Ir al contenido

Ir al índice

 YAA 15

Ná ndasakáʼnuyó se̱ʼe nu̱ú Jehová

Select an Audio Recording
Ná ndasakáʼnuyó se̱ʼe nu̱ú Jehová

(Hebreos 1:6)

 1. 1. Ná nda-sa-káʼ-nu-yó

  ta nda̱-ka̱-xin mií Jeho-vá.

  Tá ná kaʼ-nda-chí-ñu-ra

  nda̱-kú-ní koo i-ni-ra.

  Xa̱ʼ-a ña̱ kú-ni̱-ní-ra

  xí-ni-ra Ndió-xi̱-yó,

  nda-sa-káʼ-nu-ra ki̱-vi̱

  Jeho-vá nu̱ú ndiʼ-i-na.

  (ÑA̱ NDIKÓYÓ KATAYÓ)

  Ná nda-sa-káʼ-nu-yó

  ta̱ nda̱-ka̱-xin mií Jeho-vá.

  Chí nu̱ú ndi-ví í-yo-ra

  chi xa̱a̱ xáʼ-nda-chí-ñu-ra.

 2. 2. Ná nda-sa-káʼ-nu-yó

  se̱ʼ-e Ndió-xi̱-yó Jeho-vá.

  Ta̱-xi-ra ña̱ tá-ku-ra

  ña̱ sa̱-ká-ku-ra mií-yó.

  Nda̱-kú-ní kaʼ-nda-chí-ñu

  na̱ nda̱-ka̱-xin Jeho-vá,

  ta saá nda-sa-káʼ-nu-na

  ki̱-vi̱ Ndió-xi̱ Jeho-vá.

  (ÑA̱ NDIKÓYÓ KATAYÓ)

  Ná nda-sa-káʼ-nu-yó

  ta̱ nda̱-ka̱-xin mií Jeho-vá.

  Chí nu̱ú ndi-ví í-yo-ra

  chi xa̱a̱ xáʼ-nda-chí-ñu-ra.

(Va̱ʼatu kaʼviún Sal. 2:6; 45:3, 4; Rev. 19:8).