သက်သေများဖြစ်ဖို့ ကိုယ့်စိတ်နှလုံးကို ခိုင်ခံ့စေပါ (မဿဲ ၂၇:၃၂-၂၈:၁၅။ လုကာ ၂၄:၈-၅၃)

ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ