Ir al contenido

Ña̱ Biblia

Nu̱ú ka̱naña

¿Á na̱samana ña̱ va̱xi nu̱ú Biblia?

Xa̱ʼa̱ ña̱ xa̱a̱ ku̱a̱ʼání ku̱i̱ya̱ íyo Biblia ¿nda̱chun va̱ʼa kúnda̱a̱-iniyó ña̱ ta̱ʼán nasa̱ma ña̱ káʼa̱nña?

¿Á kítáʼan ña̱ káʼa̱n ña̱ Biblia xíʼin ña̱ káʼa̱n ña̱ ciencia?

¿Á náʼa̱ ña̱ ciencia ña̱ va̱ása va̱ʼa íyo ña̱ va̱xi nu̱ú Biblia?

Ña̱ kuu chí nu̱únínu xíʼin ña̱ náʼa̱ nu̱úyó

Tá ná ndiʼi-xa̱ʼa̱ ñuyǐví

¿Ndáaña kúú Armagedón?

Tu̱ʼun Armagedón iinlá yichi̱ va̱xiña nu̱ú Biblia, soo Biblia káʼa̱nña ku̱a̱ʼá yichi̱ xa̱ʼa̱ ku̱a̱chi yóʼo.

¿Á ndiʼi-xa̱ʼa̱ ñuʼú yóʼo?

Sana ndaka̱nda-iniún xíʼin ña̱ káʼa̱n Biblia.

Na̱ yiví, lugar xíʼin inkaka ña̱ʼa

¿Á xi̱niñúʼu Ndióxi̱ ña̱ evolución ña̱ i̱xava̱ʼara ndiʼi nu̱ú ña̱ʼa ña̱ táku?

Kítáʼanva ña̱ káʼa̱n Biblia xíʼin ña̱ káʼa̱n na̱ científico xa̱ʼa̱ ña̱ síín síín náʼa̱ sava kití á planta.

Ña̱ kivi chindeétáʼan xíʼinyó

¿Á kivi chindeétáʼan ña̱ káʼa̱n Biblia xíʼinyó ña̱ kundeé-iniyó ya̱ʼayó nu̱ú iin kue̱ʼe̱?

Kiviva. Yóʼo va̱xi u̱ni̱ ña̱ kivi chindeétáʼan xíʼinyó tá kúúmiíyó iin kue̱ʼe̱ ña̱ ndeéní.