Ir al contenido

Ir al índice

 YAA 122

Ndakú ná koo iniyó xíʼin Jehová

Select an Audio Recording
Ndakú ná koo iniyó xíʼin Jehová

(1 Corintios 15:58)

 1. 1. Na̱ yi-ví va̱á-sa kú-nda̱a̱-i-ni-na,

  nda̱-chun kúú ña̱ xóʼ-vi̱-ní-yó vi-tin.

  Ta va̱á-sa xí-ni̱-na ndáa-ña va̱-xi;

  soo mií-yó xí-ni̱-va-yó.

  (ÑA̱ NDIKÓYÓ KATAYÓ)

  Nda-kú ná koo i-ni-yó,

  ti̱-xin ñu-yǐ-ví ndóo-yó,

  saá Jeho-vá ta-xi-ra

  ndiʼ-i ki̱-vi̱ koo-yó.

 2. 2. Va̱á-sa kú-ni̱ ta̱ Ndi̱-va̱ʼ-a mií-yó;

  ta kú-ni̱-ra nda-ka-va-i-ni-yó.

  Soo mií-yó sáa̱-ní-yó xí-ni-yó-ra

  ta kú-ni̱-yó Ndió-xi̱-yó.

  (ÑA̱ NDIKÓYÓ KATAYÓ)

  Nda-kú ná koo i-ni-yó,

  ti̱-xin ñu-yǐ-ví ndóo-yó,

  saá Jeho-vá ta-xi-ra

  ndiʼ-i ki̱-vi̱ koo-yó.

 3. 3. Ní-ma̱-yó tá-xi-yó ndaʼ-a̱ Jeho-vá,

  ndiʼ-i ki̱-vi̱ ká-chí-ñu-yó nu̱ú-ra.

  Xa̱a̱ ya-tin ki-xa̱a̱ ki̱-vi̱ Ndió-xi̱-yó,

  ta kú-ni̱-yó ka̱-ku-yó.

  (ÑA̱ NDIKÓYÓ KATAYÓ)

  Nda-kú ná koo i-ni-yó,

  ti̱-xin ñu-yǐ-ví ndóo-yó,

  saá Jeho-vá ta-xi-ra

  ndiʼ-i ki̱-vi̱ koo-yó.

(Va̱ʼatu kaʼviún Luc. 21:9; 1 Ped. 4:7).