မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ယေဟောဝါ ခိုင်မြဲတဲ့မေတ္တာ ဆက်ပြ

အခက်အခဲတွေကြားမှာ ဘုရားသခင်နဲ့ တခြားသူတွေကို ချစ်ကြောင်း ယောသပ် ပြသခဲ့ပုံ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြားမှာ ယေဟောဝါရဲ့မေတ္တာကို ယောသပ် ခံစားခဲ့ရပုံကို ကြည့်ပါ။ ကမ္ဘာဦး ၃၇:၁-၃၆ နဲ့ ၃၉:၁–၄၇:၁၂ ကို အခြေခံထားပါတယ်။