မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

စာရှုသူများထံမှမေးခွန်းလွှာ

စာရှုသူများထံမှမေးခွန်းလွှာ

 စာရှုသူများထံမှမေးခွန်းလွှာ

တမန်တော်ပေါလုသည် ဟေဗြဲလူများထံရေးသော ၎င်း၏စာတွင် “လက်တင်ခြင်း” အကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ပေါလုသည် အကြီးအကဲများခန့်အပ်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းနေခြင်းလော သို့မဟုတ် တခြားအရာကိုလော။—ဟေဗြဲ ၆:၂

တစ်ယူသန်ဆန်စရာအကြောင်းမရှိပါ၊ သို့သော် ပေါလုသည် လက်တင်ပြီးဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးများ ကူးပြောင်းပေးခြင်းကို ရည်ညွှန်းနေပုံရသည်။

သမ္မာကျမ်းစာသည် လက်တင်ခြင်းကို သီအိုကရက်တစ်ခန့်အပ်မှုများနှင့်ဆက်စပ်၍ ပြောထားသည်။ မောရှေသည် ယောရှုအား မိမိအရိုက်အရာကိုဆက်ခံသူအဖြစ်ခန့်အပ်ချိန်တွင် “လက်တင်မင်္ဂလာ” ပြုခဲ့သည်။ (တရား. ၃၄:၉) ခရစ်ယာန်အသင်းတော်တွင် အရည်အချင်းပြည့်မီသော အမျိုးသားအချို့ကို လက်တင်၍ခန့်အပ်ခဲ့ကြသည်။ (တ. ၆:၆; ၁ တိ. ၄:၁၄) မည်သူ့အပေါ်၌မျှ လက်ကိုအလျင်တဆောမတင်ရန် ပေါလုအကြံပြုခဲ့သည်။—၁ တိ. ၅:၂၂

သို့သော် ပေါလုသည် ဟေဗြဲခရစ်ယာန်များအား ယခုတွင် “အခြေခံအယူဝါဒများ” ကို ချန်ထားခဲ့ပြီဖြစ်ရာ “ရင့်ကျက်သည့်အဖြစ်သို့ တက်လှမ်းနေကြ” ရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူသည် “သေခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအကျင့်များကို နောင်တယူခြင်း၊ ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်း၊ နှစ်ခြင်း၊ လက်တင်ခြင်း” များကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ (ဟေဗြဲ ၆:၁၊ ၂ကဘ) ခရစ်ယာန်များသည် အခြေခံအရာမှတက်လှမ်းသင့်သည်ဟုဆိုရာ၌ အကြီးအကဲများခန့်အပ်ခြင်းသည် အခြေခံအရာတစ်ခုမျှသာဖြစ်မည်လော။ မဟုတ်ပါ။ အသင်းတော်အကြီးအကဲတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းသည် ရင့်ကျက်သောညီအစ်ကိုများ တက်လှမ်းသင့်သည့်ပန်းတိုင်ဖြစ်ပြီး ယင်းနောက် တန်ဖိုးထားလေးမြတ်ရာဖြစ်သည်။—၁ တိ. ၃:၁

သို့သော် လက်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အခြားအသုံးပြုပုံရှိခဲ့သည်။ ပထမရာစုတွင် ယေဟောဝါသည် ဇာတိဣသရေလလူမျိုးကို မိမိလူမျိုးအဖြစ်မှငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အစား ဘိသိက်ခံခရစ်ယာန်များ၏အသင်းတော်ကို ကောင်းချီးပေးခဲ့သည်။ (မ. ၂၁:၄၃; တ. ၁၅:၁၄; ဂလ. ၆:၁၆) ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပြောခြင်းကဲ့သို့သော အံ့ဖွယ်ဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးများသည် ထိုအပြောင်းအလဲ၏သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ခဲ့သည်။ (၁ ကော. ၁၂:၄-၁၁) ကော်နေလိနှင့် သူ၏အိမ်သားများ ယုံကြည်သူများဖြစ်လာကြသောအခါ ထိုလူသစ်များသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိကြောင်း “ဘာသာစကားများစွာ” ပြောခြင်းအားဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။—တ. ၁၀:၄၄-၄၆ကဘ။

လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် အံ့ဖွယ်ဆုကျေးဇူးများကို တစ်ဆင့်ကူးပြောင်းခဲ့သောအခါများရှိသည်။ ဖိလိပ္ပုသည် ရှမာရိ၌ သတင်းကောင်းဟောပြောချိန်တွင် လူများစွာနှစ်ခြင်းခံခဲ့ကြသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ထိုနေရာသို့ တမန်တော်ပေတရုနှင့်ယောဟန်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့ ဤသို့ဖတ်ရသည်– “ထိုသူတို့အပေါ်၌လက်ကိုတင်သောအားဖြင့် သူတို့သည် [မကြာသေးမီက နှစ်ခြင်းခံခဲ့သူများ] သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံရကြ၏။” မြင်သာနိုင်သောစွမ်းရည်များက သူတို့သည် ဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးများရရှိခဲ့ကြောင်း ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ရမည်။ အကြောင်းမှာ ယခင်က နတ်ဝိဇ္ဇာလိုက်စားခဲ့သောရှိမုန်သည် ဝိညာဉ်တော်၏ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီး ယင်းလက်တင်နိုင်စွမ်းကို လိုဘကြီးစွာဝယ်ယူဖို့ ကြိုးစားခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်၊ သို့ဖြင့် သူသည် အခြားသူများ အံ့ဖွယ်အမှုများလုပ်နိုင်စေသည့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးရန် သူတို့အပေါ် လက်တင်နိုင်စွမ်းရှိမည်ဖြစ်သည်။ (တ. ၈:၅-၂၀) နောက်ပိုင်းတွင် ဧဖက်မြို့တွင်လူ ၁၂ ဦးနှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဤသို့ဖတ်ရသည်– “ပေါလုသည်လည်း၊ သူတို့အပေါ်၌လက်ကိုတင်လျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဆင်းသက်တော်မူသဖြင့် ထိုသူတို့သည် အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြော၍ ပရောဖက်ပြုကြ၏။”—တ. ၁၉:၁-၇; ၂ တိမောသေ ၁:၆ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။

ထို့ကြောင့်၊ ဟေဗြဲ ၆:၂ ကယုံကြည်သူလူသစ်များထံ ဝိညာဉ်တော်၏ဆုကျေးဇူးများကူးပြောင်းရန် လက်တင်ခြင်းကို ပေါလုရည်ညွှန်းခဲ့ပုံရသည်။