မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ဆောင်းပါး​တွဲ​များ

သမ္မာကျမ်းစာ၊ ကျမ်းစာပါ လက်တွေ့ကျ​တန်ဖိုး၊ ယေဟောဝါသက်သေတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုများ စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေး​ဖော်ပြ​ထားတဲ့ ဆောင်းပါး​တွေကို ဖတ်ရှု​လေ့လာ​ကြည့်ပါ။ ဘာသာစကား​အကွက်​ကနေ ဘာသာစကား​တစ်ခုကို ရွေးချယ်​ပြီး အဲဒီ​ဘာသာစကားနဲ့ ရနိုင်တဲ့ ဆောင်းပါး​တွဲ​တွေကို ကြည့်ပါ။

 

အလှူငွေတွေကို အသုံးပြုပုံ

တစ်မူထူးခြားတဲ့ ကျမ်းစာလေ့လာမှု စာအုပ်

ပျော်စရာဘဝ ထာဝရ စံစားကြ စာအုပ်အတွက် သုံးတဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေဟာ အရင် ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေအတွက် သုံးတဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေနဲ့ ကွာတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ပါ။

အလှူငွေတွေကို အသုံးပြုပုံ

တစ်မူထူးခြားတဲ့ ကျမ်းစာလေ့လာမှု စာအုပ်

ပျော်စရာဘဝ ထာဝရ စံစားကြ စာအုပ်အတွက် သုံးတဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေဟာ အရင် ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေအတွက် သုံးတဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေနဲ့ ကွာတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ပါ။