မာတိကာဆီ ကျော်သွား

“ယေဟောဝါ​က ရွှင်လန်း​စေ”

ဇေရုဗဗေလ၊ ပုရောဟိတ်​မင်း ယောရှုနဲ့ ဗာဗုလုန်​ကနေ ပြန်လာ​တဲ့ အစ္စရေး​တွေ​ဟာ ဆန့်ကျင်မှု ကြုံ​ရပေမဲ့ သတ္တိနဲ့ ယုံကြည်ခြင်း တင်ပြ​ပြီး ဆက်​ဝမ်းမြောက်​ခဲ့​ကြတယ်။ ဧဇရ ၁:၁-၆၊ ၃:၁-၆၊ ၁၀-၁၃၊ ၄:၁-၇၊ ၁၁-၁၆၊ ၅:၃-၅၊ ၆:၆-၁၂၊ ၂၂၊ ဟဂ္ဂဲ ၁:၂-၁၁၊ ၂:၃-၉၊ ဇာခရိ ၁:၁၂-၁၆၊ ၂:၇-၉၊ ၃:၁၊ ၂၊ ၄:၆၊ ၇ တို့ကို အခြေခံ​ထား​ပါ​တယ်။