မာတိကာဆီ ကျော်သွား

နားဆင်စရာ ကျမ်းစာ ဇာတ်လမ်း

စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကျမ်းပိုဒ်တွေကို အသံအထူးပြုလုပ်ချက်တွေ၊ မူရင်းတေးသံနဲ့ ဇာတ်ကြောင်းပြန်ပြောပြသူအသွင်ဖြင့် ဖတ်ရှုထားတဲ့ အသံသွင်းထားရာတွေကို ကူးယူ၊ နားထောင်ပြီး မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။

ဘာသာစကားရွေးချယ်တဲ့အကွက်မှာ ကြည့်လိုတဲ့ ဘာသာစကားကိုရွေးပြီး ရှာဖွေ ကိုနှိပ်ကာ အဲဒီဘာသာစကားနဲ့ တင်ထားတဲ့ နားဆင်စရာ ကျမ်းစာ ဇာတ်လမ်းရှိမရှိ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ရှာလိုတဲ့ကျမ်းစာဇာတ်လမ်းကို တွေ့နိုင်ဖို့ ခေါင်းစဉ်ပါစကားလုံးတချို့ ဒါမှမဟုတ် ကျမ်းစာစောင်နာမည်ကို ရိုက်နှိပ်ပြီး ရှာယူနိုင်ပါတယ်။

 

ကြည့်လိုတဲ့ပုံစံ