Ir al contenido

VIDEO ÑA̱ DIBUJO

¿Ndáaña xíniñúʼu kunda̱a̱-iniún xa̱ʼa̱ ña̱ ndáka̱xiún keʼún?

¿Ndáaña xíniñúʼu kunda̱a̱-iniún xa̱ʼa̱ ña̱ ndáka̱xiún keʼún?

¿Á ña̱ kusíkíún kúú ña̱ xíniñúʼu kundayáʼvi va̱ʼaka nu̱ún?