မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ယေဟောဝါဘုရားဘက် ဘယ်သူရပ်တည်မလဲ

ဘုရားသခင်ကို သစ္စာစောင့်သိချင်တာ၊ သစ္စာစောင့်သိတယ်လို့ ပြောတာနဲ့ ယေဟောဝါကို တကယ်တမ်း သစ္စာစောင့်သိတာဟာ မတူပါဘူး။ ဒါကို ထွက်မြောက်ရာ အခန်းကြီး ၂၀၊ ၂၄၊ ၃၂ နဲ့ ၃၄ ပါမှတ်တမ်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။

ထွက်မြောက်ရာ ၂၀:၁-၇။ ၂၄:၃-၁၈။ ၃၂:၁-၃၅။ ၃၄:၁-၁၄ ကို အခြေခံထားပါတယ်။