Ir al contenido

¿Á ÍYO IIN NA̱ I̱XAVA̱ʼAÑA?

¿Nda̱chun va̱ása ndákutú tí ti̱o̱kó yichi̱ nu̱ú xíkarí?

¿Nda̱chun va̱ása ndákutú tí ti̱o̱kó yichi̱ nu̱ú xíkarí?

 Ni ku̱a̱ʼání kúú tí ti̱o̱kó ndákutáʼan tá káchíñurí, soo va̱ása ndákuturí yichi̱ nu̱ú xíkarí.