Ir al contenido

Ta̱ Jesús

¿Ndáa ta̱ kúú ta̱ Jesús?

¿Nda̱chun kúú ta̱ Jesús se̱ʼe Ndióxi̱?

Va̱ása kítáʼan ki̱ʼva ña̱ káku se̱ʼe na̱ yiví xíʼin ki̱ʼva ña̱ ki̱xáʼa ta̱ Jesús kúúra se̱ʼe Ndióxi̱, ta saá ¿nda̱chun káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱ra ña̱ kúúra se̱ʼe Ndióxi̱?

¿Ndáa ta̱ kúú arcángel Miguel?

Ta saátu íyo inka ki̱vi̱ra ña̱ xa̱a̱ xíni̱ún.

Tá ni̱xi̱yo ta̱ Jesús nu̱ú ñuʼú

¿Ndáa ki̱ʼva xi̱na̱ʼa̱ ta̱ Jesús?

Biblia káʼa̱nña xa̱ʼa̱ sava ña̱ kivi chindeétáʼan xíʼinyó ña̱ kunda̱a̱-iniyó ndáa ki̱ʼva xi̱na̱ʼa̱ ta̱ Jesús.

Ña̱ kéʼé ta̱ Jesús ña̱ va̱ʼa xi̱nu ña̱ kúni̱ Ndióxi̱

¿Ndáa ki̱ʼva sáka̱ku ta̱ Jesús miíyó?

¿Nda̱chun xíniñúʼuyó ña̱ ná ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús xa̱ʼa̱yó? ¿Á iinlá ña̱ kandíxayó ta̱ Jesús kúú ña̱ sakǎku miíyó?

¿Nda̱chun ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Jesús cha̱ʼviña xa̱ʼa̱ ku̱a̱ʼánína?

¿Nda̱chun ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Jesús cha̱ʼviña xa̱ʼa̱ ku̱a̱ʼánína?