်” ဟု လျှောက်ကြ၏။ ၁၇  ထိုအခါ ယေရှုက “ကဲသာ၏ဥစ္စာကို ကဲသာအား ပေးကြလော့။ ဘုရားသခင်၏ ဥစ္စာကိုကား ဘုရားသခင်အား ပေးကြလော့” ဟုမိန့်တော်မူလျှင် သူတို့သည် အလွန်အံ့သြကြ၏။ ၁၈  ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း မရှိ ဟု ခံယူသောဇဒ္ဒုကဲ*တို့သည် အထံတော်သို့ လာ၍၊ ၁၉  “ဆရာ၊ တစ်စုံတစ်ဦး၏ အစ်ကိုသည် သားသမီးမရှိဘဲ သေဆုံးသွား၍ မယားကျန်ရစ်လျှင် သူ၏ညီသည် မရီးကိုယူ၍ အစ်ကို့မျိုးနွယ်ကို မပြတ်ထိန်းသိမ်းစေ ဟု ကျွန်ုပ်တို့အား မောရှေရေးထားခဲ့ပါပြီ။ ၂၀  ညီအစ်ကိုခုနစ်ဦး ရှိပါ၏။ အကြီးဆုံးသည် မိန်းမနှင့်စုံဖက်သော်လည်း သားသမီးမရဘဲ သေဆုံးသွားပါ၏။ ၂၁  ဒုတိယညီသည် သူ့ကိုသိမ်းယူ၍ သားသမီးမရဘဲ သေပြန်၏။ တတိယညီလည်း ထိုနည်းတူဖြစ်၏။ ၂၂  ထို့နောက် ထိုခုနစ်ဦးတို့သည် သားသမီးမရဘဲ သေဆုံးသွားကြ၏။ နောက်ဆုံး၌ ထိုမိန်းမလည်း သေလေ၏။ ၂၃  ထိုမိန်းမသည် ထိုသူခုနစ်ဦးစလုံးနှင့် စုံဖက်ခဲ့သဖြင့် ထမြောက်ရာကာလတွင် မည်သူ၏မယား ဖြစ်မည်နည်း” ဟု မေးလျှောက်ကြ၏။ ၂၄  ထိုအခါယေရှုက “သင်တို့သည် ကျမ်းစာကိုလည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်ကိုလည်းကောင်း မသိသောကြောင့် လွဲမှားကြ၏။ ၂၅  အကြောင်းမူကား သေခြင်းမှထမြောက်သောအခါ ယောက်ျားမိန်းမတို့သည် ထိမ်းမြားပေးစားခြင်းကို မပြုကြ။ ကောင်းကင်တမန်များကဲ့သို့ ဖြစ်ကြ၏။ ၂၆  လူသေတို့၏ ထမြောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မောရှေ၏ကျမ်းပါ ချုံပုတ် အကြောင်းမှတ်တမ်းတွင် ဘုရားသခင်က ‘ငါသည် အာဗြဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇာက်၏ဘုရား၊ ယာကုပ်၏ဘုရားဖြစ်၏’ ဟုမောရှေအား မိန့်တော်မူသည်ကို သင်တို့ မဖတ်ဖူးကြသလော။ ၂၇  ဘုရားသခင်သည် သေလွန်သောသူတို့၏ဘုရား မဟုတ်။ အသက်ရှင်သောသူတို့၏ဘုရား ဖြစ်တော်မူ၏။ သင်တို့သည် အမှားကြီးမှားကြပြီ” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ၂၈  ကျမ်းတတ်တစ်ဦးသည် ထိုသို့ဆွေးနွေးကြသည်ကို ကြားလေ၏။ ကောင်းစွာဖြေဆိုတော်မူကြောင်း သိမြင်သဖြင့် အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်၍ “အဘယ်ပညတ်သည် ပထမဦးဆုံးပညတ် ဖြစ်ပါသနည်း” ဟုမေးလျှောက်သော်၊ ၂၉  ယေရှုက “ပထမပညတ်ကား၊ အိုအစ္စရေးလူမျိုး၊ နားထောင်လော့။ ယေဟောဝါသည် ငါတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၍ ယေဟောဝါဘုရား တစ်ဆူတည်း ရှိတော်မူ၏။ ၃၀  သင်၏ဘုရားသခင် ယေဟောဝါကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့၊ ဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှ၊ အစွမ်းသတ္တိရှိသမျှဖြင့် တစ်သက်တာလုံး* ချစ်လော့’ ဟူသောပညတ်ဖြစ်၏။ ၃၁  ဒုတိယပညတ်ကား ‘လူသားချင်းကို ကိုယ်နှင့်အမျှ ချစ်လော့’ ဟူသောပညတ်ဖြစ်၏။ ဤပညတ်များထက် သာ၍ကြီးမြတ်သော ပညတ်မရှိ” ဟုဖြေတော်မူ၏။ ၃၂  ကျမ်းတတ်ကလည်း “ဆရာ၊ ကိုယ်တော်သည် အမှန်အတိုင်း လျောက်ပတ်စွာ မိန့်တော်မူပြီ။ ‘ဘုရားသခင်သည် တစ်ဆူတည်းဖြစ်တော်မူ၏၊ ထိုဘုရားသခင်မှတစ်ပါး အခြားမရှိ။’ ၃၃  ထိုဘုရားသခင်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့၊ နားလည်နိုင်စွမ်းရှိသမျှ၊ အစွမ်းသတ္တိရှိသမျှနှင့် ချစ်ခြင်း၊ လူသားချင်းကိုလည်း ကိုယ်နှင့်အမျှ ချစ်ခြင်းတို့သည် တစ်ကောင်လုံး မီးရှို့ရာယဇ်များမှစ၍ ယဇ်သကာအမျိုးမျိုးကို ပူဇော်ခြင်းထက် သာ၍မြတ်ပါသည်” ဟုပြန်၍လျှောက်ဆို၏။ ၃၄  ထိုသူသည် ပညာသတိနှင့်ဖြေကြောင်း ယေရှုသိမြင်လျှင် “သင်သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့် မဝေး” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ထို့နောက် ကိုယ်တော်ကို မည်သူမျှ ထပ်၍မမေးဝံ့ကြတော့။ ၃၅  ယေရှုသည် ဗိမာန်တော်၌ သွန်သင်လျက်နေစဉ် “ခရစ်တော်သည် ဒါဝိဒ်၏သား ဖြစ်သည် ဟု ကျမ်းတတ်တို့ အဘယ်ကြောင့် ဆိုကြသနည်း။ ၃၆  ‘ယေဟောဝါဘုရားက “သင်၏ ရန်သူတို့ကို သင်၏ ခြေအောက်တွင် ငါမချမထားမီတိုင်အောင် ငါ၏ လက်ယာဘက်၌ ထိုင်နေလော့” ဟု ငါ၏ သခင်အား မိန့်တော်မူကြောင်း သန့်ရှင်းသော စွမ်းအားတော်ရသဖြင့် ဒါဝိဒ်မြွက်ဆို၏။’ ၃၇  ဒါဝိဒ်ကိုယ်တိုင် ခရစ်တော်ကို ‘သခင်’ ဟု ခေါ်လျှင် သူ၏သား မည်သို့ ဖြစ်နိုင်မည်နည်း” ဟု ဆက်၍ မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ လူအုပ်ကြီးသည် အားရဝမ်းမြောက်စွာ ကိုယ်တော့်စကားကို ကြားနာကြ၏။ ၃၈  ကိုယ်တော်က “ကျမ်းတတ်ဆရာတို့ကို သတိထားကြလော့။ သူတို့သည် ဝတ်လုံများကိုဝတ်လျက် သွားလာလိုကြ၏။ ဈေးတွင် ရိုသေစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းကို ခံလိုကြ၏။ ၃၉  တရားဇရပ်များတွင် ရှေ့ဆုံးနေရာ၊ ပွဲသဘင်များတွင် အထင်ပေါ်ဆုံးနေရာများကို နှစ်သက်ကြ၏။ ၄၀  မုဆိုးမတို့၏ဥစ္စာကို ဝါးမျို၍ အပြစ်မပေါ်စေရန် ရှည်လျားစွာ ဆုတောင်းတတ်ကြ၏။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် သာ၍ကြီးလေးသော တရားစီရင်ခြင်းကို ခံရကြမည်” ဟုဆက်၍သွန်သင်တော်မူ၏။ ၄၁  ကိုယ်တော်သည် ဘဏ္ဍာတော်တိုက်အနီးတွင်ထိုင်၍ အလှူငွေပုံးများထဲသို့ လူတို့ ငွေထည့်ကြသည်ကို ကြည့်ရှုတော်မူ၏။ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူအများသည် ငွေများစွာ ထည့်ကြ၏။ ၄၂  ထိုအခါ ဆင်းရဲသောမုဆိုးမတစ်ဦးသည် လာ၍ အလွန်တန်ဖိုးနည်းသော* ဒ င်္ဂါးငယ်နှစ်ပြား*ကိုထည့်လေ၏။ ၄၃  ထို့ကြောင့် တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍ “ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ဘဏ္ဍာတော်ထဲသို့ ထည့်သွင်းသောသူ အပေါင်းတို့ထက် ထိုဆင်းရဲသောမုဆိုးမသည် သာ၍ထည့်လေပြီ။ ၄၄  အကြောင်းမူကား ထိုသူအားလုံးသည် မိမိတို့၏ငွေပိုငွေလျှံထဲမှ ထည့်ကြ၏။ ထိုအမျိုးသမီးမူကား ဆင်းရဲသော်လည်း အသက်မွေးရန်ရှိသမျှကို ထည့်လေပြီ” ဟုမိန့်တော်မူ၏။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

သို့မဟုတ်၊ “ဧကရာဇ်မင်း”။
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ကောင်းကင်တမန်များရှိသည်ကိုလည်းကောင်း မယုံကြည်သည့်ထင်ရှားသောဂျူးဘာသာရေးအဖွဲ့။
ဂရိ၊ “ပစီးခီး။” နောက်ဆက်တွဲ ၇ ရှု။
မူရင်း၊ “ကွာဒရန်စ်။” နောက်ဆက်တွဲ ၁၁ ရှု။
မူရင်း၊ “နှစ်လက်ပ်တာ။” နောက်ဆက်တွဲ ၁၁ ရှု။