မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ဘုရားကို ချီးမွမ်းဝတ်ပြုဖို့ သုံးတဲ့ တေးဂီတ

ယေဟောဝါဘုရားကို ချီးမွမ်းဝတ်ပြုဖို့ တေးသီချင်းတွေကို ဖွင့်နားထောင်ပါ၊ ဒါမှမဟုတ် ကူးယူပါ။ အဆို၊ သံစုံ၊ တူရိယာ တေးသံတွေ ကူးယူနိုင်ပါပြီ။

မူရင်းသီချင်းများ

ငါနဲ့ ရင်းနှီးနေပါ

ဘယ်လို နောက်ခံပဲရှိရှိ မိမိနဲ့ ရင်းနှီးချင်သူအားလုံးကို ဘုရားသခင် အလွန်စိတ်ဝင်စားတယ်။

မူရင်းသီချင်းများ

ငါနဲ့ ရင်းနှီးနေပါ

ဘယ်လို နောက်ခံပဲရှိရှိ မိမိနဲ့ ရင်းနှီးချင်သူအားလုံးကို ဘုရားသခင် အလွန်စိတ်ဝင်စားတယ်။

ယေဟောဝါကို ‘ရွှင်လန်းစွာ တေးသီကျူးကြ’

မူရင်းသီချင်းများ

ယေဟောဝါအားတေးသီကျူးကြ