မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

စကြဝဠာ ဘယ်လို ဖြစ်လာသလဲ

စကြဝဠာ ဘယ်လို ဖြစ်လာသလဲ

စကြဝဠာကြီးဟာ ကြီးမားကျယ်ပြောပြီး အံ့မခန်းပါပဲ။ စကြဝဠာ ဘယ်လို ဖြစ်လာသလဲ။ စကြဝဠာရဲ့ မူလအစအကြောင်း ကျမ်းစာအဆိုကို ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသလား။