မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ဆောင်းပါး​တွဲ​များ

သမ္မာကျမ်းစာ၊ ကျမ်းစာပါ လက်တွေ့ကျ​တန်ဖိုး၊ ယေဟောဝါသက်သေတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုများ စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေး​ဖော်ပြ​ထားတဲ့ ဆောင်းပါး​တွေကို ဖတ်ရှု​လေ့လာ​ကြည့်ပါ။ ဘာသာစကား​အကွက်​ကနေ ဘာသာစကား​တစ်ခုကို ရွေးချယ်​ပြီး အဲဒီ​ဘာသာစကားနဲ့ ရနိုင်တဲ့ ဆောင်းပါး​တွဲ​တွေကို ကြည့်ပါ။

 

ကင်းမျှော်စင်

ယောသပ်—“အိပ်မက်အနက်ကို ဘုရားသခင် ရှင်းပြနိုင်”

အီဂျစ်ပြည်က ဖလားတော်ဝန်၊ စားတော်ဝန်နဲ့ ဖာရောမင်းတို့ရဲ့ အိပ်မက်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောပြနိုင်ဖို့ ယောသပ်ကို ဘာက ကူညီပေးသလဲ။ ယောသပ်ဟာ နေ့ချင်းညချင်း ထောင်ထဲကနေ နန်းတော်ထဲကို ဘယ်လိုရောက်သွားသလဲ။

ကင်းမျှော်စင်

ယောသပ်—“အိပ်မက်အနက်ကို ဘုရားသခင် ရှင်းပြနိုင်”

အီဂျစ်ပြည်က ဖလားတော်ဝန်၊ စားတော်ဝန်နဲ့ ဖာရောမင်းတို့ရဲ့ အိပ်မက်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောပြနိုင်ဖို့ ယောသပ်ကို ဘာက ကူညီပေးသလဲ။ ယောသပ်ဟာ နေ့ချင်းညချင်း ထောင်ထဲကနေ နန်းတော်ထဲကို ဘယ်လိုရောက်သွားသလဲ။