မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ဘုရားကို ချီးမွမ်း​ဝတ်ပြုဖို့ သုံးတဲ့ တေးဂီတ

ယေဟောဝါ​ဘုရားကို ချီးမွမ်း​ဝတ်ပြုဖို့ တေးသီချင်း​တွေကို ဖွင့်​နားထောင်ပါ၊ ဒါမှမဟုတ် ကူးယူပါ။ အဆို၊ သံစုံ၊ တူရိယာ တေးသံ​တွေ ကူးယူ​နိုင်​ပါပြီ။

မူရင်း​သီချင်းများ

လက်တွဲဖြတ်ကျော်စို့

စည်းလုံးတဲ့ ညီအစ်ကို အသင်းအပင်း၊ ယေဟောဝါရဲ့ အကူအညီတို့ကြောင့် ဘယ်အခက်အခဲကိုမဆို ကျွန်တော်တို့ ခံရပ်နိုင်တယ်။

မူရင်း​သီချင်းများ

လက်တွဲဖြတ်ကျော်စို့

စည်းလုံးတဲ့ ညီအစ်ကို အသင်းအပင်း၊ ယေဟောဝါရဲ့ အကူအညီတို့ကြောင့် ဘယ်အခက်အခဲကိုမဆို ကျွန်တော်တို့ ခံရပ်နိုင်တယ်။

ယေဟောဝါကို ‘ရွှင်လန်းစွာ တေးသီကျူးကြ’

မူရင်းသီချင်းများ

ယေဟောဝါအားတေးသီကျူးကြ