Ir al contenido

Ir al índice

 YAA 17

“Kúni̱vai̱”

Select an Audio Recording
“Kúni̱vai̱”

(Lucas 5:13)

 1. 1. “Kú-ni̱-vai̱ sa-ndáʼ-i̱ yóʼ-ó”,

  ka̱-chi ta̱ Je-sús xíʼ-in-ra.

  Ku̱a̱ʼ-á-ní na̱ yi-ví sa̱-ndáʼ-a-ra-na,

  ta ni̱-ku-si̱í-ní-i-ni-na.

  “Kú-ni̱-vai̱ sa-ndáʼ-i̱ ndóʼ-ó”,

  ka̱-chi ta̱ Je-sús xíʼ-in-na.

  Na̱ va̱á-sa tú-vi nu̱ú, nda̱-ko-to-na,

  ta ni̱-ku-si̱í-ní-i-ni-na.

 2. 2. Kú-ni̱-yó keʼ-é-yó ña̱-kán,

  nda̱a̱ tá i̱-xaa mií ta̱ Je-sús.

  Tá xóʼ-vi̱ in-ka-na chi-ndeé-yó mií-na

  ña̱ nda-kú ná koo i-ni-na.

  Tá kú-ni̱ na̱ her-ma-no-yó

  chi-ndeé táʼ-an-yó xíʼ-in-na,

  xíʼ-in ndiʼ-i ní-ma̱-yó ná koo-ña

  ta-saá ku-si̱í-ní-i-ni-na.

(Va̱ʼatu kaʼviún Juan 18:37; Efes. 3:19; Filip. 2:7).