Ir al contenido

Ir al índice

 YAA 116

Va̱ʼaní ná koo iniyó

Select an Audio Recording
Va̱ʼaní ná koo iniyó

(Efesios 4:32)

 1. 1. Jeho-vá ku̱a̱ʼ-á-ní ña̱ʼ-a ke̱ʼ-é-ra

  ta í-yo-ní ndée-ra.

  Ma̱-ní-ra ndiʼ-i mií-yó na̱ yi-ví,

  va̱ʼ-a i-ni-ra xíʼ-in-yó.

 2. 2. Je-sús ni̱-ka̱ʼ-a̱n-ra ña̱ ku-ndaa-ra

  na̱ ñúʼ-u tu̱-ndóʼ-o.

  Ta sa-ndi̱-ko-ra-i-ni na̱ yi-ví

  ta ni va̱á-sa xo̱ʼ-vi̱-ka-na.

 3. 3. Va̱ʼ-a-ní ná koo i-ni-yó xíʼ-in

  ndiʼ-i mií na̱ yi-ví.

  Tá ke̱ʼ-é Jeho-vá xíʼ-in ta̱ Je-sús,

  va̱ʼ-a-ní ná koo i-ni-yó.