မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ဘုရားကို ချီးမွမ်းဝတ်ပြုဖို့ သုံးတဲ့ တေးဂီတ

ယေဟောဝါဘုရားကို ချီးမွမ်းဝတ်ပြုဖို့ တေးသီချင်းတွေကို ဖွင့်နားထောင်ပါ၊ ဒါမှမဟုတ် ကူးယူပါ။ အဆို၊ သံစုံ၊ တူရိယာ တေးသံတွေ ကူးယူနိုင်ပါပြီ။

မူရင်းသီချင်းများ

‘ငြိမ်သက်ခြင်း မြစ်ချောင်းလို’

ယေဟောဝါဆီက ငြိမ်သက်ခြင်းဟာ မြစ်ချောင်းလိုပဲ ထာဝစဉ် စီးဆင်းတယ်။

မူရင်းသီချင်းများ

‘ငြိမ်သက်ခြင်း မြစ်ချောင်းလို’

ယေဟောဝါဆီက ငြိမ်သက်ခြင်းဟာ မြစ်ချောင်းလိုပဲ ထာဝစဉ် စီးဆင်းတယ်။